Doporučené články

Prodloužení programu Antivirus A do konce roku

V úterý 14. 10. 2020 vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavřené firmy tak budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd.

Novinky z ASB Group

Implementace Quick fixes v České republice

Novela zákona o DPH, která přináší významné změny pro DPH režim konsignačních skladů a pro oblast intra-komunitárního obchodování se zbožím obecně, nabyla účinnosti 1. září 2020. Jde o tzv. Quick fixes, které by měly přispět k větší harmonizaci pravidel pro dodávky zboží mezi členskými státy Evropské unie. Minulý měsíc zveřejnila finanční správa oficiální informaci k této novele, která indikuje přístup finanční správy k jednotlivým oblastem.

Čerpání ošetřovného při mimořádných opatřeních

V návaznosti na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020 bude umožněno rodičům dětí do 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Zákon, který by umožnil zaměstnancům čerpat ošetřovné za dny péče v jednotlivých kalendářních měsících, bude v následujících dnech projednávat Poslanecká sněmovna.

Prodloužení programu Antivirus A do konce roku

V úterý 14. 10. 2020 vláda schválila prodloužení Antiviru A do konce letošního roku. Uzavřené firmy tak budou mít nově nárok na 100 % náhrad mezd. V případě karantény nadále zůstává příspěvek od státu ve výší 80 % náhrad mezd.

Odložení daňové povinnosti během nouzového stavu

Ministerstvo financí oznámilo v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem, že podnikatelé mají možnost odložit své daňové povinnosti za předpokladu, že jejich nadpoloviční část příjmů pochází z vládou zakázaných nebo omezených činností.

ASB u vybraných klientů zavádí DOCU-X DMS

Digitalizace a automatizace hrají v dnešní technologické době významnou roli. Poradenská skupina ASB pracuje na zvyšování kvality poskytování svých služeb a neustále vyhledává a zapojuje do svých procesů pokročilé technologie, za účelem výrazně zjednodušit a zefektivnit procesy a vzájemnou spolupráci s klienty.