Petr Studnička Managing Partner

Petr je Managing Partnerem ASB Group a je odpovědný za firemní strategii, vývoj nových služeb a obchodní rozvoj kanceláří ASB Group v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Petr poskytuje již více než 15 let poradenství v oblasti fúzí a akvizic, transakcí, strukturování investic a korporátních služeb. Mezinárodním investorům poskytuje komplexní poradenství při vstupu na český trh. Petr úzce spolupracuje s Czech Private Equity & Venture Capital Association, s mezinárodní asociací INAA Group (International Association of Independent Accounting firms) a jakožto odborník na finance a účetnictví působí na pozici mentora v projektu AI Startup Incubator.

Petra Rychnovská Partner

Petra je spoluzakladatelkou a Partnerkou ASB Group. Na starosti má strategické plánování a business development celé skupiny. Je úspěšnou podnikatelkou, která má více než 17 let zkušeností s poradenstvím široké škále klientů z různých odvětví. Poskytuje poradenství pro lokální i mezinárodní společnosti, a to v oblasti mezinárodní expanze, investičních příležitostí a mzdových otázek. Má také rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím realitním klientům. Petra aktivně spolupracuje se Sdružením pro zahraniční investice (AFI), ve kterém zastává funkci místopředsedkyně řídicího výboru a také s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).

Rudolf Vřešťál Partner

Rudolf je spoluzakladatelem a Partnerem ASB Group. Mnoho let byl v ASB jako Managing Partner a jeho specializací je komplexní obchodní poradenství, které se týká zejména strukturování obchodních aktivit, účetnictví a daňových otázek. Zároveň má rozsáhlé zkušenosti se zahraničními investicemi. V roce 2013 díky svým předchozím zkušenostem založil investiční společnost Redside. Jedná se o společnost zabývající se správou fondů, která má na starosti široké portfolio fondů kvalifikovaných investorů investujících do různých odvětví, mezi něž patří nemovitosti, obnovitelné energetické zdroje a private equity. Redside v současnosti spravuje aktiva v celkové hodnotě nad 10 mld. CZK. Rudolf v Redside působí jako předseda představenstva a finanční ředitel (CFO).

Tomáš Novák Partner

Tomáš je v ASB Group Partnerem a více než 20 let se pohybuje v oblasti účetnictví, finančního reportingu a finančního poradenství. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi účetních standardů a standardů reportingu, včetně českých GAAP, US GAAP, UK GAAP a IFRS. Podílí se na mnoha projektech transakčního poradenství, zejména v realitním sektoru, a také vede implementaci jedinečných řešení poskytovaných ze strany ASB Group především pro správce aktiv a institucionální investory v realitním sektoru. Tomáš je zodpovědný za český účetní i daňový tým, který zahrnuje více než 50 odborníků.

Soňa Bláhová Head of Accounting Team

Soňa je vedoucí 10členného účetního týmu české kanceláře. Je členem KCÚ (Komory certifikovaných účetních) s více než 20letou praxí v oblasti financí a účetnictví, má zkušenosti s pracemi v různých účetních softwarech, spolupracovala na různých účetních projektech, má rozsáhlé zkušenosti s interními a externími audity. Soňa více jak 6 let vede účetnictví a reporting investičních společností a fondů, je zodpovědná za správné vykazování finančních nástrojů v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce a Mezinárodními účetními standardy, podílela se na implementaci Novely vyhlášky č. 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce platné od 1.1.2021. Ve spolupráci s daňovým oddělením řeší daňové dopady jednotlivých finančních operací, komunikuje s auditory, finančním úřadem, depozitářem.

Gabriela Dufková Head of Accounting Team

Gabriela je vedoucí účetního týmu české kanceláře ASB Group. Již více než 18 let pomáhá klientům s poradenstvím v českých i mezinárodních účetních otázkách. Gabriela je primárně odpovědná za koordinaci každodenního fungování účetních služeb a poradenství, externí vedení účetnictví a poradenství pro klíčové firmy na českém trhu, finanční reporting a finanční due diligence. Ze své pozice dohlíží na účetní záležitosti, implementuje nové účetní standardy a posuzuje veřejné a interní reportingy. Gabriela má rozsáhlé zkušenosti s účetnictvím pro společnosti se zahraničním kapitálem napříč obory.

Kateřina Nováková Head of Accounting Team

Kateřina je vedoucí účetního týmu české kanceláře ASB Group. Je členem ACCA (globální asociace certifikovaných účetních) a má více než 15 let zkušeností z oblasti finančního managementu, včetně externího auditu, reportingu dle US GAAP a IFRS, přípravy konsolidovaných účetních závěrek, kontroly, podpory klientů a komunikace s příslušnými úřady. Kateřina a její tým, který čítá 10 odborníků, se zaměřují na realitní klienty a finanční instituce. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti reportingu a přípravy účetních závěrek dle českých a mezinárodních účetních standardů.

Dan Ledvinka Commercial Director

Dan působí v ASB Group na pozici Commercial Director a jako člen vedení skupiny je zodpovědný za rozvoj růstu společnosti. V rámci své funkce pracuje hlavně na rozvoji tržeb firmy a tržního podílu prostřednictvím obchodních a marketingových aktivit. Do společnosti ASB Group nastoupil v roce 2017, naposledy působil na pozici Group Business Development & Marketing Director pro region CEE. Z předchozích pozic má několikaleté zkušenosti převážně z obchodu a marketingu.

Lucie Bártová Head of Tax Team

Lucie jako vedoucí českého daňového týmu zodpovídá za rozvoj daňového týmu, za daňové poradenství a za přípravu daňových přiznání klíčových klientů. Specializuje se na oblast daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob, včetně mezinárodních struktur zaměstnanosti. Během svého studia a praxe získala v oblasti účetnictví bohaté zkušenosti a znalosti. Před nástupem do ASB pracovala v daňovém oddělení KPMG. Svou profesní kariéru zahájila jako vedoucí účetní ve společnosti Nike. Od roku 2009 je certifikovaným účetním a od roku 2010 certifikovaným daňovým poradcem.

Milan Bančanský Finance & IT Director

Milan je finanční ředitel v ASB Group. Ze své pozice je zodpovědný za interní finanční oddělení českých subjektů ASB a skupinového reportingu ASB Group. Odborník v oblasti financí se zkušenostmi získanými v PwC a nadnárodních společnostech působících v oblasti stavebnictví a vzdělávání. Milan se zaměřuje na reporting a řízení finančních útvarů s přesahem do personální a kupní agendy. Je zodpovědný za peněžní toky, účty a další finanční transakce české pobočky ASB.

Klára Cowan Head of Payroll Team

Klára má více než pětileté zkušenosti s poskytováním payroll služeb našim nejvýznamnějším klientům. Podílí se na každodenních operacích mzdového oddělení. Pomáhá klientům s úpravou procesů, zaměstnaneckými benefity a problematikou týkající se HR. Klára se specializuje na nové inovativní přístupy a zaměřuje se na optimalizaci procesů ve snaze zvýšit efektivitu práce a spokojenost klienta.

Jiří Bosák Head of Corporate Services

Jiří vede český tým korporátních služeb a jako zkušený manažer poskytuje korporátní poradenství klíčovým klientům zejména z realitního sektoru. Jiří je ze své role primárně odpovědný za implementaci nových klientů, každodenní správu klientských společností, ale i za jejich transformace či likvidace. V těchto aktivitách úzce spolupracuje s účetním a daňovým týmem. Právní základ a zkušenosti získané při práci pro mezinárodní advokátní kancelář a následně pro jednoho z největších evropských developerů komerčních nemovitostí mu umožňují poskytovat klientům poradenství a podporu na té nejvyšší úrovni.

Petra Hořejší Human Resources Manager

Petra je HR manažerkou v české kanceláři ASB Group a zároveň je zodpovědná i za office management. Má více než 10 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů, zejména pokud jde o executive search. Její odborné znalosti zahrnují management a správu lidských zdrojů, nábor, školení a rozvoj lidských zdrojů, rozvoj značky jako zaměstnavatele a řízení dalších projektů v oblasti lidských zdrojů.

Hana Sára Korcová Payroll Supervisor

Hana v ASB Group působí jako payroll supervisor a má více než 15 let zkušeností s poskytováním mzdových služeb z pozice interního vedoucího mzdové agendy, ale i rozsáhlé zkušenosti s mzdovým outsourcingem. Hana je zodpovědná za každodenní fungování externího mzdového oddělení pro zhruba 1000 zaměstnanců. Klientům pomáhá při nastavování jejich HR a mzdových procesů, zaměstnaneckých benefitů a při řešení problémů, které se přímo týkají lidských zdrojů. Dohlíží na mzdový tým a hledá efektivní způsoby, jak zlepšovat interní procesy a ve výsledku i klientské služby poskytované naším oddělením.

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

Daňový kalendář na měsíc prosinec

Pro většinu daňových subjektů je zdaňovacím obdobím kalendářní rok, a proto se jedná o poslední měsíc pro doúčtování všech transakcí, či jejich přesun do následujícího období.