Co nowego

E-faktury w Państwach Europy

Wprowadzenie e- fakturowania to jeden z elementów unijnych propozycji zmian zaprezentowanych w dokumencie Komisji Europejskiej „VAT in digital age”, które pozwolą na cyfryzację rozliczeń VAT i dostosują regulacje do współczesnych realiów.

31 stycznia: termin na złożenie ZUS IWA

Dnia 31 stycznia mija termin, w którym część przedsiębiorców musi złożyć formularz ZUS IWA. Deklaracja ta stanowi informację o danych, koniecznych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe na kolejny rok składkowy, czyli w najbliższym okresie - od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024.

Wzrost płacy minimalnej

Od 1 stycznia pensje minimalne wzrosły do 3490 zł, a od 1 lipca 2023 wzrosną dodatkowo do 3600 zł brutto. Stawka godzinowa wzrosła od stycznia 2023 do 22,80 zł brutto, a od lipca 2023 wynosić będzie 23,50 zł brutto.