ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Poland

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Poland

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Bezpośredni kontakt (media i zapytania)

Andrii Yakovenko​ Sales & Marketing Assistant +48 22 222 33 55 ayakovenko@asbgroup.eu

Co nowego

Uszczelnianie CIT i PIT

Spółki komandytowe zostaną uznane za podatnika CIT. W praktyce nie będzie już możliwe automatyczne kompensowanie dochodu jednej spółki komandytowej stratą poniesioną przez inną na poziomie wspólników tych spółek. Takie struktury nie będą dłużej efektywne podatkowo. Najwyższy czas na rozważenie innych możliwości, w tym tzw. estońskiego CIT, który ma zostać wdrożony od 2021 r. czy podmiotów o specyficznym reżimie podatkowym, np. Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych. Inne zmiany zaproponowane przez MF obejmują:

SLIM VAT – Zmiany, zmiany, zmiany

Ministerstwo Finansów (MF) nie odpuszcza w zakresie nowelizacji na gruncie VAT. Pomimo dużej dawki zmian jakie weszły od 1 lipca br. (Quick Fixes, matryca stawek VAT, zamiany do przepisów o tzw. białej liście), a także te które już oczekują na wejście w życie choćby od 1 października 2020 br. (tzw. VDEK, pełna zmiana w zakresie uproszczeń w imporcie towarów) MF intensywnie pracuje nad kolejnymi zmianami na gruncie VAT.