VAT ID Validator

25 marca 2019 Poland

Zespół IT ASB Poland stworzył wyjątkowe narzędzie informatyczne do weryfikowania numerów VAT zarówno polskich jak i zagranicznych kontrahentów. VAT ID Validator szybko przeprowadza weryfikację i generuje potwierdzenia statusu numerów VAT, dzięki czemu mogą Państwo potwierdzić status kontrahenta w każdym momencie.

W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących przesyłania plików JPK, znacznie wzrosło ryzyko podatkowe, które może wynikać z przeprowadzania transakcji z podmiotami, które nie są zarejestrowane na VAT. Dla firm oznacza to z kolei problem w postaci regularnego weryfikowania statusu VAT swoich kontrahentów.

Nasze narzędzie VAT ID Validator, to program informatyczny, który zapewnia:

  • automatyczny proces weryfikacji statusu podatników w bazach MF i VIES;
  • automatyczne generowanie potwierdzeń statusu VAT z datą dokonania weryfikacji (istotne dla celów dowodowych podczas ewentualnych kontroli);
  • kompatybilność z plikami JPK_VAT;
  • możliwość sprawdzania plików w formacie XLS, XLSX, CSV, TXT oraz XML (JPK_VAT).

Dodatkowo VAT ID Validator:

  • nie ingeruje w istniejące systemy IT w Firmie;
  • jest w wersji desktopowej (pozwala na sprawdzenie danych na serwerach firmy bez konieczności wysyłania ich na zewnątrz np. do środowiska informatycznego w zewnętrznej chmurze, co zapewnia większe bezpieczeństwo danych);
  • nie ma ograniczeń liczby sprawdzanych numerów VAT (testy przeprowadzone na 60 tys. numerów VAT);
  • posiada dożywotnią licencję;
  • instaluje się w ciągu 5 minut.

Wersja próbna

Firmom zainteresowanym naszym narzędziem oferujemy dostęp do bezpłatnej 30-dniowej wersji próbnej. W tym celu prosimy o kontakt o telefoniczny lub mailowy z Piotrem Gzikiem.

Warsztaty i wdrożenie

Po wykupieniu narzędzia oferujemy Państwu warsztaty wdrożeniowe dla całego zespołu oraz wsparcie techniczne doświadczonych specjalistów.

Dlaczego warto weryfikować numery VAT swoich kontrahentów?

W związku z wprowadzeniem obowiązkowego miesięcznego raportowania w formacie JPK_VAT ryzyko odkrycia i zakwestionowania prze organy podatkowe transakcji z podmiotami niezarejestrowanymi jako czynni podatnicy VAT znacznie wzrosło. Obecnie wielu podatników co miesiąc poświęca dużo czasu przy ręcznym sprawdzeniu statusu VAT swoich kontrahentów.

Status polskich podatników można weryfikować w bazie MF, natomiast status podatników VAT zarejestrowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w bazie VIES. Przy dużej liczbie kontrahentów proces ten może być pracochłonny, a z uwagi na możliwe zmiany statusu VAT kontrahentów powinien być dokonywany w sposób ciągły, co najmniej raz w miesiącu przed złożeniem deklaracji VAT i wysyłaniem JPK_VAT. Weryfikacja statusu VAT kontrahentów w momencie rozpoczęcia współpracy i założenia Klienta w systemie księgowym jest niewystarczająca, gdyż podatnik może zostać wyrejestrowany z VAT (na wniosek lub z urzędu) nie informując o tym fakcie Twojej Firmy.

Jakie ryzyka podatkowe wiążą się z zaniedbaniem comiesięcznej weryfikacji numerów VAT?

Przy braku ciągłej weryfikacji statusu VAT kontrahentów Firmy są narażone na ryzyko podatkowe VAT, tj. przy zakupach od krajowych kontrahentów w przypadku, gdy kontrahent traci status podatnika czynnego VAT, Firma traci prawo do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez takiego kontrahenta z innego kraju UE, Firma nie ma prawa do zastosowania 0% stawki VAT. Brak właściwych procedur weryfikacyjnych może doprowadzić do zaległości podatkowych, sankcji VAT oraz karnych skarbowych. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami Firmy nie mają prawa do odliczenia podatku VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który nie jest czynnym podatnikiem VAT (art. 88 ust. 4 ustawy o VAT), a także, że stawkę 0% VAT z tytułu WDT można stosować pod warunkiem, że dostawa została dokonana na rzecz podatnika VAT z innego kraju UE posiadającego ważny numer VAT z przedrostkiem kraju UE kraju nabywcy.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące VAT ID Validator, zachęcamy do kontaktu:

Obsługa techniczna: Piotr Gzik, pgzik@asbgroup.eu, tel. +48 570 400 419.

Doradztwo podatkowe: Piotr Marchlewski, pmarchlewski@asbgroup.eu, tel. +48 570 400 482.