Polecane artykuły

Co nowego

Tarcza antykryzysowa

Rząd opublikował 26 marca pakiet projektów ustaw, szumnie zwanymi tarczą antykryzysową. Nad projektami Sejm pracować ma już dziś (27 marca). Proponowane zmiany mają na celu ochronę zatrudnienia oraz wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej firm. Rodzaj określonego wsparcia dla przedsiębiorców będzie zależał nie tylko od wielkości firmy, ale również rodzaju branży, w której działa.

Kwarantanna: co ma wiedzieć pracownik i pracodawca

W przypadku wydania przez PPIS (Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) lub PGIS (Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny) decyzji o poddaniu się pracownika kwarantannie lub izolacji, to na mocy takiej decyzji ma on prawo do otrzymania świadczenia z tytułu choroby własnej wypłacanego na ogólnych zasadach przez pracodawcę lub ZUS.

Więcej obowiązków dla deweloperów

Rozporządzenie w sprawie JPKVAT przewiduje obowiązek oznaczania transakcji z podmiotami powiązanymi. Te definiujemy wg ustaw o podatkach dochodowych, a zgodnie z nimi - istotne są również powiązania osobowe, np. pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia; przykładowo oznaczeniu TP podlegać będzie np. sprzedaż między firmami należącymi do teścia i zięcia. Zachęcamy do przeczytania więcej na ten temat w artykule autorstwa naszych ekspertów Łukasza Bączyka i Łukasza Komorowskiego, który ukazał się w Rzeczpospolitej.