ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Poland

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Poland

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Bezpośredni kontakt (media i zapytania)

Andrii Yakovenko​ Marketing Specialist +48 22 222 33 55 ayakovenko@asbgroup.eu

Co nowego

Ponownie otrzymaliśmy tytuł Gazeli Biznesu

Jest nam miło poinformować, że ASB ponownie otrzymało tytuł Gazeli Biznesu, tym razem za rok 2021. Ta prestiżowa nagroda przyznawana jest najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim przedsiębiorstwom w Polsce.