Zmiany w zasadach raportowania VAT

15 lipca 2021 Poland

Informujemy, iż od 1 lipca 2021 r., obowiązują znowelizowane przepisy rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zmiany mają zarówno charakter doprecyzowujący, ale też w niektórych przypadkach, są to zmiany fundamentalne, wprowadzające nowe zasady oznaczania lub braku konieczności oznaczania transakcji kodami GTU, transakcyjnymi i dokumentacyjnymi. Poniżej prezentujemy według nas, najważniejsze ze zmian obowiązujących od 1 lipca br.:

Zmiany w grupie towarowo-usługowej (GTU) np.

 • GTU_01 – doprecyzowano, iż kod ten odnosi się do napojów alkoholowych rozumianych jako napój przeznaczony do spożycia i nie obejmuje alkoholu skażonego. Oznaczenie zostało wsparte wprost kodami CN od 2203 do 2208.
 • GTU_03 – zmiana przepisu, poprzez wskazanie, iż kod ten nie obejmuje swoim zakresem olejów opałowych, o których mowa w GTU_02, czyli wskazanych w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT.
 • GTU_07 – doprecyzowano brzmienie przepisu ustanawiając, że kod ten dotyczy wszystkich pojazdów, a nie tylko samochodowych oraz części do tych pojazdów, które zostały wymienione w nomenklaturze scalonej wyłącznie o kodach CN 8702-8708.
 • GTU_10 – wskazano, że kod ten dotyczy nie tylko budynków, budowli i gruntów, ale także ich części i udziałów własnościowych oraz czynności, o których mówi art. 7 ust. 1 ustawy VAT.
 • GTU_12 – doprecyzowano brzmienie zapisu poprzez przypisanie, do wymienionych usług o charakterze niematerialnym symboli PKWiU wg. klasyfikacji PKWiU 2015.

Zmiany w grupie kodów transakcyjnych np.

 • SW” i „EE” – zastąpienie oznaczeń jednym wspólnym nowym oznaczeniem „WSTO_EE” z uwagi na implementację do ustawy o VAT przepisów unijnych w zakresie tzw. pakietu e-commerce.

Uwaga!

W związku z implementacją od 1 lipca br. do krajowych przepisów regulacji tzw. pakietu e-commerce w VAT wprowadzono nowe symbole transakcyjne tj. „WSTO_EE” i „IED” dotyczące odpowiednio:

 • WSTO_EE” – odnoszący się do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na odległość (tzw. WSTO) i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tzw. usługi TBE) na rzecz osób fizycznych nie będących podatnikami VAT.
 • IED” – odnoszący się do dostawy towarów dokonywanej przez podatnika ułatwiającego tę dostawę, który nie korzysta z procedury szczególnej z działu XII w rozdziale 6a lub 9 ustawy o VAT, dla której miejscem dostawy jest terytorium kraju.

Tym samym nie ma już konieczności oznaczeń transakcji jako „SW”.

W okresie przejściowym, z uwagi na brak nowej struktury dla JPK_V7, w przypadku transakcji WSTO i usług TBE za okres od lipca do grudnia 2021 r. (włącznie) stosuje się zastępczo kod „EE”.


 • MPP” – uchylenie obowiązku oznaczania transakcji objętych obligatoryjnym mechanizmem podzielnej płatności zarówno w części ewidencyjnej JPK_V7 po stronie sprzedaży jak i zakupu.
 • TP” – wyłączenie stosowania oznaczenia „TP” w przypadku dostaw towarów oraz świadczenia usług, gdy powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Zmiany w grupie kodów dokumentacyjnych np.

 • RO” - dla dokumentów oznaczonych jako „RO” uchylenie obowiązku stosowania oznaczeń GTU i transakcyjnych.
 • WEW
  • dla dokumentów wewnętrznych uchylenie obowiązku stosowania oznaczeń GTU oraz
  • zmniejszenie podatku naliczonego, może być wykazane w ewidencji na podstawie dokumentu wewnętrznego, jeżeli nabywca nie otrzymał faktury korygującej dokumentującej dane zdarzenie do dnia przesłania ewidencji do organu podatkowego.

Uwaga!

Pomimo zmian w oznaczeniach raportowanych transakcji, za okres lipiec – grudzień 2021 r. obowiązują dotychczasowe struktury JPK VAT z deklaracją.


Wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT z deklaracją (JPK_V7M, JPK_V7K) planowane jest od rozliczeń za styczeń 2022 r. i będzie poprzedzone konsultacjami podatkowymi.

Jeśli będą Państwo zainteresowani uczestnictwem w konsultacjach podatkowych w zakresie nowej struktury JPK_VAT z deklaracją i zamierzacie Państwo zgłosić swoje uwagi, chętnie udzielimy wsparcia w tym zakresie.

W przypadku pytań dotyczących podatku VAT, chęci zweryfikowania swojego pliku JPK_V7M poprzez darmową wersję naszego autorskiego programu Tax Wave jeszcze przed wysłaniem rozliczenia do organu podatkowego, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Anna Szafraniec
Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Director
ASB Poland
aszafraniec@asbgroup.eu
Martyna Zawadzka
Martyna Zawadzka Accounting Team Manager
ASB Poland
mzawadzka@asbgroup.eu
Łukasz Woźniak
Łukasz Woźniak VAT Compliance Manager
ASB Poland
lwozniak@asbgroup.eu
Piotr Gzik
Piotr Gzik IT Director
ASB Poland
pgzik@asbgroup.eu