Uszczelnianie CIT i PIT – spółka komandytowa traktowana jak podatnik CIT

8 września 2020 Poland

Spółki komandytowe zostaną uznane za podatnika CIT. W praktyce nie będzie już możliwe automatyczne kompensowanie dochodu jednej spółki komandytowej stratą poniesioną przez inną na poziomie wspólników tych spółek. Takie struktury nie będą dłużej efektywne podatkowo. Najwyższy czas na rozważenie innych możliwości, w tym tzw. estońskiego CIT, który ma zostać wdrożony od 2021 r. czy podmiotów o specyficznym reżimie podatkowym, np. Alternatywnych Funduszy Inwestycyjnych. Inne zmiany zaproponowane przez MF obejmują:

 • Podwyższenie limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro w odniesieniu do obniżonej stawki 9% CIT.
 • Ograniczenie możliwości rozliczania strat w sytuacji przejęcia przez podatnika innego podmiotu lub wniesienia do podatnika wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) lub wkładu pieniężnego, za który podatnik nabył przedsiębiorstwo / ZCP.
 • Opodatkowanie likwidacji spółek.
 • Rozwianie wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów odnoszących się do limitu kosztów finansowania dłużnego.
 • Ograniczenia w zakresie możliwości manipulowania wysokością stawki amortyzacyjnej, w sytuacji w której podatnik korzysta ze zwolnienia.
 • Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z tytułu zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych ze sprzedawcy na spółkę nieruchomościową.
 • Wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości polityki podatkowej za rok podatkowy przez podatnika CIT.
 • Zwiększenie obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych dla transakcji z udziałem podmiotu z tzw. raju podatkowego.
 • Możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku minimalnego (obowiązującego obecnie do 31 grudnia 2020 r.), jeśli po 31 grudnia 2020 r. nadal będzie obowiązywał w Polsce stan epidemii.

Dodatkowo planowane zmiany w PIT obejmują w szczególności:

 • Likwidację ulgi abolicyjnej (co w praktyce zakończy możliwość skorzystania przez podatników z metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do osób fizycznych).
 • Rozszerzenie możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych przez podwyższenie limitów.

Planowany termin przyjęcia projektu to III kwartał 2020. O dalszych etapach pracy nad projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu