Zapraszamy na Śniadanie Podatkowe

26 sierpnia 2019 Poland

Zespół podatkowy ASB zaprasza na śniadanie podatkowe, podczas którego będziemy omawiać najważniejsze zmiany w VAT i CIT wchodzące w życie do końca 2019 roku.

Agenda

1. Biała lista w VAT i CIT - zmiany od września 2019 r.

 • Zmiany w zakresie danych ujmowanych w rejestrze podatników VAT
 • Konieczność zapłaty należności na rachunek ujęty w wykazie -
 • Konsekwencje dokonywania i przyjmowania płatności z użyciem rachunków nieujętych w rejestrze

2. Split payment w VAT - zmiany od listopada 2019 r.

 • Towary i usługi objęte obligatoryjnym split payment
 • Split payment obowiązkowy a fakultatywny
 • Zmiany w zakresie stosowania split payment:
  • Nowe typy dopuszczalnych płatności
  • Przelewy zbiorcze
  • Zwroty na konto VAT i odzyskiwanie środków na rachunek główny
 • Uchylenie części dotychczasowych regulacji, tj. odwrotnego obciążenia oraz kaucji gwarancyjnej
 • Split payment a mali podatnicy i rozliczenia kwartalne
 • Konsekwencje niezastosowania się do nowych regulacji zawarte w:
  • VAT
  • CIT/PIT
  • KKS

3. Wiążące informacje stawkowe - zmiany od listopada 2019 r.

 • Wiążące Informacje Stawkowe (WIS) – nowe narzędzie ochrony podatników
 • Nowe, obniżone stawki dla:
  • wszelkiego rodzaju książek
  • gazet, dzienników i czasopism


4. Nowy system podatku u źródła (WHT)

 • Podatek u źródła w Polsce – nowe regulacje:
  • Dwa reżimy (poniżej i powyżej 2M PLN)
  • Odroczenie obowiązywania reżimu dla dużych płatności
 • Zmodyfikowana definicja rzeczywistego właściciela
 • Kryterium dochowania należytej staranności
 • Alternatywne rozwiązania dla reżimu dużych płatności:
  • Wniosek o opinię o stosowaniu zwolnienia WHT
  • Oświadczenie płatnika o spełnieniu warunków
 • Projekt objaśnień MF
 • Restrykcyjne podejście organów w najnowszych interpretacjach

Śniadanie podatkowe odbędzie się w języku polskim. Poprowadzą go nasi eksperci podatkowi Matthew O'Shaughnessy, Łukasz Bączyk, Rafał Wienconek oraz Jarosław Szajkowski.

Data: 18 września 2019
Czas: 9:00 - 11:30
Miejsce: Warszawa, ul. Złota 59, budynek Skylight, 15 piętro

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Uprzejmie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona.

Prosimy o RSVP na adres events_pl@asbgroup.eu do 9 września.

Serdecznie zapraszamy!