Nové změny u pracovních dohod

Mnoho diskutované téma dohod o provedení práce je zpět. Změny směřované k 1. 7. 2024 ještě ani nenabyly účinnosti a už tu máme Poslaneckou sněmovnou schválené pozměňovací návrhy, za které jsme určitě rádi. Čekají sice ještě na schválení senátem a následný podpis prezidenta, ale nepředpokládáme další změny.

Změna u kurzových zisků při směně peněz na účet

Fyzických osob se dotkne od letoška změna v podobě zrušení osvobození příjmů z kurzových zisků při směně peněz na bankovní účet. Doposud bylo možné kurzové zisky při směně osvobodit dle § 4 odst. 1 písm. ze) zákona o dani z příjmů (dále jen ZDP).

O výplatních páskách a mzdových listech

Jste-li zaměstnanec, jistě od svého zaměstnavatele každý měsíc dostáváte výplatní pásku. Víte ale, jaké údaje by měla obsahovat? A jaký je rozdíl mezi výplatní páskou a mzdovým listem?

ČSSZ přichází s novou službou pro OSVČ na sledování pohledávek, penále a pokut

Nová online služba „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“ je příjemnou novinkou pro OSVČ, kteří se blížícím termínem pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023 potřebují zorientovat v jejich finanční situaci. Spuštěna dne 14. 1. 2024, tato služba umožňuje OSVČ okamžitě zjistit aktuální stav všech pohledávek na pojistném, penále a pokutách. To zahrnuje informace o stavu doplatků a přeplatků na pojistném důchodového pojištění, včetně penále a neuhrazených pokut.

Připravovaná reforma systému sociálních dávek

Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně připravuje největší reformu systému sociálních dávek za posledních 30 let. Reforma si klade za cíl systém, který je v současné době složen z několika stejně nebo obdobně zaměřených dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, výrazně zjednodušit a také zamezit zneužívání dávek osobami, které je vzhledem ke svým majetkovým poměrům nepotřebují. Kdy bychom se reformy mohli dočkat?