Co nowego

Umowa ubezpieczenia nie jest "świadczeniem o podobnym charakterze" do gwarancji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT

Umowa ubezpieczenia nie jest "świadczeniem o podobnym charakterze" do gwarancji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT. W ten sposób orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 27 września 2023 (sygn. II FSK 244/21) zgadzając się przy tym ze stanowiskiem przyjętym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), zgodnie z którym usługi ubezpieczeniowe nie są podobne do usług gwarancji. W konsekwencji – płatności za usługi ubezpieczeniowe dokonywane na rzecz nierezydentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT).