Poznaj naszych ekspertów

Przemek Oleksy Managing Director

Przemek jest dyrektorem zarządzającym polskiego biura ASB w Warszawie. Nadzoruje wszystkie linie obsługi klienta, ściśle współpracując z międzynarodowymi klientami, aby wspierać ich w wielu aspekatach prowadzonej przez nich działalności, między innymi w sprawozdawczości finansowej, płacach i zarządzaniu środkami pieniężnymi. Przemek dołączył do Grupy ASB w 2008 roku, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 17 lat w obszarach finansów, księgowości i audytu dla lokalnych oddziałów międzynarodowych korporacji. Przed dołączeniem do ASB, Przemek pracował w KPMG, zdobywając doświadczenie w biurach w Polsce i Nowej Zelandii. Jest również członkiem ACCA.

Andrzej Gorycki Head of Corporate Services

Doświadczony kierownik działu ds. usług korporacyjnych z bogatą wiedzą praktyczną w branży outsourcingu. Andrzej dołączył do ASB w 2011 roku i od tamtej pory jest odpowiedzialny za obsługę korporacyjną i zarządzanie środkami pieniężnymi naszych kluczowych klientów. W ramach powierzonych obowiązków pełni również funkcję członka zarządu oraz likwidatora. Zapewnia niezawodne wsparcie specjalisty z tytułem magistra prawa (LLM) z zakresu prawa spółek z Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie administracji, prawa korporacyjnego, zarządzania i start-upów.

Beata Kucharska Head of Accounting

Beata zarządza działem księgowości ASB Poland. Ma bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami, rachunkowości i doradztwie księgowym, w tym w sektorze nieruchomości. Pracowała zarówno na rzecz spółek polskich, jak również międzynarodowych korporacji prowadzących sprawozdawczość finansowo-księgową według międzynarodowych standardów rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończyła także program kształcenia ACCA. Nadzorując pracę zespołów księgowych, dba o wysoką jakość usług świadczonych przez ASB.

Łukasz Bączyk Head of Tax

Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 14-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w jednej z firm Wielkiej Czwórki oraz jednej z największych polskich firm konsultingowych, w której rozwinął zespół doradztwa indywidualnego. W ASB Łukasz jest szefem zespołu doradztwa podatkowego, gdzie wraz z grupą wysoko wykwalifikowanych menedżerów podatkowych doradza w transakcjach nieruchomościowych, reorganizacjach biznesowych i właścicielskich, planowaniu wejścia i wyjścia z inwestycji, dystrybucji środków, WHT, podatkowym due diligence, zagadnieniach VAT, cenach transferowych, raportowaniu dla celów podatkowych (MDR). Łukasz specjalizuje się w rozwoju efektywnych struktur własnościowych, finansowych i inwestycyjnych, reorganizacjach struktur właścicielskich oraz biznesowych.

Justyna Trochimiuk Payroll Manager

Justyna jest menadżerem działu kadr i płac w ASB w Polsce. Koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, a także bieżącym nadzorze nad jakością usług świadczonych przez specjalistów ds. kadr i płac. Wspiera również dział Business Development w procesie pozyskiwania nowych klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kadrowo-płacowego (w tym zatrudniania cudzoziemców w Polsce lub zatrudniania obywateli polskich za granicą) dla firm z różnych sektorów. Justyna posiada również cenne doświadczenie w zakresie rekrutacji, ocen pracowniczych i rozwoju pracowników. Występuje na licznych konferencjach i seminariach na temat zarządzania zasobami ludzkimi i zagadnieniami związanymi z płacami.

Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Director

Anna zarządza zespołem VAT compliance. Ukończyła ekonomię na SGGW oraz prawo podatkowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przepisów VAT dla międzynarodowych firm z UE i spoza UE reprezentujących różne sektory. Jej głównym celem jest wspieranie klientów w bieżących sprawach związanych z podatkiem VAT poprzez zapewnianie praktycznych rozwiązań. W ASB Anna zarządza zespołem, który pracuje nad usprawnieniem procesów uwzględniających VAT i zapewnieniem wysokich standardów obsługi klienta.

Jarosław Szajkowski Tax Manager

Jarek jest doradcą podatkowym, specjalizującym się w podatku akcyzowym, podatku od towarów i usług oraz w prawie celnym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Przed dołączeniem do ASB współpracował ze znanymi polskimi firmami doradczymi. Jego bogate, ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje zapewnianie bieżącego doradztwa podatkowego, wykonywanie przeglądów podatkowych oraz wsparcie klientów podczas postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Doradzał polskim i zagranicznym firmom, między innymi z branży detalicznej, paliwowej, tytoniowej, motoryzacyjnej i handlowej, jak również podmiotom z sektora publicznego. Mówi płynnie po angielsku i komunikuje się w języku niemieckim.

Przemysław Ćwik Accounting Team Manager

Przemek zarządza jednym z zespołów księgowych w warszawskim biurze ASB. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie na stanowiskach związanych z księgowością i controllingiem finansowym. Karierę zawodową rozpoczynał w jednej z firm Wielkiej czwórki w dziale audytu finansowego gdzie przez 5 lat uczestniczył i prowadził badania sprawozdań finansowych klientów głównie z branży retail, FMCG. Następnie rozwijał i kierował działem controllingu w międzynarodowej firmie produkcyjnej. Posiada doświadczenie w implementacji systemów finansowych i łączenia się spółek. Specjalizuje się w doradztwie księgowym dla firm głównie z sektora FMCG. W ASB odpowiada za koordynowanie pracy swojego zespołu oraz wspiera polskich jak i międzynarodowych klientów w kwestiach księgowych i biznesowych.

Martyna Zawadzka Accounting Team Manager

Martyna zarządza jednym z działów księgowości. Posiada ponad 9 lat doświadczenia na stanowisku księgowej i tytuł Biegłego Rewidenta. Jej cenne doświadczenie obejmuje prowadzenie księgowości dla grup z kapitałem zagranicznym oraz dla firm działających w różnych sektorach, a także dla spółek osobowych. Martyna specjalizuje się również w doradztwie księgowym przy fuzjach i przejęciach. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do świadczenia usług księgowych, koordynuje pracę swojego zespołu i wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.

Dominik Janeczek Accounting Team Manager

Dominik jest specjalistą od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Wiele lat prowadził księgi spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Od roku 2004 posiada certyfikat Ministra Finansów do świadczenia usług księgowych. W ASB odpowiada za organizację pracy zespołu księgowego w nowo utworzonym oddziale w Toruniu. Zapewnia swoim klientom kompleksową opiekę księgową i podatkową w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Dariusz Plewa Accounting Team Manager

Dariusz odpowiada za pracę jednego z zespołów księgowych ASB. Posiada rozległe doświadczenie w księgowości polskich jak i zagranicznych firm. Dodatkowo, posiada dogłębną znajomość przepisów podatkowych, co pozwala mu na kompleksowe wsparcie klienta w kwestiach biznesowych. Specjalizuje się w doradztwie księgowym dla międzynarodowych spółek. Jako manager zespołu księgowego, Dariusz jest przede wszystkim odpowiedzialny za koordynację codziennych działań w zakresie usług księgowych i doradztwa korporacyjnego.

Marzenna Dróżdż Accounting Team Manager

Marzenna zarządza jednym z zespołów księgowych w warszawskim biurze ASB. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w działach finansowo księgowych w tym w dziale outsourcingu usług księgowych oraz tax compliance, gdzie pracowała na rzecz klientów o różnorodnej strukturze organizacyjnej, w tym międzynarodowych korporacji, oraz reprezentujących różne branże działalności gospodarczej. Marzenna posiada uprawnienia biegłego rewidenta oraz jest absolwentką studiów MBA.

Marta Skrodzka Tax Manager

Marta Skrodzka jest doradcą podatkowym. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Studiowała również na Universität des Saarlandes (Niemcy) w ramach programu ERASMUS+, oraz odbyła staż w zespole cen transferowych w Los Angeles w 2016 r. Swoje doświadczenie zdobyła udzielając porad podatkowych dla firm z różnych sektorów. Wspiera klientów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie VAT, zarządzania ryzykiem podatkowym związanym z outsourcingiem usług księgowych, jak również w przedmiocie skutków podatkowych czynności z zakresu promocji, reklamy i marketingu, kwestii związanych z podatkiem u źródła oraz finansowania spółek. Uczestniczyła w licznych przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w tym dotyczących farm i elektrowni wiatrowych oraz w zakresie rozliczania działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Bardzo dobrze mówi po angielsku i komunikuje się w języku niemieckim.

Piotr Szeliga Tax Manager

Piotr jest doradcą podatkowym i absolwentem prawa na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował również na California State University w Monterey (USA) podczas programu ERASMUS +. Zanim Piotr dołączył do ASB, zdobywał doświadczenie w dwóch wiodących polskich firmach doradczych, gdzie zapewniał kompleksowe wsparcie w obszarze cen transferowych. Piotr specjalizuje się w przygotowywaniu analiz porównawczych oraz przygotowaniu dokumentacji cen transferowych zarówno na poziomie lokalnym, jak i grupowym. Piotr mówi płynnie po angielsku.

Łukasz Woźniak VAT Compliance Manager

Łukasz specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług, akcyzowym oraz podatku od nieruchomości. W tracie swojej kariery zawodowej uczestniczył w projektach obejmujących przeglądy rozliczeń podatkowych (VAT, akcyza, CIT, podatek od nieruchomości), świadczeniu usług bieżącego rozliczania VAT zarówno przez podmioty krajowe jak i zagraniczne, a także w określaniu ryzyka i skutków podatkowych nowych projektów biznesowych. Przygotowywał pisma procesowe, opinie, komentarze oraz raporty dotyczące różnorodnych aspektów podatkowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach administracji skarbowej oraz sektorze prywatnym m.in. w kancelarii prawno-podatkowej oraz firmie doradczej. Jest autorem komentarzy prasowych oraz publikacji kierowanych do przedsiębiorców z zakresu podatku od towarów i usług.

Anna Lewińska Payroll Supervisor

Anna jest kierownikiem zespołu płacowego w ASB. W codziennych obowiązkach koordynuje pracę swojego zespołu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie pracy i kwestiach ubezpieczeń społecznych. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, koncentrując się na obsłudze prawnej zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto w pełni profesjonalnie wdrożyła wiele projektów z zakresu optymalizacji polityki HR.

Magdalena Łaniewska Payroll Supervisor

W polskim oddziale ASB, Magda zarządza jednym z naszych zespołów płacowych. Posiadając 17-letnie doświadczenie w zakresie płac, wspiera kompleksowo naszych klientów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje wdrożenia nowych systemów płacowych, a także aplikacji do rejestracji czasu pracy. Magda koncentruje się na kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywała cenne doświadczenie wspierając firmy z branży produkcyjnej, medialnej i budowlanej.

Paweł Jóźwik Attorney-at-law

Paweł jest prawnikiem wpisanym na listę radców prawnych w Polsce. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Prawa. Zanim dołączył do ASB zdobywał doświadczenie w wiodących kancelariach doradztwa podatkowego i prawnego w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w podatkowych aspektach transakcji M&A, w tym sprzedaży udziałów i przejęcia aktywów, zwłaszcza w umowach dotyczących nieruchomości komercyjnych, podatkowym due diligence, planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych, prawie spółek i umów, cen transferowych, a także bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów działających w różnych branżach takich jak nieruchomości, farmaceutyczna, energetyczna, IT, detaliczna. Paweł mówi biegle po angielsku.

Potrzeby naszych klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Co nowego

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Pragniemy poinformować, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) został wydłużony i mogą być one składane do 30-go dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotychczas o dofinansowanie można było wnioskować do dnia 27 września br. Zmiana ta została wprowadzona Tarczą 5.0 i obowiązuje od 24 września 2020 r.

50% koszty uzyskania przychodów dla twórców

Zgodnie z opublikowaną niedawno interpretacją ogólną Ministra Finansów, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50% uzyskanego przychodu. Koszty te obliczane są od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne.

Ulga na robotyzację w Polsce

Ministerstwo Finansów planuje, aby ulga na robotyzację i automatyzację weszła w życie w drugim kwartale przyszłego roku, najpóźniej w połowie 2021 r. Wciąż oczekujemy jednak na projekt ustawy wprowadzający tę nową preferencję podatkową.