ASB Czech Republic, s.r.o.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Česká republika

Tel: +420 224 931 366

IČ: 27215849

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 105100.

Obchodní oddělení

DAN LEDVINKA Group Commercial Director +420 222 500 648 dledvinka@asbgroup.eu

Marketing & PR

Miroslava Šaldová Marketing & Project Management Manager +420 224 931 366 msaldova@asbgroup.eu

Nové změny u pracovních dohod

Mnoho diskutované téma dohod o provedení práce je zpět. Změny směřované k 1. 7. 2024 ještě ani nenabyly účinnosti a už tu máme Poslaneckou sněmovnou schválené pozměňovací návrhy, za které jsme určitě rádi. Čekají sice ještě na schválení senátem a následný podpis prezidenta, ale nepředpokládáme další změny.