Zuzana Kolárová Managing Director

Ako Managing Director ASB Slovakia je Zuzana zodpovedná za chod slovenskej pobočky, komunikáciu s klientmi a úradmi, ale taktiež za obchodný rozvoj. Vedie tím účtovníkov, mzdových účtovníkov a trust asistentov, čo vyžaduje vysokú úroveň administratívnych a organizačných schopností, ktoré umožňujú riadiť viac projektov naraz. Od roku 2006 je Zuzana registrovanou daňovou poradkyňou. Predchádzajúce skúsenosti získala predovšetkým počas svojho pôsobenia v KPMG Slovakia, kde zastávala pozíciu daňovej poradkyne, sústreďujúcej sa hlavne na daňové služby pre finančné trhy, farmáciu ale aj sieťové odvetvia (distribúcia plynu a energie). Podieľala sa na mnohých poradenských projektoch, vrátane M&A, due diligence, reštrukturalizácie podnikov a posudzovania zmlúv. Zuzana má taktiež skúsenosti s daňovým compliance a zastupovaním klientov v daňových konaniach a súdnych sporoch proti Slovenskej republike.

Katarína Beňušová Head of Corporate Services

Katarína ako skúsená trust managerka stojí na čele slovenského Trust Management Teamu. Našim popredným klientom poskytuje poradenstvo a starostlivosť práve v tejto oblasti. Katarína mala už však pred nástupom do ASB bohaté skúsenosti v mnohých odvetviach – korporátnom managemente, komunikácii s investormi a poskytovaním podpory v rámci rôznorodých procesov, ktoré sa týkajú investičných projektov. Spolupracuje s daňovými a mzdovými tímami, vďaka čomu dnes klientom poskytuje komplexné poradenstvo v daných oblastiach. Pred nástupom do ASB získalaskúsenosti v službách Diplomatic Corps Services a neskôr v poprednej globálnej spoločnosti zaoberajúcej sa stavebníctvom.

Viera Knotková Head of Accounting Team

Viera manažuje slovenský Accounting Team. Dohliada na profesionálnych účtovníkov a komunikuje s klientmi a úradmi. Je ztiež odpovedná za implementáciu riešení pre nových klientov, compliance a za efektívne nastavenie týchto procesov. Má 10 ročnú prax s poskytovaním outsourcingu účtovných služieb a finančným reportingom. Predtým, ako Viera nastúpila do ASB Group, pracovala pre TMF Group.

Mária Hildebrandová Head of Payroll Team

Mária pôsobí ako Head of Payroll Team slovenskej pobočky ASB Group. Cenné profesionálne skúsenosti v oblasti miezd nadobudla počas 15 rokov praxe v národných a medzinárodných spoločnostiach, kde sa starala o klientov z rôznych obchodných sektorov. Dnes Mária v ASB riadi svoj Payroll Team a pomáha medzinárodným aj domácim klientom. Špecializuje sa na pracovné právo a poskytuje komplexnú podporu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

Potreby našich klientov sú u nás vždy na prvom mieste

Držanie kroku s fluktuáciou miezd - Legislatívne zmeny v roku 2024 v strednej Európe

Svet miezd sa neustále vyvíja a legislatívne zmeny výrazne ovplyvňujú spôsob, ako firmy odmeňujú svojich zamestnancov. Sledovanie týchto aktualizácií môže byť výzvou najmä pre spoločnosti, ktoré pôsobia v o viacerých krajinách. V ASB Group rozumieme zložitostiam medzinárodných miezd a je jednou z naších priorít, udržiavať klientov informovaných.