ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Poland

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Co nowego

SKRÓCENIE OKRESU PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ

Od 01.01.2019 r. skrócony zostaje okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych. Będzie on wynosić 10 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ustał stosunek pracy z pracownikiem zamiast aktualnie 50 lat.

Vouchers form the VAT perspective from 1 January 2019

Further to the information presented in the previous issue of our Newsletter, we would advise you that the currently prepared amendment to the Czech VAT Act, which is to come into effect from 1 January 2019, has included the wording of the Council Directive (EU) No 2016/1065 (the “Directive”), which regulates the treatment of vouchers from the VAT perspective with the aim of ensuring identical treatment of vouchers in all EU Member States to avoid any undesirable consequences in the single market.