ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Poland

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Poland

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Bezpośredni kontakt (media i zapytania)

Andrii Yakovenko​ Sales & Marketing Assistant +48 22 222 33 55 ayakovenko@asbgroup.eu

Co nowego

Tarcza antykryzysowa

Rząd opublikował 26 marca pakiet projektów ustaw, szumnie zwanymi tarczą antykryzysową. Nad projektami Sejm pracować ma już dziś (27 marca). Proponowane zmiany mają na celu ochronę zatrudnienia oraz wsparcie w utrzymaniu płynności finansowej firm. Rodzaj określonego wsparcia dla przedsiębiorców będzie zależał nie tylko od wielkości firmy, ale również rodzaju branży, w której działa.