Co nowego

Statystyki dotyczące APA

Z dniem 19 lutego Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało najnowsze statystyki związane z uprzednimi porozumieniami cenowymi (APA) za 2023 rok.

Coraz mniej czasu na złożenie formularza IFT-2R!

2 kwietnia 2024 r. (z uwagi na Święta Wielkanocne) upływa termin złożenia przez płatników, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, informacji IFT-2R o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których siedziba lub zarząd znajduje się poza terytorium Polski (dalej: „nierezydenci”) do Lubelskiego Urzędu Skarbowego.