Rozmanitost je naše silná stránka

Náš tým již řadu let poskytuje podporu široké škále klientů, kteří podnikají ve více než 25 sektorech ekonomiky. Aktuálně jsou naši klienti nejvíce zastoupeni v následujících odvětvích: real estate, retail, chemický průmysl, informační technologie (IT), private equity a life science. Díky rozmanitosti našich klientů jsme získali cenné zkušenosti, které můžeme uplatnit ve většině sektorů.

Sektory
 • Real estate

  Objemy investic na trhu nemovitostí ve střední a východní Evropě neustále rostou a celý sektor vyžaduje velkou míru flexibility a pohled z různých perspektiv. Naše dlouholeté zkušenosti s nemovitostním trhem nám umožňují úspěšně pomáhat našim klientům od první fáze investic do nemovitostních projektů až po jejich ukončení. Jsme schopni poměrně rychle analyzovat klíčové oblasti a mechanismy pro zjednodušení investičních procesů. Mezi naše realitní klienty patří globální asset manažeři, institucionální investoři i investiční skupiny.
  Navštivte naše webové stránky zaměřené na real estate sektor.

 • Retail

  Odvětví maloobchodu do velké míry ovlivnily dynamické pokroky v oblasti informačních technologií a vzrůstající popularita marketingových nástrojů a sociálních sítí. Silné konkurenční prostředí i rostoucí požadavky zákazníků jsou pro maloobchodníky velkou výzvou. Staráme se o naše klienty tak, aby se mohli plně soustředit na hlavní oblasti svého podnikání a nemuseli tolik řešit provozní chod společnosti.

 • Chemický průmysl

  Produkty chemického průmyslu jsou přítomné ve všech aspektech našeho života. Toto odvětví má přesah do další sektorů, například do rychloobrátkového zboží, automobilového průmyslu a zemědělství. Naše zkušenosti v tomto odvětví umožní našim klientům čerpat výhody efektivního přístupu, časově i nákladově dynamických řešení a zkušeností.

 • Technologie (IT)

  V našem rychle se rozvíjejícím světě hrají technologie klíčovou roli a jsou nedílnou součástí našich životů. IT odvětví je jedno z nejrychleji rostoucích a současně generuje také celou řadu dynamických firem, které expandují na globální trhy a čelí tak novým výzvám v podobě odlišných legislativních, mzdových a daňových požadavků. Díky našim zkušenostem jsme schopni pokrýt celou škálu odborných dotazů a našim klientům tak maximálně pomoci v jejich podnikání.

 • Private equity

  Private equity a venture capital investice v regionu CEE stále viditelněji prokazují důležitost alternativních zdrojů financování pro inovativní projekty a podniky s růstovým potenciálem. Řadu let se specializujeme na přímou spolupráci s investory, díky čemuž rozumíme mechanismům, které ovlivňují investiční procesy, a úspěšně podporujeme naše klienty v dosažení investičních cílů.

 • Life sciences

  Technologické změny jsou extrémně rychlé a poptávka po produktech vyvinutých díky přírodním vědám neustále roste. Pomáháme našim klientům, kteří se pohybují v odvětví přírodních věd, se zpracováním daní, účetnictvím a dodržováním mzdových předpisů. Tyto firmy rostou rychlým tempem, a proto je zastřešení těchto procesů velmi podstatné.

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

ČSSZ přichází s novou službou pro OSVČ na sledování pohledávek, penále a pokut

Nová online služba „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“ je příjemnou novinkou pro OSVČ, kteří se blížícím termínem pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023 potřebují zorientovat v jejich finanční situaci. Spuštěna dne 14. 1. 2024, tato služba umožňuje OSVČ okamžitě zjistit aktuální stav všech pohledávek na pojistném, penále a pokutách. To zahrnuje informace o stavu doplatků a přeplatků na pojistném důchodového pojištění, včetně penále a neuhrazených pokut.

Připravovaná reforma systému sociálních dávek

Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně připravuje největší reformu systému sociálních dávek za posledních 30 let. Reforma si klade za cíl systém, který je v současné době složen z několika stejně nebo obdobně zaměřených dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, výrazně zjednodušit a také zamezit zneužívání dávek osobami, které je vzhledem ke svým majetkovým poměrům nepotřebují. Kdy bychom se reformy mohli dočkat?