ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Polska

Tel: +48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Polska

Tel: +48 56 644 90 10

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

MidPoint71, ul. Powstańców Śląskich 9,

53-332 Wrocław, Polska

Tel: +48 71 757 15 00

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Zbożowa 7,

09-410 Płock, Polska

Tel: +48 24 352 89 99

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Zapytania ofertowe

Krzysztof Michalak Business Development Manager +48 880 907 370 kmichalak@asbgroup.eu

Marketing & PR

Piotr Tarnowski Group Marketing Director +48 503 108 411 ptarnowski@asbgroup.eu

Inspektor Ochrony Danych

Łukasz Zegarek Inspektor Ochrony Danych _ rodo@asbgroup.eu

Co nowego

Umowa ubezpieczenia nie jest "świadczeniem o podobnym charakterze" do gwarancji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT

Umowa ubezpieczenia nie jest "świadczeniem o podobnym charakterze" do gwarancji w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 2a Ustawy o CIT. W ten sposób orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w wyroku z dnia 27 września 2023 (sygn. II FSK 244/21) zgadzając się przy tym ze stanowiskiem przyjętym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA), zgodnie z którym usługi ubezpieczeniowe nie są podobne do usług gwarancji. W konsekwencji – płatności za usługi ubezpieczeniowe dokonywane na rzecz nierezydentów nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT).