Podpora šitá na mieru vašim potrebám

V ASB máme jasný cieľ: poskytovať ideálne riešenia na mieru vytvorené vašim obchodným potrebám. Záleží nám na vašom raste a neustále hľadáme príležitosti pre vaše podnikanie. Náš tím účtovníkov, špecializovaných odborníkov na mzdy a daňových poradcov je schopný poskytnúť vám vysoko odborné rady a komplexnú podporu - či už potrebujete zvoliť najvhodnejšiu vlastnícku štruktúru alebo spôsob vedenia podniku, nájsť ideálny spôsob financovania, bezpečnú investíciu alebo optimálnu výstupnú stratégiu, či najlepší spôsob rozdelenia zisku. Zastupujeme a podporujeme našich klientov pri všetkých druhoch daňových konaní.

Služby
 • Účtovníctvo a reporting

  Máme skúsenosti s poskytovaním externých účtovných služieb pre medzinárodných klientov ako aj lokálnych podnikateľov. Na vedenie účtovnej evidencie využívame naše moderné IT riešenia, no dokážeme pracovať aj s účtovným softvérom klienta. Vieme ho lokalizovať na domáci trh tak, aby bol v súlade s daňovými a účtovnými predpismi danej krajiny. Naši odborníci na finančnéý reporting pravidelne poskytujú finančné výstupy stovkám našich medzinárodných aj regionálnych klientov. Denne komunikujeme s finančnými tímami našich klientov z celého sveta .

  • Účtovné poradenstvo
  • Externé vedenie účtovnej evidencie v súlade s miestnymi predpismi
  • Účtovníctvo podľa štandardov IFRS, US GAAP a klientských interných štandardov pre výkazníctvo
  • Reporting pre management
  • Konsolidované účtovníctvo
  • Miestna daňová compliance
  • Lokalizácia účtovného systému klienta za účelom daňovej a účtovnej compliance
  • Zostavenie účtovnej závierky
 • Korporátne služby

  Pomohli sme už stovkám zahraničných spoločností priniesť ich podnikanie do krajín, v ktorých operujeme. Zakladanie spoločností je jedna z mnohých korporátnych služieb, ktoré naši klienti využívajú, aby si znížili náklady, zaistili súlad s miestnymi predpismi a mohli sa tak sústrediť na podstatu svojich podnikateľských činností.

  Keďže sa našim klientom staráme aj o back office a podnikové administratívne procesy, šetríme im náklady na zamestnávanie miestnych administratívnych pracovníkov.

  • Založenie spoločnosti
  • Ready-made spoločnosti
  • Podnikové administratívne služby
  • Správa bankových účtov a toku hotovosti
  • Služby trust managementu
  • Poskytnutie sídla spoločnosti a služby s tým súvisiace
  • Likvidácia spoločnosti
 • Daňové poradenstvo

  V ASB rozumieme, že daňové zákony a účtovníctvo pozostáva z mnohých medzi sebou prepojených predpisov. Aby sme ochránili záujmy našich klientov, poradenstvo, ktoré poskytujeme, zohľadňuje aj potencionálne dôsledky.

  Našim klientom preto pomáhame vo všetkých daňových oblastiach. Máme bohaté skúsenosti v poradenstve ako pre súkromné osoby, tak pre nadnárodné spoločnosti. V krajinách, kde nemáme naše vlastné kancelárie, spolupracujeme s partnerskými firmami.

  • Daňové plánovanie a poradenstvo v každodenných daňových otázkach
  • Pomoc pri získavaní záväzných interpretácií
  • Daňové audity
  • Daňové školenia pre klientov
  • Fiškálne zastupovanie a súlad s predpismi súvisiacimi s DPH
  • Medzinárodné daňové právo
  • Podpora v medzištátnych daňových záležitostiach a transakciách
 • Mzdy a HR administratíva

  Našim klientom spracovávame tisíce výplatných pások. Patria medzi nich malé obchodné kancelárie, no aj globálne nadnárodné spoločnosti.

  Spolupráca s klientmi z celého sveta nás pri vysvetľovaní miestnych mzdových záležitostí naučila používať jednoduchý jazyk. Vďaka tejto spolupráci sme získali aj praktické skúsenosti v importovaní mzdových údajov z rôznych HR systémov a exportovaní mzdových vstupov do mnohých prispôsobených formátov.

  • Komplexné výpočty miezd
  • Porovnania brutto a netto miezd zamestnancov
  • Elektronické doručovanie výplatných pások
  • Príspevky na sociálne zabezpečenie
  • Podpora pri daňových auditoch a auditoch správy sociálneho zabezpečenia
  • HR administratíva
  • Management zamestnaneckých výhod
  • Online zamestnanecké platformy
 • Transakčné poradenstvo

  V našom regióne sme stáli pri mnohých veľkých transakciách a to ako na strane predávajúceho, tak aj na strane kupujúceho. Naši odborní transakční poradcovia už poskytli nespočetné množstvo cenných odporúčaní ohľadom transakcií v oblasti realít, akvizícií lokálnych spoločností konkurentmi či cezhraničných investícií v regionálnom podnikaní.

  Boli sme zodpovední za finančné a daňové due diligence pre väčšinu našich klientov, využívajúcich služby nášho transakčného poradenstva. Naše skúsenosti však siahajú ďaleko za proces due diligence, keďže často poskytujeme podporu pri vyjednávaniach o transakciách a radíme klientom pri kalkuláciách kúpnych cien.

  • Finančná due diligence
  • Daňová due diligence
  • Poradenstvo pri mechanizme tvorby kúpnej ceny
  • Kontrola zmlúv o prevode obchodného podielu a pri kúpe akcií
 • Transferové oceňovanie

  Naši klienti v oblasti transferového oceňovania majú prístup k našim porovnávacím štúdiám, ktoré sme vytvorili za pomoci najnovšej technológie a niekoľkých špecializovaných porovnávacích databáz.

  Pri spracovávaní dokumentácie k transferovému oceňovaniu sme poskytovali podporu napríklad pre celosvetové hotelové reťazce, medzinárodné aerolínie, spoločnosti s rýchlo-obratovým tovarom a mnohé ďalšie medzinárodné skupiny.

  • Príprava dokumentácie transferového oceňovania podľa smerníc OECD
  • Porovnávacie štúdie na podporu politiky transferových cien
  • Poradenstvo ohľadom politiky transferových cien
  • Úprava existujúcich transferových cien v zmysle predpisov s ohľadom na legislatívne zmeny
  • Pokročilé poradenstvo pri rokovaniach a vyjednávaniach o transferových cenách
  • Pomoc pri sporoch týkajúcich sa transferového oceňovania

Rozmanitosť je našou hodnotou

Vďaka dlhoročným skúsenostiam sú členovia nášho tímu pripravení podporovať podnikateľov a investorov v rôznych sektoroch. Kľúčovými oblasťami špecializácie ASB sú najmä: realitný trh, maloobchod, Private equity a investície, Výroba a technológie, HR a logistika.

Odvetvia
 • Reality

  Očakáva sa, že objem investícií do nehnuteľností bude v strednej a východnej Európe rásť. Trh s realitami si vyžaduje flexibilitu a široký pohľad na vec. Preto vám ponúkame naše dlhodobé skúsenosti na trhu s realitami. Predstavuje ich náš tím, špecializujúci sa práve na reality, ktorý jazyku odvetvia skutočne rozumie. Našim klientom úspešne pomáhame od počiatočnej fázy investície do nehnuteľnosti až po exit. Väčšina našich klientov sú veľkí správcovia aktív, inštitucionálni investori či významní špecialisti na reality, pôsobiaci po celej strednej a východnej Európe.
  Navštívte naše webové stránky zamerané na real estate sektor.

 • Maloobchod

  Dynamický vývoj virtuálnej reality, rastúca popularita mobilných technológií a rozmach sociálnych médií ovplyvnili aj maloobchod. Obrovská konkurencia, rastúci dopyt a prispôsobivosť potrebám zákazníkov sú pre maloobchodné spoločnosti veľkou výzvou. O našich klientov sa preto staráme tak, aby sa mohli naplno venovať svojmu podnikaniu a zároveň tak držať krok so všetkými prichádzajúcimi zmenami.

 • Chemický priemysel

  Chemický priemysel a jeho produkty sú prítomné vo všetkých aspektoch nášho života. Tento priemysel je navyše veľmi komplexný a podporuje mnohé ďalšie odvetvia, ako napríklad oblasť rýchlo-obratového spotrebného tovaru, automobilového priemyslu, či poľnohospodárstva. Keďže sa v odbore chemického priemyslu pohybujeme už dlho, naši klienti môžu profitovať z našich dlhodobých skúseností, profesionálneho prístupu a efektívnych riešení.

 • Technológie

  Technológie hrajú v našom rýchlo sa rozvíjajúcom svete dôležitú úlohu a sú neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Spoločnosti v tomto odvetví sa snažia rozširovať svoje podnikateľské aktivity na nové zahraničné trhy, pričom stále musia čeliť novým výzvam v oblasti zahraničných daní a príslušnej jurisdikcie. Našou snahou je poskytnúť najlepšie služby a starostlivosť aj v medzinárodnom rozsahu, pričom pre každého klienta navrhujeme unikátne riešenia, v súlade s jeho potrebami.

 • Private equity

  Trh súkromného kapitálu v regióne strednej a východnej Európy naďalej rastie. Spoločnosti financované súkromným kapitálom veľmi rýchlo rozširujú svoje krídla a súčasne stimulujú ekonomiku. V ASB sa preto špecializujeme na spoluprácu s investormi súkromného a rizikového kapitálu. Náš špeciálny tím zameraný na transakcie zaznamenal veľké úspechy v pomoci klientom pri rôznych akvizíciách a divestíciách. Rozumieme totiž mechanizmom, ktoré ovplyvňujú investičný sektor a vďaka tomu úspešne pomáhame našim klientom dosahovať ich investičné stratégie a ciele.

 • Prírodné vedy

  Starnutie a rast populácie viedli celosvetovo k výraznému nárastu zdravotnej starostlivosti. Technológie napredujú mimoriadne rýchlo a dopyt po prírodných produktoch stále rastie. Klientom z oblasti prírodných vied sa preto staráme o ich daňové, účtovné a mzdové povinnosti, ktoré pre nich môžu byť príliš náročné najmä vtedy, keď ich spoločnosť exponenciálne rastie.

Potreby našich klientov sú vždy na prvom mieste