Poznaj naszych konsultantów

Przemek Oleksy Managing Director

Przemek jest dyrektorem zarządzającym polskiego biura ASB w Warszawie. W swojej pracy Przemek nadzoruje wszystkie linie obsługi klienta, ściśle współpracując z międzynarodowymi klientami, aby pomóc im w prowadzeniu działalności w wielu aspektach, w tym w sprawozdawczości finansowej, płacach i zarządzaniu gotówką. Przemek dołączył do Grupy ASB w 2008 roku, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 17 lat w obszarach finansów, księgowości i audytu dla lokalnych oddziałów międzynarodowych korporacji. Przed dołączeniem do ASB, Przemek pracował w KPMG, zdobywając doświadczenie w biurach KPMG w Polsce i Nowej Zelandii. Jest również członkiem ACCA.

Matthew O'Shaughnessy Head of Tax

Matthew jest odpowiedzialny za dział Doradztwa Podatkowego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom w sprawach podatkowych w Polsce i zagranicą. Jest jedynym certyfikowanym polskim doradcą podatkowym, który urodził się i kształcił się w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w cenach transferowych i podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie swojej kariery przygotował liczne analizy cen transferowych. Matthew został uznany przez International Tax Review za wiodącego eksperta w dziedzinie cen transferowych i doradzał rosyjskiemu Ministerstwu Finansów w tej dziedzinie.

Andrzej Gorycki Corporate Services Manager

Andrzej pracuje w ASB od 2011 roku i zapewnia naszym klientom wsparcie administracyjne i operacyjne. Jest odpowiedzialny i ma rozległe doświadczenie w zapewnianiu obsługi korporacyjnej i zarządzaniu gotówką kluczowych klientów ASB. Andrzej pełni także funkcje lokalnego dyrektora dla wielu naszych klientów. Od wielu lat jest specjalistą w zakresie zakładania spółek, zapewniania zgodności z prawem, a także dostarczania szerokiego zakresu wsparcia podczas fuzji, przejęć i likwidacji.

Norbert Sołtysiak Head of Accounting

Norbert ma ponad 20-letnie doświadczenie w księgowości z czego 12 lat w outsourcingu księgowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużych międzynarodowych firmach. Do ASB dołączył w listopadzie 2018, gdzie odpowiada za dział outsourcingu księgowego. Bogate doświadczenie księgowe zdobywał prowadząc firmy z branży muzycznej, finansowej, usługowej, jak i zarządzając pracą księgowych w renomowanym biurze outsourcingu księgowego.

Justyna Trochimiuk Payroll Manager

Justyna jest menadżerem działu kadr i płac w ASB w Polsce. Koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, a także bieżącym nadzorze nad jakością usług świadczonych przez specjalistów ds. kadr i płac. Wspiera również dział Rozwoju Biznesu w procesie pozyskiwania nowych klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kadr i płac (w tym zatrudniania cudzoziemców w Polsce lub zatrudniania obywateli polskich za granicą) dla firm z różnych sektorów. Justyna zdobyła również cenne doświadczenie w zakresie różnych aspektów rekrutacji, ocen pracowniczych i rozwoju pracowników. Występuje na licznych konferencjach i seminariach na temat administracji zasobami ludzkimi i zagadnień związanych z płacami.

Piotr Kwaśny Tax Director

Piotr jest doradcą podatkowym i dyrektorem w zespole podatkowym. Podczas ponad 15-letniego doświadczenia zawodowego świadczył usługi doradztwa podatkowego dla międzynarodowych korporacji i lokalnych podmiotów głównie z sektorów handlu detalicznego i nieruchomości. Jego obszary praktyki obejmują, między innymi, podatek dochodowy od osób prawnych, VAT, podatek od nieruchomości i międzynarodowe prawo podatkowe. W ASB Piotr zapewnia kompleksowe bieżące doradztwo podatkowe dla zagranicznych inwestorów, asystuje przy różnego rodzaju transakcjach (np. M & A), prowadzi przeglądy optymalizacji podatkowej oraz zapewnia dostosowane do potrzeb szkolenia podatkowe.

Piotr Marchlewski Tax Manager

Piotr jest menedżerem odpowiedzialnym za obsługę klientów ASB w zakresie doradztwa podatkowego i zgodności z przepisami podatkowymi. Przed dołączeniem do ASB był specjalistą w zespołach podatków pośrednich w międzynarodowych firmach doradczych. Jego bogate doświadczenie obejmuje ekspertyzę dla lokalnych i międzynarodowych klientów w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Jego praktyka zawodowa obejmuje duże doświadczenie w obsłudze branż handlu detalicznego i hurtowego, a także sektora publicznego.

Iwona Abka Accounting Supervisor

Iwona jest kierownikiem działu księgowego w ASB od ponad trzech lat. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości dla firm z udziałem kapitału zagranicznego, głównie w sektorze nieruchomości i motoryzacji. Iwona i księgowi w jej zespole współpracują z klientami, zarówno osobami prawnymi, jak i indywidualnymi. Iwona zdobywała doświadczenie pracując dla międzynarodowych firm doradczych. W ASB odpowiada za nadzorowanie swojego zespołu, koordynowanie i zarządzanie organizacją pracy, a także wspieraniem klientów.

Emilia Konieczka Accounting Supervisor

Emilia ma prawie 10-letnie doświadczenie w świadczeniu usług księgowych. W ASB koordynuje organizację pracy swojego zespołu i wspiera międzynarodowych i krajowych klientów działających w różnych sektorach biznesowych. Ma bogate doświadczenie w świadczeniu usług księgowych dla firm działających w sektorze nieruchomości i handlu detalicznego, a także dla grup z udziałem kapitału zagranicznego.

Agnieszka Jagiełko Accounting Supervisor

Specjalizuje się w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz podatkowych aspektach działalności gospodarczej. W ASB odpowiada za zarządzanie codzienną pracą swojego zespołu, a także zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie księgowe. Swoje ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Agnieszka zdobyła pracując dla renomowanych biur rachunkowych. Skupia się na klientach z branży nieruchomości.

Magdalena Witak Accounting Supervisor

Magda jest kierownikiem jednego z naszych działów księgowych. Ma 15-letnie doświadczenie w finansach, księgowości i raportowaniu. Posiada wiedzę praktyczną w przekształcaniu spółek. Magda zarządza pracą swojego zespołu, jak również zapewnia klientom wsparcie w ich potrzebach biznesowych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując dla międzynarodowych firm z branży budowlanej, nieruchomości finansowej i rolniczej.

Martyna Zawadzka Accounting Supervisor

Martyna jest kierownikiem w dziale księgowości. Ma ponad 9 lat doświadczenia jako księgowa. Martyna zdała egzamin dyplomowy na Biegłego Rewidenta. Martyna ma duże doświadczenie w księgowości dla grup z kapitałem zagranicznym oraz dla firm działających w różnych sektorach, a także dla spółek osobowych. Martyna specjalizuje się również w doradztwie księgowym przy fuzjach i przejęciach. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do świadczenia usług księgowych, koordynuje pracę swojego zespołu i wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.

Rafał Wienconek Tax Advisor

Rafał ma ponad 9-letnie doświadczenie w doradzaniu wielu osobom prawnym oraz osobom fizycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z międzynarodowych firm doradczych. Rafał jest doradcą podatkowym od 2016 roku. W ASB zapewnia kompleksowe doradztwo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych. Ma szerokie doświadczenie w planowaniu podatkowym, rozliczaniu rocznych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, a także projektów podnoszących efektywność podatkową podmiotu prawnego w zakresie wynagrodzenia pracowników.

Urszula Zimon Tax Advisor

Urszula specjalizuje się w podatkach pośrednich, w szczególności podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od wartości dodanej. Jako doradca podatkowy jest odpowiedzialna za kompleksowe wsparcie podatkowe. Koncentrując się na usługach związanych z VAT i zgodnością z CIT, wspiera głównie firmy z sektora nieruchomości, usług i handlu detalicznego. Dzięki szerokiemu zapleczu księgowemu Urszula współpracuje z działem księgowym ASB, wspierając go w kwestiach podatkowych. Ponadto jej doświadczenie obejmuje również współpracę z urzędami skarbowymi w toku kontroli podatkowych i audytów oraz rejestrację VAT podmiotów zagranicznych w Polsce.

Katarzyna Łopaciuk Tax Advisor

Kasia jest doradcą podatkowym z bogatym doświadczeniem w zakresie rachunkowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczych. Ma doświadczenie w projektach związanych z podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, a także w rozliczeniach z ZUS. Kasia koncentruje się na doradztwie podatkowym dla klientów krajowych i zagranicznych z branży nieruchomości. Z powodzeniem zaprojektowała i wdrożyła narzędzia do raportowania JPK w kilku polskich firmach.

Anna Lewińska Payroll Supervisor

Anna jest kierownikiem zespołu płacowego w ASB. W codziennych obowiązkach koordynuje pracę swojego zespołu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie pracy i sprawach ubezpieczeń społecznych. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, koncentrując się na obsłudze prawnej zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto z powodzeniem wdrożyła wiele projektów optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi z najwyższym profesjonalizmem.

Magdalena Łaniewska Payroll Supervisor

W ASB, Magda jest kierownikiem zarządzając jednym z naszych zespołów płac w Polsce. Z 17-letnim doświadczeniem w zakresie płac, zapewnia kompleksowe wsparcie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ma bogate doświadczenie w zakresie wdrażania nowych systemów płacowych, a także aplikacji do rejestracji czasu pracy. Magda koncentruje się na kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywała cenne doświadczenie wspierając firmy z branży produkcyjnej, medialnej i budowlanej.

Paweł Jóźwik Attorney-at-law

Paweł jest radcą prawnym i świadczy szeroki zakres usług doradztwa podatkowego i prawnego w zespole ASB Tax. Ma bogate doświadczenie w planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych i gospodarczych, prawie spółek, podatkowych aspektach restrukturyzacji i transakcjach M & A oraz bieżących usługach doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz firm działających w sektorach farmaceutycznym, energetycznym, nieruchomości i przemysłu ciężkiego. Uczestniczył w licznych postępowaniach podatkowych i sporach sądowych przed sądami administracyjnymi i organami kontroli podatkowej. Paweł ma również duże doświadczenie w realizacji projektów cen transferowych dla klientów krajowych i międzynarodowych korporacji.

Przemek Gut Head of Business Development

Przemek Gut rozpoczął karierę zawodową w Londynie w 2006 roku, pracując dla międzynarodowych firm z branży finansowej, specjalizując się w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji strategii rozwoju biznesu. W 2013 r. wrócił do Polski i objął stanowisko kierownika działu Rozwoju Biznesu w brytyjskiej instytucji płatniczej specjalizującej się w usługach wymiany walut dla małych i średnich przedsiębiorstw. W maju 2018 roku dołączył do zespołu ASB Poland, gdzie jest odpowiedzialny za tworzenie relacji partnerskich, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych i optymalizację procesów obsługi klientów.

Potrzeby naszych klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Co nowego

SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Od 01.01.2019 r. skrócony zostaje okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych. Będzie on wynosić 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy z pracownikiem zamiast aktualnie 50 lat.