Doporučené články

Retail v době pandemie: přehled nejdůležitějších opatření

Česká vláda schválila v reakci na pandemii koronaviru celou řadu opatření, která mají za cíl pomoci ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Jedná se primárně o Liberační balíček I a II (MF), program „Antivirus“ (MPSV) a úvěrový program COVID (MPO a ČMZRB). Přinášíme vám přehled těchto opatření a také zhodnocení dopadu koronavirové krize na nájemní a smluvní vztahy, EET a možnost žádat po státu kompenzaci za způsobené škody.

Novinky z ASB Group

Rozšíření dosavadního programu Antivirus o režim C

Poslanci schválili návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Zákon rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst.

Dodatek k IFRS 16 - Leasing

V květnu 2020 Rada pro mezinárodní účetní standardy (IASB) vydala dodatek ke standardu IFRS 16, jehož cílem je poskytnout nájemcům výjimku při posuzování úlev od nájemného, které vznikají v přímém důsledku pandemie Covid-19. Nájemce tak nepovažuje úpravy nájemného za modifikaci leasingu. Naproti tomu v účetnictví pronajímatele nejsou prováděny žádné změny, toto zjednodušení se na ně nevztahuje.

Poplatníci dostali dodatečný prostor pro podání daňového přiznání

Minulý týden byl ve finančním zpravodaji publikován další balíček úlev v oblasti daní, tzv. Liberační balíček III, realizovaný formou rozhodnutí ministryně financí. Tento balíček navazuje na předchozí balíčky a zavádí resp. prodlužuje plošná opatření, která mají pomoci zlepšení peněžních toků poplatníků a poskytnout tak další dodatečný prostor k plnění jejich daňových povinností.

Retail v době pandemie: přehled nejdůležitějších opatření

Česká vláda schválila v reakci na pandemii koronaviru celou řadu opatření, která mají za cíl pomoci ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Jedná se primárně o Liberační balíček I a II (MF), program „Antivirus“ (MPSV) a úvěrový program COVID (MPO a ČMZRB). Přinášíme vám přehled těchto opatření a také zhodnocení dopadu koronavirové krize na nájemní a smluvní vztahy, EET a možnost žádat po státu kompenzaci za způsobené škody.

Vliv pandemie koronaviru na účetní závěrku

Aktuální nelehká situace související s infekcí COVID-19 a řada opatření, která jsou enormně rychle přijímána k zamezení jejímu šíření, mají v různé míře dopad na téměř všechny účetní jednotky. Tyto významné změny by měly být bezesporu reflektovány v účetních závěrkách.

Informace k programu na ochranu zaměstnanosti Antivirus

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Přinášíme vám odpovědi na nejčastější otázky spojené s tímto programem.