ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Poland

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Poland

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydz. KRS , wysokość kapitału zakładowego 60000 zł.

Bezpośredni kontakt (media i zapytania)

Andrii Yakovenko​ Sales & Marketing Assistant +48 22 222 33 55 ayakovenko@asbgroup.eu

Co nowego

Tarcza 4.0: ulga na złe długi i min. podatek dochodowy

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszły w życie regulacje tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 wprowadzające do ustaw o podatkach dochodowych m.in. epizodyczne zwolnienie z podatku od przychodów z budynków oraz skrócenie okresu, po którym podatnik ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi.

Stałe miejsce prowadzenia działalności (FE) w Polsce

O problemie FE w Polsce już pisaliśmy na naszej stronie internetowej! Jako dowód na istnienie tego problemu, prezentujemy poniżej nowe fakty. W czerwcu 2020 r., jeden z naszych zagranicznych klientów zarejestrowany na VAT w Polsce, otrzymał negatywną interpretację indywidualną w zakresie FE z tytułu świadczonych na jego rzecz usług na materiale powierzonym przez polskiego kontrahenta.