ASB Slovakia, s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Słowacja

Tel: +421 254 641 187

IČ: 36 665 061

Zapytania ofertowe

Krzysztof Michalak Business Development Manager +48 880 907 370 kmichalak@asbgroup.eu

Marketing & PR

Piotr Tarnowski Group Marketing Director +48 503 108 411 ptarnowski@asbgroup.eu

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Zegarek Inspektor Ochrony Danych _ rodo@asbgroup.eu

Co nowego

KSeFopedia - o schemie e-faktury. Adnotacje

Czym są Adnotacje na e-fakturze? E-faktura zbudowana jest kilku sekcji do których zostały przypisane dane m.in. o wystawcy, nabywcy, przedmiocie faktury, rodzaju transakcji, transporcie czy też płatnościach.

Zwroty VAT

Podatek VAT jest podatkiem od obrotu. Podatnicy odprowadzają podatek należny od dokonanych transakcji sprzedaży, który jest pomniejszany o podatek naliczony wynikający z dokonanych zakupów. Często kwota podatku naliczonego przewyższa kwotę podatku należnego wynikającego ze sprzedaży, a w rezultacie na rachunku podatnika powstaje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym.. W tym przypadku do decyzji podatnika pozostaje jak ta nadwyżka zostanie wykorzystana.

Forum Pracodawca-Pracownik: podatki, księgowość, kadry i płace

Zapraszamy na najnowszą edycję wydarzenia Forum Pracodawca-Pracownik: Podatki, Księgowość, Kadry i Płace. To niezwykła okazja do zgłębienia tematów związanych z istotnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw, które mają kluczowe znaczenie dla zarówno pracodawców, jak i pracowników.