Transakcje łańcuchowe w VAT – nowe zasady, stare ryzyko

23 czerwca 2020 Poland

Od dnia 1 lipca 2020 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące opodatkowania tzw. transakcji łańcuchowych.

Czym są transakcje łańcuchowe?

Z transakcją łańcuchową mamy do czynienia, gdy towar sprzedawany jest kolejno przez kilku sprzedawców, ale jego transport odbywa się tylko pomiędzy pierwszym a ostatnim podmiotem w łańcuchu.

Prawidłowe opodatkowanie transakcji łańcuchowej wymaga od podatnika rozpoznania dostawy ruchomej, tj. takiej, która może korzystać z prawa do opodatkowania stawką 0%. Wszystkie transakcje poprzedzające transakcję ruchomą muszą być opodatkowane zgodnie z przepisami kraju wysyłki, zaś następujące po tej transakcji – przepisami kraju przeznaczenia.

Co się zmienia?

Nowe przepisy przewidują uproszczenie w rozliczaniu transakcji między krajami UE – za dostawę ruchomą będzie uważana dostawa na rzecz pośrednika, który organizuje transport i nie stosuje nr VAT kraju wysyłki. Jednakże dotychczasowe przepisy wciąż będą obowiązywać dla transakcji łańcuchowych z krajami trzecimi.

Ryzyko nieprawidłowego opodatkowania

Prawidłowe opodatkowanie transakcji łańcuchowych zawsze sprawiało podatnikom wiele trudności i, jak wynika z naszego doświadczenia, w niewielu przypadkach były one rozliczane prawidłowo. Taka sytuacja jest szczególnie ryzykowna dla podmiotów, które uczestniczą w transakcjach łańcuchowych w więcej niż z 3 podmiotami lub dokonują tych transakcji w grupie kapitałowej.

Propozycja współpracy – przegląd i przygotowanie procedur

Nowe przepisy to konieczność przystosowania obowiązujących w firmie procedur do nowych regulacji. Ale nie tylko. To również szansa na przegląd poprawności dotychczasowych rozliczeń oraz wdrożenie procesów naprawczych. Pomóc w tym może nasz zespół podatkowy:

  • Dokonamy przeglądu transakcji łańcuchowych pod kątem prawidłowości ich stosowania,
  • Przygotujemy raport z naszymi wnioskami i rekomendacjami,
  • Przygotujemy procedury rozliczania transakcji łańcuchowych wg nowych przepisów, uwzględniając specyfikę i możliwości klienta.

Nasze badanie może też zostać rozszerzone o analizę prawidłowości zastosowania preferencyjnych form opodatkowania w transakcjach transgranicznych (wewnąrzwspólnotowa dostawa towarów, eksport towarów, dostawa z instalacją, praca na materiale powierzonym itp.).

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu