Poznaj naszych ekspertów

Przemek Oleksy Managing Director

Przemek jest dyrektorem zarządzającym polskiego biura ASB w Warszawie. Nadzoruje wszystkie linie obsługi klienta, ściśle współpracując z międzynarodowymi klientami, aby wspierać ich w wielu aspekatach prowadzonej przez nich działalności, między innymi w sprawozdawczości finansowej, płacach i zarządzaniu środkami pieniężnymi. Przemek dołączył do Grupy ASB w 2008 roku, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 17 lat w obszarach finansów, księgowości i audytu dla lokalnych oddziałów międzynarodowych korporacji. Przed dołączeniem do ASB, Przemek pracował w KPMG, zdobywając doświadczenie w biurach w Polsce i Nowej Zelandii. Jest również członkiem ACCA.

Matthew O'Shaughnessy Head of Tax

Matthew zarządza działem Doradztwa Podatkowego. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w doradzaniu klientom w kwestiach podatkowych w Polsce i zagranicą. Jest jedynym certyfikowanym polskim doradcą podatkowym, który urodził się i kształcił w Wielkiej Brytanii. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi i podatku dochodowym od osób prawnych. W trakcie swojej kariery przygotował liczne analizy cen transferowych. Matthew został uznany przez International Tax Review za wiodącego eksperta w dziedzinie cen transferowych i doradzał rosyjskiemu Ministerstwu Finansów w tej dziedzinie.

Andrzej Gorycki Head of Corporate Services

Doświadczony kierownik działu ds. usług korporacyjnych z bogatą wiedzą praktyczną w branży outsourcingu. Andrzej dołączył do ASB w 2011 roku i od tamtej pory jest odpowiedzialny za obsługę korporacyjną i zarządzanie środkami pieniężnymi naszych kluczowych klientów. W ramach powierzonych obowiązków pełni również funkcję członka zarządu oraz likwidatora. Zapewnia niezawodne wsparcie specjalisty z tytułem magistra prawa (LLM) z zakresu prawa spółek z Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie administracji, prawa korporacyjnego, zarządzania i start-upów.

Norbert Sołtysiak Head of Accounting

Norbert ma ponad 20-letnie doświadczenie w księgowości z czego12 lat w outsourcingu księgowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w dużych międzynarodowych firmach. Do ASB dołączył w listopadzie 2018 i odpowiada za dział outsourcingu księgowego. Bogate doświadczenie księgowe zdobywał prowadząc firmy z branży muzycznej, finansowej, usługowej, jak i zarządzając pracą księgowych w renomowanej firmie zajmującej się outsourcingiem księgowym.

Łukasz Bączyk Tax Director

Łukasz odpowiada za bieżące funkcjonowanie działu Doradztwa Podatkowego oraz relacje z klientami. Zaczynał w Wielkiej Czwórce w działach Compensation Tax i M&A, gdzie zdobył uprawnienia licencjonowanego doradcy podatkowego, pracując z klientami międzynarodowymi oraz HNWI. Następnie pomagał klientom w reorganizacjach ich biznesów oraz struktur właścicielskich, jak również doborze optymalnych form wynagradzania/finansowania w jednej z największych firm doradztwa podatkowego w Polsce. Jest ekspertem z wieloletnią praktyką w zakresie opodatkowania dochodów z programów motywacyjnych. Wspierał podatników z licznych branż w bezpiecznym korzystaniu z preferencji podatkowych dla wybranych obszarów działalności (w szczególności ulga B+R, zryczałtowane 50% koszty dla twórców, IP Box). Obecnie pomaga klientom w zakresie podatku dochodowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów o WHT i przepisów o MDR.

Justyna Trochimiuk Payroll Manager

Justyna jest menadżerem działu kadr i płac w ASB w Polsce. Koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, a także bieżącym nadzorze nad jakością usług świadczonych przez specjalistów ds. kadr i płac. Wspiera również dział Business Development w procesie pozyskiwania nowych klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kadrowo-płacowego (w tym zatrudniania cudzoziemców w Polsce lub zatrudniania obywateli polskich za granicą) dla firm z różnych sektorów. Justyna posiada również cenne doświadczenie w zakresie rekrutacji, ocen pracowniczych i rozwoju pracowników. Występuje na licznych konferencjach i seminariach na temat zarządzania zasobami ludzkimi i zagadnieniami związanymi z płacami.

Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Manager

Anna ukończyła ekonomię na SGGW oraz prawo podatkowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przepisów VAT dla międzynarodowych firm z UE i spoza UE reprezentujących różne sektory. Jej głównym celem jest wspieranie klientów w bieżących sprawach związanych z podatkiem VAT poprzez zapewnianie praktycznych rozwiązań. W ASB Anna zarządza zespołem VAT compliance, który pracuje nad usprawnieniem procesów uwzględniających VAT i zapewnieniem wysokich standardów obsługi klienta.

Jarosław Szajkowski Project Manager

Jarek jest prawnikiem – doradcą podatkowym, specjalizującym się w podatku akcyzowym, podatku od towarów i usług oraz w prawie celnym. Przed dołączeniem do ASB współpracował ze znanymi polskimi firmami doradczymi. Jego bogate, ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje prowadzenie bieżącego doradztwa, wykonywanie przeglądów podatkowych oraz obsługę postepowań podatkowych i sądowo-administracyjnych, w szczególności dla klientów z branży paliwowej, tytoniowej, motoryzacyjnej i handlowej, jak również dla podmiotów z sektora publicznego.

Magdalena Witak Accounting Supervisor

Magda zarządza jednym z naszych zespołów księgowych. Posiada 15-letnie doświadczenie w finansach, księgowości i raportowaniu oraz rozległą wiedzę praktyczną w przekształcaniu spółek. Magda zarządza pracą swojego zespołu oraz zapewnia klientom wsparcie w kwestiach biznesowych. Swoje doświadczenie zdobyła pracując dla międzynarodowych firm z branży budowlanej, nieruchomości, finansowej i rolniczej.

Martyna Zawadzka Accounting Supervisor

Martyna zarządza jednym z działów księgowości. Posiada ponad 9 lat doświadczenia na stanowisku księgowej i tytuł Biegłego Rewidenta. Jej cenne doświadczenie obejmuje prowadzenie księgowości dla grup z kapitałem zagranicznym oraz dla firm działających w różnych sektorach, a także dla spółek osobowych. Martyna specjalizuje się również w doradztwie księgowym przy fuzjach i przejęciach. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do świadczenia usług księgowych, koordynuje pracę swojego zespołu i wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.

Dominik Janeczek Accounting Supervisor

Dominik jest specjalistą od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Wiele lat prowadził księgi spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Od roku 2004 posiada certyfikat Ministra Finansów do świadczenia usług księgowych. W ASB odpowiada za organizację pracy zespołu księgowego w nowo utworzonym oddziale w Toruniu. Zapewnia swoim klientom kompleksową opiekę księgową i podatkową w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Marta Skrodzka Tax Manager

Marta Skrodzka jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w zakresie podatków dochodowych (CIT i PIT), cen transferowych i podatku VAT. Kilkuletnie doświadczenie zdobyła wykonując usługi bieżącego doradztwa podatkowego, w tym na rzecz klientów z branży farmaceutycznej i dystrybucyjnej. Wspiera klientów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie VAT, zarządzania ryzykiem podatkowym związanym z outsourcingiem usług księgowych, jak również w przedmiocie skutków podatkowych czynności z zakresu promocji, reklamy i marketingu, kwestii związanych z podatkiem u źródła oraz finansowania spółek. Uczestniczyła w licznych przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w tym dotyczących farm i elektrowni wiatrowych oraz w zakresie rozliczania działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Marta jest autorem artykułów branżowych w zakresie prawa podatkowego. W 2016 r. odbyła staż w zespole cen transferowych w biurze w Los Angeles. Bardzo dobrze zna język angielski oraz komunikuje się w języku niemieckim.

Rafał Wienconek Tax Advisor

Rafał ma ponad 9-letnie doświadczenie w doradzaniu wielu podmiotom prawnym oraz osobom fizycznym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z międzynarodowych firm doradczych. Rafał jest doradcą podatkowym od 2016 roku. W ASB zapewnia kompleksowe doradztwo podatkowe, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych. Posiada wielotenie doświadczenie w planowaniu podatkowym, rozliczaniu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, a także projektów podnoszących efektywność podatkową podmiotu prawnego w zakresie wynagradzania pracowników.

Urszula Zimon Tax Advisor

Urszula specjalizuje się w podatkach pośrednich, w szczególności podatku dochodowym od osób prawnych i podatku VAT. Jako doradca podatkowy jest odpowiedzialna za kompleksowe wsparcie podatkowe, koncentrując się na usługach związanych z VAT i z CIT, wspiera głównie firmy z sektora nieruchomości, usług i handlu detalicznego. Dzięki szerokiemu zapleczu księgowemu Urszula współpracuje z działem księgowym ASB, wspierając go w kwestiach podatkowych. Ponadto jej doświadczenie obejmuje również współpracę z urzędami skarbowymi podczas kontroli podatkowych i audytów oraz rejestrację na VAT podmiotów zagranicznych w Polsce.

Katarzyna Łopaciuk Tax Advisor

Kasia jest doradcą podatkowym z bogatą wiedzą w zakresie rachunkowości, którą zdobyła pracując w międzynarodowych firmach doradczych. Ma doświadczenie w projektach związanych z podatkami bezpośrednimi i pośrednimi, a także w rozliczeniach z ZUS. Kasia koncentruje się na doradztwie podatkowym dla klientów krajowych i zagranicznych z branży nieruchomości. Z powodzeniem opracowała i wdrożyła narzędzie do raportowania JPK w kilku polskich firmach.

Anna Lewińska Payroll Supervisor

Anna jest kierownikiem zespołu płacowego w ASB. W codziennych obowiązkach koordynuje pracę swojego zespołu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie pracy i kwestiach ubezpieczeń społecznych. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, koncentrując się na obsłudze prawnej zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto w pełni profesjonalnie wdrożyła wiele projektów z zakresu optymalizacji polityki HR.

Magdalena Łaniewska Payroll Supervisor

W polskim oddziale ASB, Magda zarządza jednym z naszych zespołów płacowych. Posiadając 17-letnie doświadczenie w zakresie płac, wspiera kompleksowo naszych klientów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje wdrożenia nowych systemów płacowych, a także aplikacji do rejestracji czasu pracy. Magda koncentruje się na kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywała cenne doświadczenie wspierając firmy z branży produkcyjnej, medialnej i budowlanej.

Paweł Jóźwik Attorney-at-law

Paweł jest radcą prawnym, a w ASB zajmuje doradztwem podatkowym i prawnym. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych i gospodarczych, prawie spółek, podatkowych aspektach restrukturyzacji i transakcjach M&A oraz bieżących usługach doradztwa podatkowego świadczonych na rzecz firm działających w sektorach: farmaceutycznym, energetycznym, nieruchomości i przemysłu ciężkiego. Uczestniczył w licznych postępowaniach podatkowych i sporach sądowych reprezentując klientów przed sądami administracyjnymi i organami kontroli podatkowej. Paweł posiada również rozległe doświadczenie w projektach dotyczących cen transferowych dla klientów krajowych i międzynarodowych korporacji.

Przemek Gut Head of Business Development

Przemek Gut rozpoczął karierę zawodową w Londynie w 2006 roku, gdzie pracował dla międzynarodowych firm z branży finansowej, specjalizując się w tworzeniu, wdrażaniu i realizacji strategii rozwoju biznesu. W 2013 r. wrócił do Polski i objął stanowisko kierownika działu Business Development w brytyjskiej instytucji płatniczej, specjalizującej się w usługach wymiany walut dla małych i średnich przedsiębiorstw. W maju 2018 roku dołączył do zespołu ASB Poland, gdzie jest odpowiedzialny za tworzenie relacji partnerskich, pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych i optymalizację procesów obsługi klientów.

Potrzeby naszych klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Co nowego

Zmiany w transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie pakiet regulacji VAT w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych „Quick fixes”. Zmiany te wynikają z nowelizacji Dyrektywy i Rozporządzenia UE i od tej daty zaczną obowiązywać na terytorium całej Unii Europejskiej.

Mamy najlepsze biuro w Polsce!

Z dumą ogłaszamy, że nasze warszawskie biuro zostało uznane za najlepsze w kategorii BPO/SSC w rankingu Office Superstar 2019, organizowanym przez CBRE.

VAT ID Validator: skuteczne zarządzanie ryzykiem VAT

Od września 2019 r. będzie obowiązywać tzw. „biała lista” – nowy, elektroniczny wykaz przedsiębiorców - podatników VAT. Będzie ona zawierać między innymi informacje dotyczące rejestracji, wyrejestrowania i statusu podatnika, jak również aktualne numery kont bankowych związanych z prowadzoną działalnością.