Poznaj naszych konsultantów

Przemek Oleksy Managing Director

Przemek jest dyrektorem zarządzającym polskiego biura ASB w Warszawie. W swojej pracy Przemek nadzoruje wszystkie linie obsługi klienta, ściśle współpracując z międzynarodowymi klientami, aby pomóc im w prowadzeniu działalności w wielu aspektach, w tym w sprawozdawczości finansowej, płacach i zarządzaniu gotówką. Przemek dołączył do Grupy ASB w 2008 roku, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 17 lat w obszarach finansów, księgowości i audytu dla lokalnych oddziałów międzynarodowych korporacji. Przed dołączeniem do ASB, Przemek pracował w KPMG, zdobywając doświadczenie w biurach KPMG w Polsce i Nowej Zelandii. Jest również członkiem ACCA.

Matthew O'Shaughnessy Head of Tax

Matthew jest odpowiedzialny za dział Doradztwa Podatkowego. Ma ponad 25-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom w sprawach podatkowych w Polsce i zagranicą. Jest jedynym certyfikowanym polskim doradcą podatkowym, który urodził się i kształcił się w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w cenach transferowych i podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie swojej kariery przygotował liczne analizy cen transferowych. Matthew został uznany przez International Tax Review za wiodącego eksperta w dziedzinie cen transferowych i doradzał rosyjskiemu Ministerstwu Finansów w tej dziedzinie.

Andrzej Gorycki Head of Corporate Services

Andrzej pracuje w ASB od 2011 roku i zapewnia naszym klientom wsparcie administracyjne i operacyjne. Jest odpowiedzialny i ma rozległe doświadczenie w zapewnianiu obsługi korporacyjnej i zarządzaniu gotówką kluczowych klientów ASB. Andrzej pełni także funkcje lokalnego dyrektora dla wielu naszych klientów. Od wielu lat jest specjalistą w zakresie zakładania spółek, zapewniania zgodności z prawem, a także dostarczania szerokiego zakresu wsparcia podczas fuzji, przejęć i likwidacji.

Norbert Sołtysiak Head of Accounting

Norbert ma ponad 20-letnie doświadczenie w księgowości z czego 12 lat w outsourcingu księgowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużych międzynarodowych firmach. Do ASB dołączył w listopadzie 2018, gdzie odpowiada za dział outsourcingu księgowego. Bogate doświadczenie księgowe zdobywał prowadząc firmy z branży muzycznej, finansowej, usługowej, jak i zarządzając pracą księgowych w renomowanym biurze outsourcingu księgowego.

Justyna Trochimiuk Payroll Manager

Justyna jest menadżerem działu kadr i płac w ASB w Polsce. Koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, a także bieżącym nadzorze nad jakością usług świadczonych przez specjalistów ds. kadr i płac. Wspiera również dział Rozwoju Biznesu w procesie pozyskiwania nowych klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kadr i płac (w tym zatrudniania cudzoziemców w Polsce lub zatrudniania obywateli polskich za granicą) dla firm z różnych sektorów. Justyna zdobyła również cenne doświadczenie w zakresie różnych aspektów rekrutacji, ocen pracowniczych i rozwoju pracowników. Występuje na licznych konferencjach i seminariach na temat administracji zasobami ludzkimi i zagadnień związanych z płacami.

Piotr Marchlewski Tax Manager

Piotr jest menedżerem odpowiedzialnym za obsługę klientów ASB w zakresie doradztwa podatkowego i zgodności z przepisami podatkowymi. Przed dołączeniem do ASB był specjalistą w zespołach podatków pośrednich w międzynarodowych firmach doradczych. Jego bogate doświadczenie obejmuje ekspertyzę dla lokalnych i międzynarodowych klientów w zakresie podatków pośrednich i bezpośrednich. Jego praktyka zawodowa obejmuje duże doświadczenie w obsłudze branż handlu detalicznego i hurtowego, a także sektora publicznego.

Iwona Abka Accounting Supervisor

Iwona jest kierownikiem działu księgowego w ASB od ponad trzech lat. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości dla firm z udziałem kapitału zagranicznego, głównie w sektorze nieruchomości i motoryzacji. Iwona i księgowi w jej zespole współpracują z klientami, zarówno osobami prawnymi, jak i indywidualnymi. Iwona zdobywała doświadczenie pracując dla międzynarodowych firm doradczych. W ASB odpowiada za nadzorowanie swojego zespołu, koordynowanie i zarządzanie organizacją pracy, a także wspieraniem klientów.

Agnieszka Jagiełko Accounting Supervisor

Specjalizuje się w rachunkowości, sprawozdawczości finansowej oraz podatkowych aspektach działalności gospodarczej. W ASB odpowiada za zarządzanie codzienną pracą swojego zespołu, a także zapewnia swoim klientom kompleksowe wsparcie księgowe. Swoje ponad 13-letnie doświadczenie w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej Agnieszka zdobyła pracując dla renomowanych biur rachunkowych. Skupia się na klientach z branży nieruchomości.

Magdalena Witak Accounting Supervisor

Magda jest kierownikiem jednego z naszych działów księgowych. Ma 15-letnie doświadczenie w finansach, księgowości i raportowaniu. Posiada wiedzę praktyczną w przekształcaniu spółek. Magda zarządza pracą swojego zespołu, jak również zapewnia klientom wsparcie w ich potrzebach biznesowych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując dla międzynarodowych firm z branży budowlanej, nieruchomości finansowej i rolniczej.

Martyna Zawadzka Accounting Supervisor

Martyna jest kierownikiem w dziale księgowości. Ma ponad 9 lat doświadczenia jako księgowa. Martyna zdała egzamin dyplomowy na Biegłego Rewidenta. Martyna ma duże doświadczenie w księgowości dla grup z kapitałem zagranicznym oraz dla firm działających w różnych sektorach, a także dla spółek osobowych. Martyna specjalizuje się również w doradztwie księgowym przy fuzjach i przejęciach. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do świadczenia usług księgowych, koordynuje pracę swojego zespołu i wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.

Rafał Wienconek Tax Advisor

Rafał ma ponad 9-letnie doświadczenie w doradzaniu wielu osobom prawnym oraz osobom fizycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z międzynarodowych firm doradczych. Rafał jest doradcą podatkowym od 2016 roku. W ASB zapewnia kompleksowe doradztwo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych. Ma szerokie doświadczenie w planowaniu podatkowym, rozliczaniu rocznych podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, a także projektów podnoszących efektywność podatkową podmiotu prawnego w zakresie wynagrodzenia pracowników.

Urszula Zimon Tax Advisor

Urszula specjalizuje się w podatkach pośrednich, w szczególności podatku dochodowym od osób prawnych i podatku od wartości dodanej. Jako doradca podatkowy jest odpowiedzialna za kompleksowe wsparcie podatkowe. Koncentrując się na usługach związanych z VAT i zgodnością z CIT, wspiera głównie firmy z sektora nieruchomości, usług i handlu detalicznego. Dzięki szerokiemu zapleczu księgowemu Urszula współpracuje z działem księgowym ASB, wspierając go w kwestiach podatkowych. Ponadto jej doświadczenie obejmuje również współpracę z urzędami skarbowymi w toku kontroli podatkowych i audytów oraz rejestrację VAT podmiotów zagranicznych w Polsce.

Katarzyna Łopaciuk Tax Advisor

Kasia jest doradcą podatkowym z bogatym doświadczeniem w zakresie rachunkowości. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych firmach doradczych. Ma doświadczenie w projektach związanych z podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, a także w rozliczeniach z ZUS. Kasia koncentruje się na doradztwie podatkowym dla klientów krajowych i zagranicznych z branży nieruchomości. Z powodzeniem zaprojektowała i wdrożyła narzędzia do raportowania JPK w kilku polskich firmach.

Anna Lewińska Payroll Supervisor

Anna jest kierownikiem zespołu płacowego w ASB. W codziennych obowiązkach koordynuje pracę swojego zespołu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie pracy i sprawach ubezpieczeń społecznych. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, koncentrując się na obsłudze prawnej zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto z powodzeniem wdrożyła wiele projektów optymalizacji zarządzania zasobami ludzkimi z najwyższym profesjonalizmem.

Magdalena Łaniewska Payroll Supervisor

W ASB, Magda jest kierownikiem zarządzając jednym z naszych zespołów płac w Polsce. Z 17-letnim doświadczeniem w zakresie płac, zapewnia kompleksowe wsparcie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ma bogate doświadczenie w zakresie wdrażania nowych systemów płacowych, a także aplikacji do rejestracji czasu pracy. Magda koncentruje się na kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywała cenne doświadczenie wspierając firmy z branży produkcyjnej, medialnej i budowlanej.

Paweł Jóźwik Attorney-at-law

Paweł jest radcą prawnym i świadczy szeroki zakres usług doradztwa podatkowego i prawnego w zespole ASB Tax. Ma bogate doświadczenie w planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych i gospodarczych, prawie spółek, podatkowych aspektach restrukturyzacji i transakcjach M & A oraz bieżących usługach doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz firm działających w sektorach farmaceutycznym, energetycznym, nieruchomości i przemysłu ciężkiego. Uczestniczył w licznych postępowaniach podatkowych i sporach sądowych przed sądami administracyjnymi i organami kontroli podatkowej. Paweł ma również duże doświadczenie w realizacji projektów cen transferowych dla klientów krajowych i międzynarodowych korporacji.

Przemek Gut Head of Business Development

Przemek Gut rozpoczął karierę zawodową w Londynie w 2006 roku, pracując dla międzynarodowych firm z branży finansowej, specjalizując się w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji strategii rozwoju biznesu. W 2013 r. wrócił do Polski i objął stanowisko kierownika działu Rozwoju Biznesu w brytyjskiej instytucji płatniczej specjalizującej się w usługach wymiany walut dla małych i średnich przedsiębiorstw. W maju 2018 roku dołączył do zespołu ASB Poland, gdzie jest odpowiedzialny za tworzenie relacji partnerskich, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych i optymalizację procesów obsługi klientów.

Potrzeby naszych klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Co nowego

VAT ID Validator

Zespół IT ASB Poland stworzył wyjątkowe narzędzie informatyczne do weryfikowania numerów VAT zarówno polskich jak i zagranicznych kontrahentów. VAT ID Validator szybko przeprowadza weryfikację i generuje potwierdzenia statusu numerów VAT, dzięki czemu mogą Państwo potwierdzić status kontrahenta w każdym momencie.