ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Polsko

Tel: +48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Okresní soud pro hlavní město Oddělení Varšavy XII KRS, základní kapitál 60000 PLN.

ASB Poland Sp. z o.o.

Tadeusza Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Polsko

Tel: +48 56 644 90 10

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Okresní soud pro hlavní město Oddělení Varšavy XII KRS, základní kapitál 60000 PLN.

ASB Poland Sp. z o.o.

MidPoint71, ul. Powstańców Śląskich 9,

53-332 Wrocław, Polsko

Tel: +48 71 757 15 00

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Okresní soud pro hlavní město Oddělení Varšavy XII KRS, základní kapitál 60000 PLN.

ASB Poland Sp. z o.o.

Zbożowa 7,
09-410 Płock, Polsko

Tel: +48 24 352 89 99

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Okresní soud pro hlavní město Oddělení Varšavy XII KRS, základní kapitál 60000 PLN.

Obchodní oddělení

DAN LEDVINKA Group Commercial Director +420 222 500 648 dledvinka@asbgroup.eu

Marketing & PR

Miroslava Šaldová Marketing & Project Management Manager +420 224 931 366 msaldova@asbgroup.eu

ČSSZ přichází s novou službou pro OSVČ na sledování pohledávek, penále a pokut

Nová online služba „Stav pohledávek na pojistném, penále a pokutách OSVČ“ je příjemnou novinkou pro OSVČ, kteří se blížícím termínem pro podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2023 potřebují zorientovat v jejich finanční situaci. Spuštěna dne 14. 1. 2024, tato služba umožňuje OSVČ okamžitě zjistit aktuální stav všech pohledávek na pojistném, penále a pokutách. To zahrnuje informace o stavu doplatků a přeplatků na pojistném důchodového pojištění, včetně penále a neuhrazených pokut.

Připravovaná reforma systému sociálních dávek

Ministerstvo práce a sociálních věcí momentálně připravuje největší reformu systému sociálních dávek za posledních 30 let. Reforma si klade za cíl systém, který je v současné době složen z několika stejně nebo obdobně zaměřených dávek státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi, výrazně zjednodušit a také zamezit zneužívání dávek osobami, které je vzhledem ke svým majetkovým poměrům nepotřebují. Kdy bychom se reformy mohli dočkat?