ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Powstańców Śląskich 2-4,

53-333 Wrocław, Polska

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Bezpośredni kontakt (media i zapytania)

Dan Ledvinka Commercial Director +420 724 377 998 dledvinka@asbgroup.eu

Co nowego

Wygaśnięcie długu celnego, a VAT i akcyza

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 7 kwietnia 2022 roku (sygn. C-489/20) oznajmia, że wygaśnięcie długu celnego w związku z zatrzymaniem towaru przemyconego na teren UE nie oznacza jednocześnie wygaśnięcia obowiązku zapłaty akcyzy i VAT od importu.

Podatek u źródła – pierwsze opinie

Od 1 stycznia 2022 roku wszedł w życie wielokrotnie odraczany mechanizm poboru i zwrotu podatku u źródła (tzw. „pay and refund”). W konsekwencji, co do zasady płatnicy nie są już uprawnieni do automatycznego zastosowania preferencji WHT, ale są zobowiązani do poboru podatku u źródła według ustawowej stawki. Dopiero później mogą wystąpić o zwrot zapłaconego podatku. Alternatywą dla tego rozwiązania jest wystąpienie do fiskusa z wnioskiem o wydanie opinii potwierdzającej prawo do zastosowania preferencyjnego opodatkowania WHT.