ASB Czech Republic, s.r.o.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Česká Republika

+420 224 931 366

IČ: 27215849

Zapísané v obchodnom registry vedenom Metským súdom v Prahe pod sis. zn. C 105100

Priamy kontakt (médiá a otázky)

DAN LEDVINKA Group Head of BD & Marketing +420 724 377 998 dledvinka@asbgroup.eu

Čo je nové

ASB Group asistovala ČS nemovitostnímu fondu

ASB Group poskytla transakčné služby ČS nemovitostnímu fondu, ktorý spravuje REICO investiční společnost České spořitelny a.s., pri úspešnej akvizícii priemyselného parku v okolí mesta Dubnica nad Váhom. Poradenské služby zahŕňali okrem iného komplexné finančné a daňové due diligence. Hodnota novej akvizície fondu predstavuje približne 9,5 mil. €.

ASB Group rastie a otvára novú pobočku v Toruni

S hrdosťou oznamujeme, že ASB Group, poskytovateľ služieb v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva, miezd a HR administratívy, transakčného poradenstva a korporátnych služieb, otvára svoju piatu pobočku - tento krát v Toruni. ASB Group má už svoje pobočky v Prahe, vo Varšave, v Budapešti a Bratislave, zamestnáva viac ako 250 zamestnancov. Novo otvorená pobočka je druhou v Poľsku.

ASB Slovakia asistovala REDSIDE v najväčšej priemyselnej investičnej transakcii roku 2018

REDSIDE úspešne ukončila najväčšiu priemyselnú transakciu tohto roku na Slovensku. Prémiová investičná príležitosť vyvolala mimoriadne silný záujem viacerých inštitucionálnych investorov a správcov aktív. Kupujúci, REDSIDE investiční společnost, a.s., aktuálne spravuje investície v hodnote viac ako 500 mil. Eur. Kúpa priemyselného parku v Trenčíne prestavuje pre spoločnosť REDSIDE mimoriadne úspešný vstup na slovenský realitný trh v oblasti industriálnych nehnuteľností.