ASB Czech Republic, s.r.o.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Česká Republika

Tel: +420 224 931 366

IČ: 27215849

Zapísané v obchodnom registry vedenom Metským súdom v Prahe pod sis. zn. C 105100

Sales/Marketing kontakt:

DAN LEDVINKA Group Commercial Director +420 222 500 648 dledvinka@asbgroup.eu

Doing Business in Slovakia

Slovensko leží v srdci Európy a hraničí s piatimi krajinami, čo podnikom umožňuje prístup k obrovskej spotrebiteľskej základni.