Poznaj naszych ekspertów

Przemek Oleksy Managing Director

Przemek jest dyrektorem zarządzającym polskiego biura ASB w Warszawie. Nadzoruje wszystkie linie obsługi klienta, ściśle współpracując z międzynarodowymi klientami, aby wspierać ich w wielu aspekatach prowadzonej przez nich działalności, między innymi w sprawozdawczości finansowej, płacach i zarządzaniu środkami pieniężnymi. Przemek dołączył do Grupy ASB w 2008 roku, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 17 lat w obszarach finansów, księgowości i audytu dla lokalnych oddziałów międzynarodowych korporacji. Przed dołączeniem do ASB, Przemek pracował w KPMG, zdobywając doświadczenie w biurach w Polsce i Nowej Zelandii. Jest również członkiem ACCA.

Matthew O'Shaughnessy Head of Tax

Matthew zarządza działem Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom w kwestiach podatkowych w Polsce i zagranicą. Jest jedynym certyfikowanym polskim doradcą podatkowym, który urodził się i kształcił w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi i podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie swojej kariery przygotował liczne analizy cen transferowych. Matthew został uznany przez International Tax Review za wiodącego eksperta w dziedzinie cen transferowych i doradzał rosyjskiemu Ministerstwu Finansów w tej dziedzinie.

Andrzej Gorycki Head of Corporate Services

Doświadczony kierownik działu ds. usług korporacyjnych z bogatą wiedzą praktyczną w branży outsourcingu. Andrzej dołączył do ASB w 2011 roku i od tamtej pory jest odpowiedzialny za obsługę korporacyjną i zarządzanie środkami pieniężnymi naszych kluczowych klientów. W ramach powierzonych obowiązków pełni również funkcję członka zarządu oraz likwidatora. Zapewnia niezawodne wsparcie specjalisty z tytułem magistra prawa (LLM) z zakresu prawa spółek z Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie administracji, prawa korporacyjnego, zarządzania i start-upów.

Łukasz Bączyk Tax Director

Łukasz odpowiada za bieżące funkcjonowanie działu Doradztwa Podatkowego oraz relacje z klientami. Zaczynał w Wielkiej Czwórce w działach Compensation Tax i M&A, gdzie zdobył uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego, pracując z klientami międzynarodowymi oraz HNWI. Następnie pomagał klientom w reorganizacjach ich biznesów oraz struktur właścicielskich, jak również doborze optymalnych form wynagradzania/finansowania w jednej z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce. Jest ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie opodatkowania dochodów z programów motywacyjnych. Wspierał podatników z licznych branż w bezpiecznym korzystaniu z preferencji podatkowych dla wybranych obszarów działalności (w szczególności ulga B+R, zryczałtowane 50% koszty dla twórców, IP Box). Obecnie pomaga klientom w zakresie podatku dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o WHT i przepisów o MDR.

Justyna Trochimiuk Payroll Manager

Justyna jest menadżerem działu kadr i płac w ASB w Polsce. Koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, a także bieżącym nadzorze nad jakością usług świadczonych przez specjalistów ds. kadr i płac. Wspiera również dział Business Development w procesie pozyskiwania nowych klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kadrowo-płacowego (w tym zatrudniania cudzoziemców w Polsce lub zatrudniania obywateli polskich za granicą) dla firm z różnych sektorów. Justyna posiada również cenne doświadczenie w zakresie rekrutacji, ocen pracowniczych i rozwoju pracowników. Występuje na licznych konferencjach i seminariach na temat zarządzania zasobami ludzkimi i zagadnieniami związanymi z płacami.

Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Manager

Anna ukończyła ekonomię na SGGW oraz prawo podatkowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przepisów VAT dla międzynarodowych firm z UE i spoza UE reprezentujących różne sektory. Jej głównym celem jest wspieranie klientów w bieżących sprawach związanych z podatkiem VAT poprzez zapewnianie praktycznych rozwiązań. W ASB Anna zarządza zespołem VAT compliance, który pracuje nad usprawnieniem procesów uwzględniających VAT i zapewnieniem wysokich standardów obsługi klienta.

Jarosław Szajkowski Project Manager

Jarek jest prawnikiem – doradcą podatkowym, specjalizującym się w podatku akcyzowym, podatku od towarów i usług oraz w prawie celnym. Przed dołączeniem do ASB współpracował ze znanymi polskimi firmami doradczymi. Jego bogate, ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje prowadzenie bieżącego doradztwa, wykonywanie przeglądów podatkowych oraz obsługę postepowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, w szczególności dla klientów z branży paliwowej, tytoniowej, motoryzacyjnej i handlowej, jak również dla podmiotów z sektora publicznego.

Magdalena Witak Accounting Team Manager

Magda zarządza jednym z naszych zespołów księgowych. Posiada 15-letnie doświadczenie w finansach, księgowości i raportowaniu oraz rozległą wiedzę praktyczną w przekształcaniu spółek. Magda zarządza pracą swojego zespołu oraz zapewnia klientom wsparcie w kwestiach biznesowych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując dla międzynarodowych firm z branży budowlanej, nieruchomości, finansowej i rolniczej.

Martyna Zawadzka Accounting Team Manager

Martyna zarządza jednym z działów księgowości. Posiada ponad 9 lat doświadczenia na stanowisku księgowej i tytuł Biegłego Rewidenta. Jej cenne doświadczenie obejmuje prowadzenie księgowości dla grup z kapitałem zagranicznym oraz dla firm działających w różnych sektorach, a także dla spółek osobowych. Martyna specjalizuje się również w doradztwie księgowym przy fuzjach i przejęciach. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do świadczenia usług księgowych, koordynuje pracę swojego zespołu i wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.

Dominik Janeczek Accounting Team Manager

Dominik jest specjalistą od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Wiele lat prowadził księgi spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Od roku 2004 posiada certyfikat Ministra Finansów do świadczenia usług księgowych. W ASB odpowiada za organizację pracy zespołu księgowego w nowo utworzonym oddziale w Toruniu. Zapewnia swoim klientom kompleksową opiekę księgową i podatkową w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Marta Skrodzka Tax Manager

Marta Skrodzka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych (CIT i PIT), cen transferowych i podatku VAT. Kilkuletnie doświadczenie zdobyła wykonując usługi bieżącego doradztwa podatkowego, w tym na rzecz klientów z branży farmaceutycznej i dystrybucyjnej. Wspiera klientów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie VAT, zarządzania ryzykiem podatkowym związanym z outsourcingiem usług księgowych, jak również w przedmiocie skutków podatkowych czynności z zakresu promocji, reklamy i marketingu, kwestii związanych z podatkiem u źródła oraz finansowania spółek. Uczestniczyła w licznych przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w tym dotyczących farm i elektrowni wiatrowych oraz w zakresie rozliczania działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Marta jest autorem artykułów branżowych w zakresie prawa podatkowego. W 2016 r. odbyła staż w zespole cen transferowych w biurze w Los Angeles. Bardzo dobrze zna język angielski oraz komunikuje się w języku niemieckim.

Katarzyna Łopaciuk Tax Advisor

Kasia jest doradcą podatkowym z bogatą wiedzą w zakresie rachunkowości, którą zdobyła pracując w międzynarodowych firmach doradczych. Ma doświadczenie w projektach związanych z podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, a także w rozliczeniach z ZUS. Kasia koncentruje się na doradztwie podatkowym dla klientów krajowych i zagranicznych z branży nieruchomości. Z powodzeniem opracowała i wdrożyła narzędzie do raportowania JPK w kilku polskich firmach.

Anna Lewińska Payroll Supervisor

Anna jest kierownikiem zespołu płacowego w ASB. W codziennych obowiązkach koordynuje pracę swojego zespołu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie pracy i kwestiach ubezpieczeń społecznych. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, koncentrując się na obsłudze prawnej zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto w pełni profesjonalnie wdrożyła wiele projektów z zakresu optymalizacji polityki HR.

Magdalena Łaniewska Payroll Supervisor

W polskim oddziale ASB, Magda zarządza jednym z naszych zespołów płacowych. Posiadając 17-letnie doświadczenie w zakresie płac, wspiera kompleksowo naszych klientów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje wdrożenia nowych systemów płacowych, a także aplikacji do rejestracji czasu pracy. Magda koncentruje się na kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywała cenne doświadczenie wspierając firmy z branży produkcyjnej, medialnej i budowlanej.

Paweł Jóźwik Attorney-at-law

Paweł jest radcą prawnym, a w ASB zajmuje doradztwem podatkowym i prawnym. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych i gospodarczych, prawie spółek, podatkowych aspektach restrukturyzacji i transakcjach M&A oraz bieżących usługach doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz firm działających w sektorach: farmaceutycznym, energetycznym, nieruchomości i przemysłu ciężkiego. Uczestniczył w licznych postępowaniach podatkowych i sporach sądowych reprezentując klientów przed sądami administracyjnymi i organami kontroli podatkowej. Paweł posiada również rozległe doświadczenie w projektach dotyczących cen transferowych dla klientów krajowych i międzynarodowych korporacji.

Potrzeby naszych klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Co nowego

ASB ponownie otrzymało tytuł Gazeli Biznesu

Jest nam miło poinformować, że ASB ponownie otrzymało tytuł Gazeli Biznesu, tym razem za rok 2019. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce.

Nowe wymogi dokonywania korekt cen transferowych

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe wymogi dokonywania korekt w zakresie cen transferowych (TP). Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) podatnicy dokonujący korekty cen transferowych, mogą dokonać korekty poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

ASB Poland członkiem NPCC

Miło nam poinformować, że ASB zostało członkiem Norwesko Polskiej Izby Gospodarczej (NPCC, Norwegian Polish Chamber of Commerce). Mamy nadzieję, że członkostwo w tym stowarzyszeniu umożliwi nam przede wszystkim wymianę doświadczeń z przedsiębiorstwami z Norwegii oraz nawiązanie nowych relacji partnerskich.