ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Zapytania ofertowe

Krzysztof Michalak Client Relationship Manager +48 880 907 370 kmichalak@asbgroup.eu

Marketing & PR

Piotr Tarnowski Marketing Manager +48 503 108 411 ptarnowski@asbgroup.eu

Co nowego

Podwójne opodatkowanie wewnątrzwspólnotowych

7 lipca 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał wyrok sygn. C-696/20 w sprawie B. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w W. dotyczący tzw. sankcyjnego wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).