Petr Studnička Managing Partner

Petr je Managing Partnerem ASB Group a je odpovědný za firemní strategii, vývoj nových služeb a obchodní rozvoj kanceláří ASB Group v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Petr poskytuje již více než 15 let poradenství v oblasti fúzí a akvizic, transakcí, strukturování investic a korporátních služeb. Mezinárodním investorům poskytuje komplexní poradenství při vstupu na český trh. Petr úzce spolupracuje s Czech Private Equity & Venture Capital Association, s mezinárodní asociací INAA Group (International Association of Independent Accounting firms) a jakožto odborník na finance a účetnictví působí na pozici mentora v projektu AI Startup Incubator.

Petra Rychnovská Partner

Petra je spoluzakladatelkou a Partnerkou ASB Group. Na starosti má strategické plánování a business development celé skupiny. Je úspěšnou podnikatelkou, která má více než 17 let zkušeností s poradenstvím široké škále klientů z různých odvětví. Poskytuje poradenství pro lokální i mezinárodní společnosti, a to v oblasti mezinárodní expanze, investičních příležitostí a mzdových otázek. Má také rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím realitním klientům. Petra aktivně spolupracuje se Sdružením pro zahraniční investice (AFI), ve kterém zastává funkci místopředsedkyně řídicího výboru a také s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).

Rudolf Vřešťál Partner

Rudolf je spoluzakladatelem a Partnerem ASB Group. Mnoho let byl v ASB jako Managing Partner a jeho specializací je komplexní obchodní poradenství, které se týká zejména strukturování obchodních aktivit, účetnictví a daňových otázek. Zároveň má rozsáhlé zkušenosti se zahraničními investicemi. V roce 2013 díky svým předchozím zkušenostem založil investiční společnost Redside. Jedná se o společnost zabývající se správou fondů, která má na starosti široké portfolio fondů kvalifikovaných investorů investujících do různých odvětví, mezi něž patří nemovitosti, obnovitelné energetické zdroje a private equity. Redside v současnosti spravuje aktiva v celkové hodnotě nad 10 mld. CZK. Rudolf v Redside působí jako předseda představenstva a finanční ředitel (CFO).

Tomáš Novák Partner

Tomáš je v ASB Group Partnerem a více než 20 let se pohybuje v oblasti účetnictví, finančního reportingu a finančního poradenství. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi účetních standardů a standardů reportingu, včetně českých GAAP, US GAAP, UK GAAP a IFRS. Podílí se na mnoha projektech transakčního poradenství, zejména v realitním sektoru, a také vede implementaci jedinečných řešení poskytovaných ze strany ASB Group především pro správce aktiv a institucionální investory v realitním sektoru. Tomáš je zodpovědný za český účetní i daňový tým, který zahrnuje více než 50 odborníků.

Dan Ledvinka Group Commercial Director

Dan působí v ASB Group na pozici Commercial Director a jako člen vedení skupiny je zodpovědný za rozvoj růstu společnosti. V rámci své funkce pracuje hlavně na rozvoji tržeb firmy a tržního podílu prostřednictvím obchodních a marketingových aktivit. Do společnosti ASB Group nastoupil v roce 2017, naposledy působil na pozici Group Business Development & Marketing Director pro region CEE. Z předchozích pozic má několikaleté zkušenosti převážně z obchodu a marketingu.

Klára Cowan Group Payroll Director

Klára má více než 8 let zkušeností s poskytováním payroll služeb našim nejvýznamnějším klientům. Podílí se na každodenních operacích mzdového oddělení. Pomáhá klientům s úpravou procesů, zaměstnaneckými benefity a problematikou týkající se HR. Klára se specializuje na nové inovativní přístupy a zaměřuje se na optimalizaci procesů ve snaze zvýšit efektivitu práce a spokojenost klienta.

Milan Bančanský Group Finance Director

Milan je finanční ředitel v ASB Group. Ze své pozice je zodpovědný za interní finanční oddělení českých subjektů ASB a skupinového reportingu ASB Group. Odborník v oblasti financí se zkušenostmi získanými v PwC a nadnárodních společnostech působících v oblasti stavebnictví a vzdělávání. Milan se zaměřuje na reporting a řízení finančních útvarů s přesahem do personální a kupní agendy. Je zodpovědný za peněžní toky, účty a další finanční transakce české pobočky ASB Group i celé skupiny.

Michal Kozdera Tax Director

Michal zastává v ASB pozici ředitele daňového oddělení a odpovídá za řízení týmu a jeho rozvoj, vztahy s klienty a technickou kvalitu výstupů. Při své práci může zúročit své více než 25leté zkušenosti nejen z oblasti daňového poradenství, ale i z praxe ve vysokých finančních pozicích na straně klienta. Právě to mu umožňuje co nejlépe pochopit zákazníkovy potřeby a vhodně je reflektovat. Specializuje se na komplexní posouzení daňově-finanční situace klienta, prodeje podniků, transfer pricing, mezinárodní zdanění či DPH specifika u nemovitostních projektů.

Soňa Bláhová Accounting & Project Manager

Soňa je vedoucí 10členného účetního týmu české kanceláře. Je členem KCÚ (Komory certifikovaných účetních) s více než 20letou praxí v oblasti financí a účetnictví, má zkušenosti s pracemi v různých účetních softwarech, spolupracovala na různých účetních projektech, má rozsáhlé zkušenosti s interními a externími audity. Soňa více jak 6 let vede účetnictví a reporting investičních společností a fondů, je zodpovědná za správné vykazování finančních nástrojů v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce a Mezinárodními účetními standardy, podílela se na implementaci Novely vyhlášky č. 501/2002 Sb., pro banky a jiné finanční instituce platné od 1.1.2021. Ve spolupráci s daňovým oddělením řeší daňové dopady jednotlivých finančních operací, komunikuje s auditory, finančním úřadem, depozitářem.

Kateřina Nováková Head of Accounting Team

Kateřina je vedoucí účetního týmu české kanceláře ASB Group. Je členem ACCA (globální asociace certifikovaných účetních) a má více než 15 let zkušeností z oblasti finančního managementu, včetně externího auditu, reportingu dle US GAAP a IFRS, přípravy konsolidovaných účetních závěrek, kontroly, podpory klientů a komunikace s příslušnými úřady. Kateřina a její tým, který čítá 10 odborníků, se zaměřují na realitní klienty a finanční instituce. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti reportingu a přípravy účetních závěrek dle českých a mezinárodních účetních standardů.

Gabriela Dufková Head of Accounting Team

Gabriela je vedoucí účetního týmu české kanceláře ASB Group. Již více než 18 let pomáhá klientům s poradenstvím v českých i mezinárodních účetních otázkách. Gabriela je primárně odpovědná za koordinaci každodenního fungování účetních služeb a poradenství, externí vedení účetnictví a poradenství pro klíčové firmy na českém trhu, finanční reporting a finanční due diligence. Ze své pozice dohlíží na účetní záležitosti, implementuje nové účetní standardy a posuzuje veřejné a interní reportingy. Gabriela má rozsáhlé zkušenosti s účetnictvím pro společnosti se zahraničním kapitálem napříč obory.

Lucie Bártová Head of Tax Team

Lucie jako vedoucí českého daňového týmu zodpovídá za rozvoj daňového týmu, za daňové poradenství a za přípravu daňových přiznání klíčových klientů. Specializuje se na oblast daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob, včetně mezinárodních struktur zaměstnanosti. Během svého studia a praxe získala v oblasti účetnictví bohaté zkušenosti a znalosti. Před nástupem do ASB pracovala v daňovém oddělení KPMG. Svou profesní kariéru zahájila jako vedoucí účetní ve společnosti Nike. Od roku 2009 je certifikovaným účetním a od roku 2010 certifikovaným daňovým poradcem.

Štěpán Hrubý Tax Manager

Štěpán má několikaleté zkušenosti v oblasti mezinárodního zdanění a DPH. V rámci své praxe se podílel na řadě významných projektů, jak se zaměřením na mezinárodní daně, tak na problematiku převodních cen. Od roku 2017 je certifikovaným daňovým poradcem.

Jiří Bosák Head of Corporate Services

Jiří vede český tým korporátních služeb a jako zkušený manažer poskytuje korporátní poradenství klíčovým klientům zejména z realitního sektoru. Jiří je ze své role primárně odpovědný za implementaci nových klientů, každodenní správu klientských společností, ale i za jejich transformace či likvidace. V těchto aktivitách úzce spolupracuje s účetním a daňovým týmem. Právní základ a zkušenosti získané při práci pro mezinárodní advokátní kancelář a následně pro jednoho z největších evropských developerů komerčních nemovitostí mu umožňují poskytovat klientům poradenství a podporu na té nejvyšší úrovni.

Lucie Šťastná Head of Payroll Team

Lucie vystudovala HR management na Vysoké škole ekonomické v Praze a již během studií začala nabírat zkušenosti z oblasti řízení lidských zdrojů, a to nejdříve v personální agentuře a následně v interním personálním oddělní. V oboru mzdového účetnictví a lidských zdrojů pracuje již více jak 10 let.  Aktuálně nabízí klientům kromě kompletních služeb mzdové účetní i management personálních softwarů, správu benefitů, dohled nad pracovnělékařskými službami či agendou BOZP a PO.

Hana Moučková Payroll & Implementation Supervisor

Hana pracuje ve mzdovém outsourcingu více než 5 let a v současnosti zpracovává mzdy pro zhruba 1000 zaměstnanců. Hana se zaměřuje na komplexní nastavení klientských mezd, implementaci nových systémů a zefektivnění procesů. Specializuje se na nastavení systémů pro potřeby klienta. V současnosti se více zaměřuje na automatizaci mzdových procesů a technické řešení mzdových problémů.

Hana Sára Korcová Payroll Supervisor

Hana v ASB Group působí jako payroll supervisor a má více než 15 let zkušeností s poskytováním mzdových služeb z pozice interního vedoucího mzdové agendy, ale i rozsáhlé zkušenosti s mzdovým outsourcingem. Hana je zodpovědná za každodenní fungování externího mzdového oddělení pro zhruba 1000 zaměstnanců. Klientům pomáhá při nastavování jejich HR a mzdových procesů, zaměstnaneckých benefitů a při řešení problémů, které se přímo týkají lidských zdrojů. Dohlíží na mzdový tým a hledá efektivní způsoby, jak zlepšovat interní procesy a ve výsledku i klientské služby poskytované naším oddělením.

Petra Hořejší Human Resources Manager

Petra je HR manažerkou v české kanceláři ASB Group a zároveň je zodpovědná i za office management. Má více než 10 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů, zejména pokud jde o executive search. Její odborné znalosti zahrnují management a správu lidských zdrojů, nábor, školení a rozvoj lidských zdrojů, rozvoj značky jako zaměstnavatele a řízení dalších projektů v oblasti lidských zdrojů.

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

Daňový kalendář na červenec 2024

Jaké jsou Vaše daňové povinnosti v červenci? Podívejte se do přehledně sepsaného daňového kalendáře, aby bylo ve vašem účetnictví vše v tom nejlepším pořádku.

Novým daňovým ředitelem ASB Group je Michal Kozdera

ASB Group s potěšením oznamuje jmenování Michala Kozdery novým ředitelem daňového oddělení v Česku. S více než 25 lety zkušeností v daňovém poradenství přináší do ASB Czech Republic své odborné znalosti. V minulosti se pohyboval nejen v oblasti poradenské, ale působil i na významných daňových a finančních pozicích na straně klienta. Díky mezinárodním zkušenostem, včetně několika let působení v Bruselu, disponuje rozsáhlými znalostmi daňově-finančních aspektů, financování, prodejů firem, převodních cen, mezinárodního zdanění a DPH.

Daňový kalendář na červen 2024

Před začátkem nového měsíce přinášíme jako obvykle i daňový kaledář s přehledem termínů, aby Vám žádná důležitá lhůta na podání daňového přiznání či odvod daně neunikla. Na co musíme tedy v červnu pamatovat?