Najlepšie články

Slovensko prijalo daňové opatrenia na zmiernenie následkov krízy

Minulý týždeň slovenská vláda prijala opatrenia na zmiernenie následkov krízy spôsobenej korona vírusom vo finančnej oblasti. Tieto opatrenia boli schválené slovenským parlamentom 2. apríla 2020 a nadobúdajú účinnosť 4. apríla 2020. Zmeny sa týkajú rôznych daňových predpisov a sú prijímané z dôvodu situácie týkajúcej sa COVID-19 v Slovenskej republike. Nové nariadenia nadobudnú účinnosť iba počas pandemického obdobia a vypršia jeden mesiac po jeho ukončení.

Slovensko prijalo opatrenia na ochranu zamestnanosti

Slovenská vláda prijala opatrenia na zmiernenie ekonomických dopadov korona krízy na zamestnancov i zamestnávateľov. Viaceré opatrenia boli schválené Národnou radou SR 2.4. a vstúpili do platnosti v sobotu 4. apríla 2020. Ide o zmeny v zákonníku práce, zákone o sociálnom poistení, o službách zamestnanosti, BOZP, o sociálnych službách ako i zákon o starobnom dôchodkovom poistení.

Zuzana Kolárová: Za 5 rokov sme vyrástli na trojnásobok

Čím je špecifické podnikanie na Slovensku? Aký bol najnáročnejší projekt, na ktorom sa minulý rok podieľala slovenská pobočka ASB Group? Na tieto a ďalšie otázky nám odpovedala Zuzana Kolárová, výkonná riaditeľka ASB Slovakia.

ASB Group asistovala ČS nemovitostnímu fondu

ASB Group poskytla transakčné služby ČS nemovitostnímu fondu, ktorý spravuje REICO investiční společnost České spořitelny a.s., pri úspešnej akvizícii priemyselného parku v okolí mesta Dubnica nad Váhom. Poradenské služby zahŕňali okrem iného komplexné finančné a daňové due diligence. Hodnota novej akvizície fondu predstavuje približne 9,5 mil. €.

ASB Group rastie a otvára novú pobočku v Toruni

S hrdosťou oznamujeme, že ASB Group, poskytovateľ služieb v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva, miezd a HR administratívy, transakčného poradenstva a korporátnych služieb, otvára svoju piatu pobočku - tento krát v Toruni. ASB Group má už svoje pobočky v Prahe, vo Varšave, v Budapešti a Bratislave, zamestnáva viac ako 250 zamestnancov. Novo otvorená pobočka je druhou v Poľsku.