Pakiet osłonowy – czyli jak Polska zamierza „leczyć” koronawirusa wśród firm

12 marca 2020 Poland

W dniu 10 marca 2020 r. minister rozwoju Jadwiga Emilewicz zapowiedziała wprowadzenie pakietu zmian legislacyjnych, mających na celu ochronę polskiej gospodarki przed skutkami epidemii koronawirusa.

Zmiany, które mają przede wszystkim na celu (i) wprowadzenie ulg w uiszczaniu należności publicznoprawnych, (ii) poprawę płynności finansowej firm oraz (iii) ochronę i wsparcie rynku pracy, to w szczególności:

 • przesunięcie wejścia w życie - z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. – obowiązku składania nowego JPK VAT dla dużych przedsiębiorców (pisaliśmy o tym obowiązku w artykule),
 • przesunięcie z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych,
 • zapewnienie wcześniejszych zwrotów VAT oraz bezodsetkowe odroczenie płatności VAT, CIT i PIT,
 • ułatwienia zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • możliwość odliczenia „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) - stratę poniesioną z działalności gospodarczej w danym roku będzie można odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych 5 lat,
 • wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
 • świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych (823,60 zł) zwiększone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne – dla pracowników przedsiębiorców w przypadku przestoju,
 • zasiłki chorobowe i opiekuńcze dla przedsiębiorców w przypadku braku możliwości wykonywania działalności gospodarczej / sprawowania osobistej opieki nad chorym dzieckiem lub innym członkiem rodziny / nieprzewidziane zamknięcie placówki,
 • w ramach pomocy ZUS:
  • odroczenie terminu płatności składek (brak odsetek za zwlokę),
  • układ ratalny (rozłożenie spłaty zadłużenia z tytułu składek na raty, brak odsetek za zwłokę),
  • umorzenie należności (w przypadku, gdy opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić możliwości dalszego prowadzenia działalności).

Ministerstwo ma, w niedługim czasie, przedstawić szczegółowy projekt ustawy obejmujący przedmiotowe zmiany. Jednocześnie deklaruje pełną i stałą współpracę z reprezentantami biznesu w powyższych kwestiach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa.

Jeżeli mają Państwo pytania lub chcieli porozmawiać o nadchodzących zmianach, prosimy o kontakt z:

Łukasz Bączyk
Head of Tax
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu