Co nowego

Przedstawiciel podatkowy - co warto wiedzieć

Przedstawicielem podatkowym na gruncie ustawy VAT może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, spełniająca łącznie warunki wymienione w ustawie VAT w art. 18b.

Usługi finansowe świadczone w ramach grupy kapitałowej nie zawsze mogą być traktowane jako usługi pomocnicze

Ważny wyrok dla podatników, którzy świadczą usługi finansowe dla podmiotów z tej samej grupy kapitałowej. Jeśli świadczone usługi finansowe mają charakter stały i zaplanowany, to nie stanowią one usług pomocniczych, a zatem należy je wliczać do obrotu w przypadku stosowania proporcji częściowego odliczenia VAT – tak orzekł NSA.

Trwa RoadShow i promocja Guida Paese 2023

Trwa RoadShow i promocja Guida Paese 2023, czyli publikacji przygotowywanej we współpracy z firmami eksperckimi przez Stowarzyszenie Confindustria Polonia, nakreślającej panoramę polskiego rynku i możliwości, jakie oferuje on włoskim przedsiębiorcom.

Nasi eksperci mieli przyjemność poprowadzić wczoraj webinar dla członków ACCA Polska.

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF zbliża się wielkimi krokami. Dla czynnych podatników VAT terminem obligatoryjnego rozpoczęcia korzystania z Krajowego Systemu E-faktur jest 1 lipca 2024 r., dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 roku. Pomimo możliwości dobrowolnego e-fakturowania od wielu miesięcy oraz szeroko omawianego tematu KSeF, dalej budzi on wiele pytań i wątpliwości.

Krzysztof Michalak Client Relationship Manager w ASB Group dla CXM

"Dążę do tego, aby minęły czasy zerojedynkowego postrzegania księgowości. Świadczenie usługi w sposób kompletny, zgodny z wymogami narzuconymi przez ustawodawcę czy określonymi przez klienta i w terminie są podstawą, ale to właściwe podejście, bieżąca komunikacja, proaktywne wskazywanie ryzyka czy szukanie alternatywnych rozwiązań są wartością, którą klienci coraz mocniej cenią”