Polecane artykuły

Co nowego

Opinia Jarosława Szajkowskiego dla Wyborczej

"Od 1 października jesteśmy jednak obowiązani do przesyłania organom również ewidencji VAT oraz raportowania wszystkich jej zmian. Jeśli w ewidencji popełnimy błąd i musimy ją skorygować, tym samym przyznajemy się do nierzetelnego jej prowadzenia."

Opinia Jarosława Szajkowskiego dla RP

"Przepisy przewidują dwie sankcje za błędy w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Po pierwsze, 500 zł kary za każdą pomyłkę, o czym stanowi ustawa o VAT. Po drugie, grzywnę za wadliwą ewidencję wynikającą z kodeksu karnego skarbowego."

Odmowy wydania opinii zabezpieczających

Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) zakończył ponad 20 postępowań w przedmiocie stosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania (GAAR). Skutkiem tego było nałożenie domiarów podatkowych w wysokości ponad 80 mln złotych.

Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone

Możliwość wystawiania faktur uproszczonych (tzw. paragon z NIP) została wprowadzona w 2013 r. i od początku budziła liczne wątpliwości podatników Niedawne zmiany przepisów oraz narastające wątpliwości co do ich zastosowania skłoniły Ministra Finansów (MF) do wydania w dniu 20 października 2020 objaśnień podatkowych w tym zakresie.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników

Pragniemy poinformować, iż termin na składanie wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych (FGŚP) został wydłużony i mogą być one składane do 30-go dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Dotychczas o dofinansowanie można było wnioskować do dnia 27 września br. Zmiana ta została wprowadzona Tarczą 5.0 i obowiązuje od 24 września 2020 r.