Nowe wymogi dokonywania korekt cen transferowych

5 grudnia 2019 Poland

Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe wymogi dokonywania korekt w zakresie cen transferowych (TP). Zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) podatnicy dokonujący korekty cen transferowych, mogą dokonać korekty poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeśli są spełnione łącznie następujące warunki:

1). Warunki w transakcjach kontrolowanych są zgodne z tymi, jakie ustaliłyby podmioty niepowiązane;

2). W trakcie roku podatkowego zaszła istotna zmiana okoliczności, która wpływa na uzgodnione wcześniej warunki lub pojawiły się nowe informacje o kosztach lub przychodach, które wymagają skorygowania cen transferowych w celu zapewnienia zgodności warunków z tymi, które ustaliłyby podmioty niepowiązane;

3). W chwili składania korekty podatnik posiada oświadczenie podmiotu powiązanego potwierdzające, że zaktualizował on ceny transferowe w tym samym stopniu co podatnik;

4). Podmiot powiązany ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w Polsce lub w kraju, z którym Polska zawarła porozumienie o wymianie informacji podatkowych oraz porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania;

5). Korekta cen transferowych jest ujęta w rocznym zeznaniu podatkowym za rok, którego dotyczy.

Podatnicy dokonujący korekty TP zwiększającej wartość przychodów lub zmniejszającej wartość kosztów uzyskania przychodów, zobowiązani są do spełnienia wymogów z punktów od 1 do 2.

Jeżeli rozważają Państwo dokonanie końcoworocznych korekt cen transferowych, przypominamy również o konieczności uzyskania oświadczenia podmiotu powiązanego, o którym mowa w punkcie 3).

Jeżeli mają Państwo pytania, prosimy o kontakt z naszym zespołem:

Łukasz Bączyk
Tax Director
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Senior Tax Consultant
E: pszeliga@asbgroup.eu


Zdjęcie: Canva