Co nowego

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie na podstawie art. 15g/15gg Tarczy antykryzysowej muszą liczyć się z koniecznością odprowadzania podatku od otrzymanego wsparcia. Jak wynika bowiem z ostatnio wydanych interpretacji indywidualnych dofinansowania do wynagrodzeń otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) należy opodatkować CIT.

Kwalifikacja transakcji z użyciem kart paliwowych

W dniu 15 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną wyjaśniającą zasady kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych. Interpretacja potwierdza tezy wyroku TSUE z dnia 5 maja 2019 r. w polskiej sprawie Vega International C-235/18, wskazując przesłanki pozwalające rozróżnić dostawę towarów między trzema podmiotami (opodatkowaną VAT, z prawem do odliczenia) od transakcji usługowej (zwolnionej z VAT).

Wciąż trudno o opinię zabezpieczającą

Rok 2021 przyniósł już publikację pięciu opinii zabezpieczających w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, przy ani jednej odmowie wydania. Taka sytuacja może wskazywać, że polscy podatnicy coraz chętniej korzystają z tej formy zwiększania bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. Warto jednak podkreślić, iż w całym poprzednim roku wydano jedynie 15 opinii zabezpieczających, z których aż 9 dotyczyło obniżenia stawek amortyzacyjnych. Tylko w siedmiu przypadkach Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odmówił wydania opinii. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?