Przemek Oleksy Managing Director

Przemek jest dyrektorem zarządzającym polskiego biura ASB w Warszawie. Nadzoruje wszystkie linie obsługi klienta, ściśle współpracując z międzynarodowymi klientami, aby wspierać ich w wielu aspekatach prowadzonej przez nich działalności, między innymi w sprawozdawczości finansowej, płacach i zarządzaniu środkami pieniężnymi. Przemek dołączył do Grupy ASB w 2008 roku, a jego doświadczenie zawodowe obejmuje ponad 17 lat w obszarach finansów, księgowości i audytu dla lokalnych oddziałów międzynarodowych korporacji. Przed dołączeniem do ASB, Przemek pracował w KPMG, zdobywając doświadczenie w biurach w Polsce i Nowej Zelandii. Jest również członkiem ACCA.

Andrzej Gorycki Head of Corporate Services

Doświadczony kierownik działu ds. usług korporacyjnych z bogatą wiedzą praktyczną w branży outsourcingu. Andrzej dołączył do ASB w 2011 roku i od tamtej pory jest odpowiedzialny za obsługę korporacyjną i zarządzanie środkami pieniężnymi naszych kluczowych klientów. W ramach powierzonych obowiązków pełni również funkcję członka zarządu oraz likwidatora. Zapewnia niezawodne wsparcie specjalisty z tytułem magistra prawa (LLM) z zakresu prawa spółek z Uniwersytetu Łazarskiego w Warszawie. Ekspert w zakresie administracji, prawa korporacyjnego, zarządzania i start-upów.

Beata Kucharska Head of Accounting

Beata zarządza działem księgowości ASB Poland. Ma bogate doświadczenie zawodowe w zarządzaniu finansami, rachunkowości i doradztwie księgowym, w tym w sektorze nieruchomości. Pracowała zarówno na rzecz spółek polskich, jak również międzynarodowych korporacji prowadzących sprawozdawczość finansowo-księgową według międzynarodowych standardów rachunkowości. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Ukończyła także program kształcenia ACCA. Nadzorując pracę zespołów księgowych, dba o wysoką jakość usług świadczonych przez ASB.

Łukasz Bączyk Head of Tax

Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada 16-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobyte w jednej z firm Wielkiej Czwórki oraz jednej z największych polskich firm konsultingowych, w której rozwinął zespół doradztwa indywidualnego. W ASB Łukasz jest szefem zespołu doradztwa podatkowego, gdzie wraz z grupą wysoko wykwalifikowanych menedżerów podatkowych doradza w transakcjach nieruchomościowych, reorganizacjach biznesowych i właścicielskich, planowaniu wejścia i wyjścia z inwestycji, dystrybucji środków, WHT, podatkowym due diligence, zagadnieniach VAT, cenach transferowych, raportowaniu dla celów podatkowych (MDR). Łukasz specjalizuje się w rozwoju efektywnych struktur własnościowych, finansowych i inwestycyjnych, reorganizacjach struktur właścicielskich oraz biznesowych.

Justyna Grotek Accounting Director

Justyna jest dyrektorem księgowości ASB Poland zajmującym się optymalizacją procesów księgowych, wsparciem we wdrożeniu Klientów oraz w zarządzaniu pionem księgowości. Swoje, ponad 14 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła w firmie outsourcingowej, zajmując się kompleksową obsługą firm z kapitałem zagranicznym, wdrażaniem usprawnień oraz zarządzaniem zespołem księgowym. Przez 2 lata brała udział w projekcie lean management. Posiada wiedzę w zakresie prawa rachunkowego, podatkowego oraz raportowania popartą wykształceniem kierunkowym. Ukończyła Studia magisterskie i podyplomowe na UW.

Justyna Trochimiuk Payroll Manager

Justyna jest menadżerem działu kadr i płac w ASB w Polsce. Koncentruje się na zarządzaniu i koordynacji pracy zespołu, a także bieżącym nadzorze nad jakością usług świadczonych przez specjalistów ds. kadr i płac. Wspiera również dział Business Development w procesie pozyskiwania nowych klientów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa kadrowo-płacowego (w tym zatrudniania cudzoziemców w Polsce lub zatrudniania obywateli polskich za granicą) dla firm z różnych sektorów. Justyna posiada również cenne doświadczenie w zakresie rekrutacji, ocen pracowniczych i rozwoju pracowników. Występuje na licznych konferencjach i seminariach na temat zarządzania zasobami ludzkimi i zagadnieniami związanymi z płacami.

Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Director

Anna zarządza zespołem VAT compliance. Ukończyła ekonomię na SGGW oraz prawo podatkowe na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie w zakresie przepisów VAT dla międzynarodowych firm z UE i spoza UE reprezentujących różne sektory. Jej głównym celem jest wspieranie klientów w bieżących sprawach związanych z podatkiem VAT poprzez zapewnianie praktycznych rozwiązań. W ASB Anna zarządza zespołem, który pracuje nad usprawnieniem procesów uwzględniających VAT i zapewnieniem wysokich standardów obsługi klienta.

Jarosław Szajkowski Senior Tax Manager

Jarek jest doradcą podatkowym, specjalizującym się w podatku akcyzowym, podatku od towarów i usług oraz w prawie celnym. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim. Przed dołączeniem do ASB współpracował ze znanymi polskimi firmami doradczymi. Jego bogate, ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje zapewnianie bieżącego doradztwa podatkowego, wykonywanie przeglądów podatkowych oraz wsparcie klientów podczas postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Doradzał polskim i zagranicznym firmom, między innymi z branży detalicznej, paliwowej, tytoniowej, motoryzacyjnej i handlowej, jak również podmiotom z sektora publicznego. Mówi płynnie po angielsku i komunikuje się w języku niemieckim.

Martyna Zawadzka Accounting Team Manager

Martyna zarządza jednym z działów księgowości. Posiada ponad 9 lat doświadczenia na stanowisku księgowej i tytuł Biegłego Rewidenta. Jej cenne doświadczenie obejmuje prowadzenie księgowości dla grup z kapitałem zagranicznym oraz dla firm działających w różnych sektorach, a także dla spółek osobowych. Martyna specjalizuje się również w doradztwie księgowym przy fuzjach i przejęciach. Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do świadczenia usług księgowych, koordynuje pracę swojego zespołu i wspiera klientów krajowych i międzynarodowych.

Dominik Janeczek Accounting Team Manager

Dominik jest specjalistą od rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. Posiada ponad 19 letnie doświadczenie na stanowisku głównego księgowego. Wiele lat prowadził księgi spółek produkcyjnych, handlowych i usługowych z kapitałem polskim jak i zagranicznym. Od roku 2004 posiada certyfikat Ministra Finansów do świadczenia usług księgowych. W ASB odpowiada za organizację pracy zespołu księgowego w nowo utworzonym oddziale w Toruniu. Zapewnia swoim klientom kompleksową opiekę księgową i podatkową w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Patrycja Chmura-Karpińska Corporate Services Manager

Patrycja jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz aplikantem adwokackim w Izbie Adwokackiej w Warszawie. Do ASB dołączyła w 2018 r. Jako Manager działu Usług Korporacyjnych, poza nadzorowaniem i organizacją pracy zespołu, zajmującego się zarządzaniem środkami pieniężnymi klientów ASB, koordynuje proces zakładania spółek typu shelf companies, sprzedaży udziałów tych spółek oraz likwidacji spółek. Patrycja zapewnia wsparcie zagranicznym i polskim klientom w zakresie ładu korporacyjnego oraz codziennej zgodności z przepisami prawa. W ramach swoich obowiązków pełni również funkcję prokurenta w spółkach klientów ASB.

Kinga Senator Corporate Services Manager

Kinga ukończyła Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo ukończyła również studia podyplomowe z zakresu prawa spółek. Do zespołu korporacyjnego ASB dołączyła w 2015 roku i od tego czasu odpowiada za obsługę prawną i administracyjną klientów ASB, w szczególności w zakresie obsługi płatności i obsługi bankowej, a także bieżącej obsługi administracyjnej kredytów bankowych.

Marta Skrodzka Tax Manager

Marta Skrodzka jest doradcą podatkowym. Ukończyła Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Studiowała również na Universität des Saarlandes (Niemcy) w ramach programu ERASMUS+, oraz odbyła staż w zespole cen transferowych w Los Angeles w 2016 r. Swoje doświadczenie zdobyła udzielając porad podatkowych dla firm z różnych sektorów. Wspiera klientów w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw w zakresie VAT, zarządzania ryzykiem podatkowym związanym z outsourcingiem usług księgowych, jak również w przedmiocie skutków podatkowych czynności z zakresu promocji, reklamy i marketingu, kwestii związanych z podatkiem u źródła oraz finansowania spółek. Uczestniczyła w licznych przeglądach podatkowych i projektach due diligence, w tym dotyczących farm i elektrowni wiatrowych oraz w zakresie rozliczania działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Bardzo dobrze mówi po angielsku i komunikuje się w języku niemieckim.

Katarzyna Chajęcka Senior Tax Manager

Katarzyna specjalizuje się w obszarze cen transferowych. Przed dołączeniem do ASB zdobywała doświadczenie w wiodących w Polsce spółkach doradztwa podatkowego oraz międzynarodowej kancelarii prawnej. W ASB, wspiera klientów w projektach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, przeprowadzania analiz porównawczych oraz tworzenia modeli rozliczeń w grupach kapitałowych. Ma również doświadczenie w realizacji projektów obejmujących tworzenie, weryfikację i implementację polityki cen transferowych w grupach kapitałowych. Katarzyna jest magistrem Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej, a także Studiów Podyplomowych na kierunku Prawo Podatkowe.

Paweł Jóźwik Senior Manager, Attorney-at-law

Paweł jest prawnikiem wpisanym na listę radców prawnych w Polsce. Posiada ponad 8-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym. Ukończył Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na Wydziale Prawa. Zanim dołączył do ASB zdobywał doświadczenie w wiodących kancelariach doradztwa podatkowego i prawnego w Polsce. Posiada bogate doświadczenie w podatkowych aspektach transakcji M&A, w tym sprzedaży udziałów i przejęcia aktywów, zwłaszcza w umowach dotyczących nieruchomości komercyjnych, podatkowym due diligence, planowaniu podatkowym, postępowaniach podatkowych, prawie spółek i umów, cen transferowych, a także bieżącym doradztwie prawnym i podatkowym dla klientów działających w różnych branżach takich jak nieruchomości, farmaceutyczna, energetyczna, IT, detaliczna. Paweł mówi biegle po angielsku.

Anna Lewińska Payroll Supervisor

Anna jest kierownikiem zespołu płacowego w ASB. W codziennych obowiązkach koordynuje pracę swojego zespołu w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Specjalizuje się w prawie pracy i kwestiach ubezpieczeń społecznych. Anna zdobywała doświadczenie zawodowe zarówno w polskich, jak i międzynarodowych firmach, koncentrując się na obsłudze prawnej zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto w pełni profesjonalnie wdrożyła wiele projektów z zakresu optymalizacji polityki HR.

Magdalena Łaniewska Payroll Supervisor

W polskim oddziale ASB, Magda zarządza jednym z naszych zespołów płacowych. Posiadając 17-letnie doświadczenie w zakresie płac, wspiera kompleksowo naszych klientów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Jej wieloletnie doświadczenie obejmuje wdrożenia nowych systemów płacowych, a także aplikacji do rejestracji czasu pracy. Magda koncentruje się na kwestiach składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych. Zdobywała cenne doświadczenie wspierając firmy z branży produkcyjnej, medialnej i budowlanej.

Krzysztof Michalak Client Relationship Manager

Krzysztof kieruje działem Client Relations odpowiedzialnym za komercjalizację szans sprzedażowych, ofertowanie, obsługę kontraktów i umów, a także zarządzaniem relacjami z Klientem. Jest absolwentem kierunków prawa i politologii na University of Glasgow zdobywając tytuł magistra prawa. Przez lata mieszkał w Belgii gdzie odbywał także staże w instytucjach unijnych, a następnie w Szkocji. Do Polski wrócił w 2017 i od tego czasu bezpośrednio związany z polskim rynkiem usług profesjonalnych i doradczych. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych kancelariach, prowadząc własną firmę zajmującą się tłumaczeniami prawnymi. Zarządzał także kilkudziesięcioosobowym zespołem sprzedażowym w jednej z największych korporacji w UK. Jego specjalizacją jest sprzedaż oraz kompleksowa obsługa Klienta (Customer Excellence).

Piotr Gzik IT Director

Piotrek jest dyrektorem polskiego zespołu IT. Nadzoruje wszystkie projekty swojego działu dotyczące infrastruktury informatycznej, a dodatkowo jest odpowiedzialny za zespół projektowy, który tworzy autorskie rozwiązania i narzędzia IT wspomagające pracę działów księgowości, podatków oraz klientów ASB. Posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z klientami w zakresie IT oraz VAT, a także w zarządzaniu projektami i zespołami projektowymi. W ASB pełni również funkcję Koordynatora do spraw Danych Osobowych. Ukończył zarządzanie projektami na Polsko – Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, gdzie w 2021 roku uzyskał również tytuł MBA.

Potrzeby naszych klientów zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.

Co nowego