ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Polska

Tel: +48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław, Polska

Tel: +48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 7,

09-410 Płock, Polska

Tel: +48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Zapytania ofertowe

Krzysztof Michalak Client Relationship Manager +48 880 907 370 kmichalak@asbgroup.eu

Marketing & PR

Piotr Tarnowski Group Marketing Director +48 503 108 411 ptarnowski@asbgroup.eu

Co nowego

Rozszerzona treść informacji o warunkach zatrudnienia

W ramach niedawnych zmian w Kodeksie pracy, wprowadzono między innymi rozszerzoną treść informacji o warunkach zatrudnienia, które trzeba będzie przekazywać pracownikowi w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż w przeciągu 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy.

Podatek od darowizn gotówkowych między osobami najbliższymi. Komentarz Łukasza Bączyka dla portalu money.pl

Portal money.pl informuje „Sędziowie NSA zdecydowali, że z podatku od darowizn gotówkowych między osobami najbliższymi zwolnione są osoby, które udokumentują wpłatę tych środków pieniężnych na rachunek płatniczy. Muszą zrobić to w sposób zapewniający identyfikację stron umowy. Mówiąc wprost: obdarowany skorzysta ze zwolnienia tylko pod warunkiem, że pieniądze wpłyną bezpośrednio na jego konto.”