Polecane artykuły

Co nowego

Uszczelnianie CIT i PIT

Spółki komandytowe zostaną uznane za podatnika CIT. W praktyce nie będzie już możliwe automatyczne kompensowanie dochodu jednej spółki komandytowej stratą poniesioną przez inną na poziomie wspólników tych spółek. Takie struktury nie będą dłużej efektywne podatkowo. Najwyższy czas na rozważenie innych możliwości, w tym tzw. estońskiego CIT, który ma zostać wdrożony od 2021 r. czy podmiotów o specyficznym reżimie podatkowym, np. Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych. Inne zmiany zaproponowane przez MF obejmują:

SLIM VAT – Zmiany, zmiany, zmiany

Ministerstwo Finansów (MF) nie odpuszcza w zakresie nowelizacji na gruncie VAT. Pomimo dużej dawki zmian jakie weszły od 1 lipca br. (Quick Fixes, matryca stawek VAT, zamiany do przepisów o tzw. białej liście), a także te które już oczekują na wejście w życie choćby od 1 października 2020 br. (tzw. VDEK, pełna zmiana w zakresie uproszczeń w imporcie towarów) MF intensywnie pracuje nad kolejnymi zmianami na gruncie VAT.

Estoński CIT w Polsce – projekt nowelizacji

W dniu 12 sierpnia 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt nowelizacji ustawy o CIT, która wprowadza nowy system opodatkowania dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT.

Ulga B+R i IP Box w nowych interpretacjach podatkowych

Dyrektor KIS wydał w ostatnim czasie szereg istotnych interpretacji w zakresie ulgi B+R dla podatników tworzących innowacyjne rozwiązania oraz preferencyjnego opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP Box). Interpretacje dotyczą m.in. warunków zaliczenia konkretnych kategorii kosztów do kosztów kwalifikowanych na potrzeby działalności B+R, czy możliwości zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku dochodowego (IP Box).

BREXIT – EORI po 1 stycznia 2021

W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii posiadanie numeru EORI związane było z dokonywaniem transakcji z państwami trzecimi. Jednakże w związku z faktem, iż Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską niezbędne będzie posiadanie numeru EORI w celu dalszego funkcjonowania podmiotów. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący transakcje z państwami członkowskimi Unii Europejskiej powinni posiadać numer EORI. Brak tego identyfikatora skutkuje zatrzymaniem przepływu towarów.

EORI - co warto wiedzieć

Skrót EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) jest to innymi słowy unijny system weryfikujący przepływy towarów, służący zarejestrowaniu i zidentyfikowaniu podmiotów gospodarczych dla potrzeb celnych. System ten funkcjonuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Dodatkowo z początkiem 2021 r. nadchodzą pewne zmiany, dlatego przeczytaj nasz artykuł, aby wiedzieć więcej.

SLIM VAT: uproszczenia dla podatników

Informujemy, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało pakiet ułatwień w zakresie obliczania i rozliczania podatku VAT. Celem proponowanych zmian ma być prostszy, bardziej nowoczesny podatek, który jest dostosowany do lokalnej specyfiki, czyli częstego występowania w Polsce małych i średnich firm, które samodzielnie rozliczają się z podatku.

Nowy pakiet podatkowy UE

W dniu 15 lipca 2020 r. Komisja Europejska (KE) przyjęła nowy pakiet podatkowy (Pakiet Podatkowy) mający zapewnić wsparcie ożywienia gospodarczego i długoterminowy wzrost w Europie. Głównym jego celem jest ograniczenie nieuczciwej konkurencji podatkowej i zwiększenie przejrzystości poprzez uproszczenie przepisów i procedur podatkowych. Przyjęty Pakiet ma również za zadanie promować sprawiedliwe opodatkowanie jako sposób na pomoc państwom członkowskim w wychodzeniu z kryzysu.