Co nowego

PRODUKCJA ENERGII a rejestry, deklaracje i ewidencje - artykuł dla czasopisma ENERGIA I RECYKLING

Energia pozyskiwana z odnawialnych źródeł, takich jak słońce czy wiatr, cieszy się coraz większą popularnością - zarówno wśród osób fizycznych, jak i wśród przedsiębiorców. Każda z tych grup powinna jednak mieć świadomość, że produkowanie własnej energii może łączyć się nie tylko z oszczędnościami I większą niezależnością, ale również z obowiązkami.

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców już od 1 grudnia 2024

Opublikowana w czerwcu nowelizacja ustawy o ZUS umożliwi mikroprzedsiębiorcom zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Tak zwane "wakacje składkowe" obejmą jeden, wybrany przez przedsiębiorcę, miesiąc w danym roku kalendarzowym.