ASB Slovakia, s.r.o.

Laurinská 18, 811 01 Bratislava
Slovensko

IČ: 36 665 061

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 41924/B.

Sales/Marketing kontakt:

DAN LEDVINKA Commercial Director +420 724 377 998 dledvinka@asbgroup.eu