Doporučené články

Novinky z ASB Group

ANNUAL RECONCILIATION OF INCOME TAX ADVANCES FROM DEPENDANT ACTIVITIES

Declaration of taxpayer liable to income tax for 2019. With the arrival of 2019, it is necessary to ensure that the form, the Declaration of the taxpayer liable to personal income tax from dependent activities is signed by employees who wish to claim tax allowances in terms of the new year. For the year 2019, the single tax rate remains at 15 %. When calculating personal income advances, the amount is increased by a solidarity tax surcharge of 7 % from income exceeding 130,796 CZK a month.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY VE MZDÁCH PRO ROK 2019

S příchodem roku 2019 nás čeká několik změn. Letos se jedná o zvýšení minimální a zaručené mzdy a s tím spojené navýšení maximálního vyměřovacího základu na sociální pojištění, či redukční hranice pro náhradu mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

DAŇOVÉ NOVINKY, PROSINEC 2018

Blíží se konec roku, což je letos jako obvykle spojeno s hektickým schvalováním novel daňových zákonů. Účinnosti daňových novel, která byla plánována již na 1. leden následujícího roku, se tentokrát dočkáme později. Máme pro Vás i tak připraveno shrnutí daňových novinek, abyste měli prostor se na očekávané změny včas připravit. Věříme, že články obsažené v tomto materiálu pro Vás budou přínosné. Pokud Vás některé z témat zaujme a budete požadovat bližší informace, neváhejte se na nás kdykoliv obrátit.

Poukazy (vouchery) z pohledu DPH od 1. ledna 2019

V návaznosti na informaci, kterou jsme uvedli v dřívějším vydání našeho Newsletteru, bychom Vás rádi informovali, že do připravené novely českého zákona o DPH, jejíž účinnost je předpokládána od 1. ledna 2019, bylo zapracováno znění směrnice rady EU č. 2016/1065 („Směrnice“), která upravuje zacházení s poukazy (vouchery) z pohledu DPH, s cílem zajistit shodné ošetření poukazů ve všech členských státech EU tak, aby nedocházelo k nežádoucím důsledkům v rámci jednotného trhu.

Nová pravidla pro daňovou uznatelnost úrokových nákladů a dopad na obchodní společnosti V červenci 2016 byla na úrovni EU schválena směrnice, jejímž cílem je stanovit opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. Anti-Tax Avoidance Directive neboli

V červenci 2016 byla na úrovni EU schválena směrnice, jejímž cílem je stanovit opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem (tzv. Anti-Tax Avoidance Directive neboli ATAD). Tato směrnice je dalším z výstupů iniciativy OECD a EU proti erozi základu daně a přesunu zisků (Base Erosion and Profit Shifting neboli BEPS).

Zaměstnanci milují benefity. Které jsou aktuálně v kurzu?

Průkopníkem v oblasti zaměstnaneckých benefitů byl u nás Tomáš Baťa, který zaměstnancům nabízel firemní ubytování, vzdělávání, ale třeba i příspěvky na léčebné prostředky. Dnes máme k dispozici širší spektrum benefitů, některé jsou však výhodnější a vyhledávanější. Podmínky poskytování zaměstnaneckých benefitů by měly být pro všechny zaměstnance stejné a upravené interní směrnicí. Uvádíme přehled těch nejvyužívanějších včetně jejich daňových dopadů, a to jak na straně zaměstnavatele, tak na straně zaměstnance.