Nowy obowiązek na 2021 r. - strategia podatkowa

7 stycznia 2021 Poland

Od 2021 r. (i) podatnicy o przychodach przekraczających 50 mln euro rocznie, jak również (ii) podatkowe grupy kapitałowe są zobowiązani do sporządzenia i publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy. Oznacza to w praktyce obowiązek przygotowania procedury podatkowej opisującej proces realizacji poszczególnych obowiązków podatkowych.

Naszym zdaniem procedura podatkowa powinna zawierać:

  • Ogólne informacje o prowadzonej działalności gospodarczej;
  • Strukturę organizacyjną;
  • Opis procesów księgowo-podatkowych oraz ewentualnego wsparcia ze strony doradców zewnętrznych;
  • Opis procedur lub metod postępowania w sprawach, które mogą prowadzić do zastosowania przepisów antyabuzywnych, takich jak MDR (DAC-6), CFC, WHT, GAAR;
  • Opis zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób (głównego księgowego, członków zarządu) za poszczególne rozliczenia podatkowe.

Poza procedurą podatkową, w ramach strategii podatkowej należy uwzględnić informacje o:

  • formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej;
  • realizacji obowiązków podatkowych, w tym o przekazanych informacjach o schematach podatkowych MDR (DAC-6);
  • planowanych lub podejmowanych działaniach restrukturyzacyjnych;
  • transakcjach z podmiotami powiązanymi oraz podmiotami z rajów podatkowych;
  • złożonych do urzędu skarbowego wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnej, wiążącej informacji stawkowej i wiążącej informacji taryfowej.

Obowiązek przygotowania i publikacji strategii dotyczy również roku 2020 – pierwsze raportowanie ma miejsce do końca 2021.

Jeżeli Państwa firma należy do podatkowej grupy kapitałowej lub jej przychody przekraczają 50 mln EUR rocznie, prosimy o kontakt:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Tax Manager - Tax Adviser
E: pszeliga@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Tax Manager - Attorney-at-law
E: pjozwik@asbgroup.eu