Polecane artykuły

Co nowego

Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie na podstawie art. 15g/15gg Tarczy antykryzysowej muszą liczyć się z koniecznością odprowadzania podatku od otrzymanego wsparcia. Jak wynika bowiem z ostatnio wydanych interpretacji indywidualnych dofinansowania do wynagrodzeń otrzymane od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) należy opodatkować CIT.

Kwalifikacja transakcji z użyciem kart paliwowych

W dniu 15 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów wydało interpretację ogólną wyjaśniającą zasady kwalifikowania dla celów VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych. Interpretacja potwierdza tezy wyroku TSUE z dnia 5 maja 2019 r. w polskiej sprawie Vega International C-235/18, wskazując przesłanki pozwalające rozróżnić dostawę towarów między trzema podmiotami (opodatkowaną VAT, z prawem do odliczenia) od transakcji usługowej (zwolnionej z VAT).

Wciąż trudno o opinię zabezpieczającą

Rok 2021 przyniósł już publikację pięciu opinii zabezpieczających w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, przy ani jednej odmowie wydania. Taka sytuacja może wskazywać, że polscy podatnicy coraz chętniej korzystają z tej formy zwiększania bezpieczeństwa rozliczeń podatkowych. Warto jednak podkreślić, iż w całym poprzednim roku wydano jedynie 15 opinii zabezpieczających, z których aż 9 dotyczyło obniżenia stawek amortyzacyjnych. Tylko w siedmiu przypadkach Szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) odmówił wydania opinii. Co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

W dniu 19 stycznia 2021 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu mający na celu implementację zmian w zakresie dyrektyw AML. Co zmienią te regulacje?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) od 01/10/21

W dniu 5 lutego 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający do polskiego porządku prawnego możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych jako jednej z dopuszczanych form dokumentowania transakcji.

Struktura JPK_FA

Informujemy, iż każdy z podatników prowadzący działalność gospodarczą w Polsce oraz prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe w formie elektronicznej ma obowiązek gromadzenia i przekazywania danych w postaci struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego tj. struktury elektronicznej.

Artykuł ekspertów ASB Tax w Rzeczpospolitej

„Nowym elementem TPR, który może przysporzyć podmiotom dodatkowych obowiązków, jest wskazywanie wartości transakcji przypadającej na każdego z kontrahentów biorących udział w transakcji. Dotychczasowo wystarczyło wyłącznie wskazać sumaryczną wartość transakcji oraz państwa będące siedzibą kontrahentów biorących udział w transakcji” – mówi Łukasz Komorowski, Starszy Konsultant Podatkowy w ASB Tax.

Planowany nowy podatek: składka z tytułu reklamy

Ministerstwo Finansów zaprezentowało projekt ustawy, który wprowadza nowy podatek określany jako składka z tytułu reklamy. Podatek będzie dotyczył wyłącznie określonych rodzajów działalności - reklamy internetowej i działalności w mediach tradycyjnych.

Nowe statystyki wniosków o zawarcie APA

Pod koniec stycznia Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało nowe opracowanie statystyk związanych z procedurą zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA). Dane zaktualizowane na dzień 31 grudnia 2020 r. stanowią podsumowanie 15 letni okres obowiązywania przepisów.