Zoznámte sa s kľúčovými zamestnancami

Zuzana Kolárová Managing Director

Ako Managing Director ASB Slovakia je Zuzana zodpovedná za chod slovenskej pobočky, komunikáciu s klientmi a úradmi, ale taktiež za obchodný rozvoj. Vedie tím účtovníkov, mzdových účtovníkov a trust asistentov, čo vyžaduje vysokú úroveň administratívnych a organizačných schopností, ktoré umožňujú riadiť viac projektov naraz. Od roku 2006 je Zuzana registrovanou daňovou poradkyňou. Predchádzajúce skúsenosti získala predovšetkým počas svojho pôsobenia v KPMG Slovakia, kde zastávala pozíciu daňovej poradkyne, sústreďujúcej sa hlavne na daňové služby pre finančné trhy, farmáciu ale aj sieťové odvetvia (distribúcia plynu a energie). Podieľala sa na mnohých poradenských projektoch, vrátane M&A, due diligence, reštrukturalizácie podnikov a posudzovania zmlúv. Zuzana má taktiež skúsenosti s daňovým compliance a zastupovaním klientov v daňových konaniach a súdnych sporoch proti Slovenskej republike.

Katarína Beňušová Head of Corporate Services

Katarína ako skúsená trust managerka stojí na čele slovenského Trust Management Teamu. Našim popredným klientom poskytuje poradenstvo a starostlivosť práve v tejto oblasti. Katarína mala už však pred nástupom do ASB bohaté skúsenosti v mnohých odvetviach – korporátnom managemente, komunikácii s investormi a poskytovaním podpory v rámci rôznorodých procesov, ktoré sa týkajú investičných projektov. Spolupracuje s daňovými a mzdovými tímami, vďaka čomu dnes klientom poskytuje komplexné poradenstvo v daných oblastiach. Pred nástupom do ASB získalaskúsenosti v službách Diplomatic Corps Services a neskôr v poprednej globálnej spoločnosti zaoberajúcej sa stavebníctvom.

Viera Knotková Head of Accounting Team

Viera manažuje slovenský Accounting Team. Dohliada na profesionálnych účtovníkov a komunikuje s klientmi a úradmi. Je ztiež odpovedná za implementáciu riešení pre nových klientov, compliance a za efektívne nastavenie týchto procesov. Má 10 ročnú prax s poskytovaním outsourcingu účtovných služieb a finančným reportingom. Predtým, ako Viera nastúpila do ASB Group, pracovala pre TMF Group.

Mária Hildebrandová Payroll Supervisor

Mária pôsobí ako Payroll Supervisor slovenskej pobočky ASB Group. Cenné profesionálne skúsenosti v oblasti miezd nadobudla počas 15 rokov praxe v národných a medzinárodných spoločnostiach, kde sa starala o klientov z rôznych obchodných sektorov. Dnes Mária v ASB riadi svoj Payroll Team a pomáha medzinárodným aj domácim klientom. Špecializuje sa na pracovné právo a poskytuje komplexnú podporu v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

Potreby našich klientov sú u nás vždy na prvom mieste

Čo je nové

ASB Slovakia asistovala REDSIDE v najväčšej priemyselnej investičnej transakcii roku 2018

REDSIDE úspešne ukončila najväčšiu priemyselnú transakciu tohto roku na Slovensku. Prémiová investičná príležitosť vyvolala mimoriadne silný záujem viacerých inštitucionálnych investorov a správcov aktív. Kupujúci, REDSIDE investiční společnost, a.s., aktuálne spravuje investície v hodnote viac ako 500 mil. Eur. Kúpa priemyselného parku v Trenčíne prestavuje pre spoločnosť REDSIDE mimoriadne úspešný vstup na slovenský realitný trh v oblasti industriálnych nehnuteľností.

Vouchers form the VAT perspective from 1 January 2019

Further to the information presented in the previous issue of our Newsletter, we would advise you that the currently prepared amendment to the Czech VAT Act, which is to come into effect from 1 January 2019, has included the wording of the Council Directive (EU) No 2016/1065 (the “Directive”), which regulates the treatment of vouchers from the VAT perspective with the aim of ensuring identical treatment of vouchers in all EU Member States to avoid any undesirable consequences in the single market.