ASB Hungary Kft.

Maros utca 12

1122 Budapešť, Maďarsko

Tel: +36 30 280 2220

VAT: 26369420243

Sales/Marketing kontakt:

DAN LEDVINKA Group Commercial Director +420 222 500 648 dledvinka@asbgroup.eu

Doing Business in Slovakia

Slovensko leží v srdci Európy a hraničí s piatimi krajinami, čo podnikom umožňuje prístup k obrovskej spotrebiteľskej základni.