Petr Studnička Managing Partner

Petr je Managing Partnerem ASB Group a je odpovědný za firemní strategii, vývoj nových služeb a obchodní rozvoj kanceláří ASB Group v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Petr poskytuje již více než 15 let poradenství v oblasti fúzí a akvizic, transakcí, strukturování investic a korporátních služeb. Mezinárodním investorům poskytuje komplexní poradenství při vstupu na český trh. Petr úzce spolupracuje s Czech Private Equity & Venture Capital Association, s mezinárodní asociací INAA Group (International Association of Independent Accounting firms) a jakožto odborník na finance a účetnictví působí na pozici mentora v projektu AI Startup Incubator.

Petra Rychnovská Partner

Petra je spoluzakladatelkou a Partnerkou ASB Group. Na starosti má strategické plánování a business development celé skupiny. Je úspěšnou podnikatelkou, která má více než 17 let zkušeností s poradenstvím široké škále klientů z různých odvětví. Poskytuje poradenství pro lokální i mezinárodní společnosti, a to v oblasti mezinárodní expanze, investičních příležitostí a mzdových otázek. Má také rozsáhlé zkušenosti s poradenstvím realitním klientům. Petra aktivně spolupracuje se Sdružením pro zahraniční investice (AFI), ve kterém zastává funkci místopředsedkyně řídicího výboru a také s Asociací pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).

Rudolf Vřešťál Partner

Rudolf je spoluzakladatelem a Partnerem ASB Group. Mnoho let byl v ASB jako Managing Partner a jeho specializací je komplexní obchodní poradenství, které se týká zejména strukturování obchodních aktivit, účetnictví a daňových otázek. Zároveň má rozsáhlé zkušenosti se zahraničními investicemi. V roce 2013 díky svým předchozím zkušenostem založil investiční společnost Redside. Jedná se o společnost zabývající se správou fondů, která má na starosti široké portfolio fondů kvalifikovaných investorů investujících do různých odvětví, mezi něž patří nemovitosti, obnovitelné energetické zdroje a private equity. Redside v současnosti spravuje aktiva v celkové hodnotě nad 10 mld. CZK. Rudolf v Redside působí jako předseda představenstva a finanční ředitel (CFO).

Tomáš Novák Partner

Tomáš je v ASB Group Partnerem a více než 20 let se pohybuje v oblasti účetnictví, finančního reportingu a finančního poradenství. Disponuje rozsáhlými zkušenostmi účetních standardů a standardů reportingu, včetně českých GAAP, US GAAP, UK GAAP a IFRS. Podílí se na mnoha projektech transakčního poradenství, zejména v realitním sektoru, a také vede implementaci jedinečných řešení poskytovaných ze strany ASB Group především pro správce aktiv a institucionální investory v realitním sektoru. Tomáš je zodpovědný za český účetní i daňový tým, který zahrnuje více než 50 odborníků.

Milan Bančanský Finance Director

Milan je finanční ředitel v ASB Group. Ze své pozice je zodpovědný za interní finanční oddělení českých subjektů ASB a skupinového reportingu ASB Group. Odborník v oblasti financí se zkušenostmi získanými v PwC a nadnárodních společnostech působících v oblasti stavebnictví a vzdělávání. Milan se zaměřuje na reporting a řízení finančních útvarů s přesahem do personální a kupní agendy. Je zodpovědný za peněžní toky, účty a další finanční transakce české pobočky ASB.

Petr Vlček Accounting Team Director

Petr je Accounting Team Director české pobočky, jehož úkolem je vedení a rozvoj účetního týmu. Petr má kvalifikaci ACCA a více než 17 let zkušeností na vedoucích finančních pozicích z nadnárodních společností a poradenských společností Velké čtyřky. Během svých předchozích zaměstnání se zabýval různými aktivitami od finančního managementu, nastavení účetnictví a kontrolingu, přes plánování cash-flow, obchodní plánování a nastavení procesů efektivity až k vedení týmu a komunikaci s klíčovými klienty. Petr má také zkušenosti s účtováním dle standardů US GAAP a IFRS.

Lucie Berglová Head of Tax Team

Lucie jako vedoucí českého daňového týmu zodpovídá za rozvoj daňového týmu, za daňové poradenství a za přípravu daňových přiznání klíčových klientů. Specializuje se na oblast daně z příjmu fyzických osob a daně z příjmu právnických osob, včetně mezinárodních struktur zaměstnanosti. Během svého studia a praxe získala v oblasti účetnictví bohaté zkušenosti a znalosti. Před nástupem do ASB pracovala v daňovém oddělení KPMG. Svou profesní kariéru zahájila jako vedoucí účetní ve společnosti Nike. Od roku 2009 je certifikovaným účetním a od roku 2010 certifikovaným daňovým poradcem.

Jana Pytelková Svobodová Senior Tax Manager

Jana je zkušeným manažerem daňového týmu ASB. Vede a dohlíží na různé poradenské projekty, včetně daňových due diligence projektů, zaměřených na splnění požadavků daňových předpisů a pravidelného poradenství ve všech daňových oblastech. Jana má více než 15 let zkušeností na pozici daňového manažera a poskytuje daňové služby nejčastěji průmyslovým společnostem, realitním společnostem, ale i společnostem v dalších odvětvích. Jako daňový poradce je Jana registrována od roku 2004 a na Univerzitě Ekonomie ve Vídni získala v roce 2009 titul LL.M. v oboru mezinárodního danění.

Kateřina Nováková Head of Accounting Team

Kateřina je vedoucí účetního týmu české kanceláře ASB Group. Je členem ACCA (globální asociace certifikovaných účetních) a má více než 15 let zkušeností z oblasti finančního managementu, včetně externího auditu, reportingu dle US GAAP a IFRS, přípravy konsolidovaných účetních závěrek, kontroly, podpory klientů a komunikace s příslušnými úřady. Kateřina a její tým, který čítá 10 odborníků, se zaměřují na realitní klienty a finanční instituce. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti reportingu a přípravy účetních závěrek dle českých a mezinárodních účetních standardů.

Gabriela Dufková Head of Accounting Team

Gabriela je vedoucí účetního týmu české kanceláře ASB Group. Již více než 18 let pomáhá klientům s poradenstvím v českých i mezinárodních účetních otázkách. Gabriela je primárně odpovědná za koordinaci každodenního fungování účetních služeb a poradenství, externí vedení účetnictví a poradenství pro klíčové firmy na českém trhu, finanční reporting a finanční due diligence. Ze své pozice dohlíží na účetní záležitosti, implementuje nové účetní standardy a posuzuje veřejné a interní reportingy. Gabriela má rozsáhlé zkušenosti s účetnictvím pro společnosti se zahraničním kapitálem napříč obory.

Lenka Petrlíková Head of Accounting Team

Lenka je vedoucí účetního týmu české kanceláře ASB Group. Již více než 20 let pomáhá klientům s účetnictvím dle českých i mezinárodních účetních předpisů i s finančním auditem, s implementací manažerských informačních systémů a v oblasti řízení finančních rizik. Lenka je primárně odpovědná za koordinaci každodenního fungování účetních služeb a poradenství, externí vedení účetnictví a poradenství pro české i zahraniční společnosti, finanční reporting a finanční due diligence. Ze své pozice dohlíží na účetní záležitosti, implementuje nové účetní a reportingové standardy a zaměřuje se na optimalizaci a efektivitu interních procesů. Od roku 2000 je aktivní členkou ACCA (globální asociace certifikovaných účetních).

Nela Paradjina Head of Corporate Services

Nela je zkušenou manažerkou, která poskytuje poradenství klíčovým klientům v oblasti korporátních služeb. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním a likvidací společností, komunikací s investory a řízením různých procesů, které se týkají jejich investičních projektů. Nela úzce spolupracuje s daňovým a mzdovým týmem, tak aby zajistila našim klientům komplexní poradenství.

Klára Cowan Head of Payroll Team

Klára má více než pětileté zkušenosti s poskytováním payroll služeb našim nejvýznamnějším klientům. Podílí se na každodenních operacích mzdového oddělení. Pomáhá klientům s úpravou procesů, zaměstnaneckými benefity a problematikou týkající se HR. Klára se specializuje na nové inovativní přístupy a zaměřuje se na optimalizaci procesů ve snaze zvýšit efektivitu práce a spokojenost klienta.

Hana Sára Korcová Senior Payroll Consultant

Hana v ASB Group působí jako payroll supervisor a má více než 15 let zkušeností s poskytováním mzdových služeb z pozice interního vedoucího mzdové agendy, ale i rozsáhlé zkušenosti s mzdovým outsourcingem. Hana je zodpovědná za každodenní fungování externího mzdového oddělení pro zhruba 1000 zaměstnanců. Klientům pomáhá při nastavování jejich HR a mzdových procesů, zaměstnaneckých benefitů a při řešení problémů, které se přímo týkají lidských zdrojů. Dohlíží na mzdový tým a hledá efektivní způsoby, jak zlepšovat interní procesy a ve výsledku i klientské služby poskytované naším oddělením.

Dan Ledvinka Group Business Development Director

Dan vede marketing a business development celé skupiny ASB Group. Soustředí se na marketingový i obchodní rozvoj a positioning v regionu střední a východní Evropy, zejména v České republice, Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Více než 7 let působí v oblasti marketingové komunikace a business developmentu. Zkušenosti získal při práci pro přední česká ekonomická média a v marketingové agentuře. Dlouhodobě se zaměřuje na kapitálové trhy, private equity a FinTech. Dan je také aktivní v komunikaci s většinou odborných asociací a obchodních komor v České republice. Současně zastřešuje marketing a komunikaci investiční společnosti Redside a organizuje mezinárodní konferenci Prague Capital Market Summit.

Petra Hořejší Human Resources Manager

Petra je HR manažerkou v české kanceláři ASB Group a zároveň je zodpovědná i za office management. Má více než 10 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů, zejména pokud jde o executive search. Její odborné znalosti zahrnují management a správu lidských zdrojů, nábor, školení a rozvoj lidských zdrojů, rozvoj značky jako zaměstnavatele a řízení dalších projektů v oblasti lidských zdrojů.

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

Novinky z ASB Group

Změny související s novelou Zákoníku práce

Dne 1. ledna 2021 nabyde účinnosti novela zákoníku práce, jejímž cílem je zjednodušení realizace práv zaměstnavatele a zaměstnance při výkonu práce, stejně jako zjednodušení výkonu práce samotné a podpora komunikace mezi smluvními stranami. Novela zákoníku práce reflektuje řadu praktických problémů a upravuje celou řadu důležitých institutů.

Program Antivirus prodloužen do konce října

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus, který má pomoci udržet zaměstnance ve firmách a chránit je před propuštěním, do konce října. Původním záměrem bylo programy Antivirus, schválené pouze do konce srpna, prodloužit až do konce roku. Proti tak dlouhému prodlužování ale již dříve vystoupila ministryně financí Alena Schilllerová, která svou podporu vyjádřila především „kurzarbeitu“, kdy část týdne zaměstnanci pracují a část kompenzuje stát.

IFRS 9: oceňování finančních nástrojů od 1.1.2021

Již od 1.1.2018 je v platnosti novela vyhlášky č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Mezi hlavní změny ve vyhlášce se řadí především způsob vykazování, oceňování a zveřejňování informací o finančních nástrojích, které vycházejí z nově účinného Mezinárodního standardu IFRS 9 Finanční nástroje.