Ulga na robotyzację, czyli jak zautomatyzować polskich przedsiębiorców

7 października 2020 Poland

Ministerstwo Finansów planuje, aby ulga na robotyzację i automatyzację weszła w życie w drugim kwartale przyszłego roku, najpóźniej w połowie 2021 r. Wciąż oczekujemy jednak na projekt ustawy wprowadzający tę nową preferencję podatkową.

Główne cele, jakie przyświecają polskiemu ustawodawcy w tym zakresie, to wzrost liczby robotów w produkcji przemysłowej, zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, a także utrzymanie światowych trendów w polskiej gospodarce.

Nowa ulga ma funkcjonować na zasadach analogicznych do ulgi na działalność badawczo-rozwojową B+R, której istotą jest możliwość dwukrotnego odliczania kosztów kwalifikowanych w rachunku podatkowym - drugie odliczenie limitowane jest do 50%.

Kto skorzysta?

Ulga przeznaczona będzie dla wszystkich firm - bez znaczenia na wielkość lub branżę. Obejmie ona zarówno podatników CIT jak i PIT.

Istota ulgi

 • Możliwość ponownego odliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na inwestycje w robotyzację.
 • Koszty na robotyzację przedsiębiorcy będą mogli odliczać w ciągu roku podatkowego (na etapie ustalania dochodu będącego podstawą opodatkowania), a następnie w momencie składania zeznania rocznego – dokonując dodatkowego obniżenia podstawy opodatkowania o 50% odliczonych już kosztów.
 • Rząd zakłada, że ulga zostanie wprowadzona na 5 lat - do końca 2025 r.

Katalog kosztów podlegających odliczeniu

 • Zakup lub leasingowanie nowych robotów i tzw. kobotów, mających za zadanie wsparcie procesu produkcji,
 • Zakup urządzeń do produkcji addytywnej (druk 3D),
 • Zakup czujników oraz urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości (VR), używanych do projektowania, produkcji albo przetwarzania,
 • Zakup maszyn produkcyjnych sterowanych cyfrowo,
 • Zakup specjalistycznego oprogramowania,
 • Zakup osprzętu (np. torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych),
 • Zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP),
 • Szkolenia dla pracowników, którzy będą obsługiwali nowy sprzęt.

Jeśli mają Państwo pytania w zakresie planowanej ulgi na robotyzację, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Tax Manager - Tax Adviser
E: pszeliga@asbgroup.eu