Tarcza antykryzysowa 4.0

16 czerwca 2020 Poland

Po przyjęciu przez Sejm 5 czerwca 2020 r. projektu Tarczy 4.0 ustawa znajduje się na etapie prac senackich. Poniżej przedstawiamy jej najważniejsze założenia.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorcy

 • Zniesiony obowiązek składania przez przedsiębiorcę wniosku o umorzenie pomocy - PUP samodzielnie zwolni z konieczności zwrotu pieniędzy, po zweryfikowaniu czy przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą.
 • Rozszerzone prawo do ubiegania się o pożyczkę - możliwość taką zyskają m.in. organizacje pozarządowe, kościelne, spółdzielnie socjalne i stowarzyszenia jednostek samorządowych.

Rozszerzenie możliwości wprowadzania przestoju i cięcia etatów

 • Jeśli firma wykaże, że w związku z pandemią coraz bardziej obciążają ją koszty wynagrodzeń, będzie mogła wprowadzić przestój lub obcinać etaty, nawet jeśli nie spełnia wymogu odpowiedniego spadku obrotów.
 • Wystarczy, że przedsiębiorca wykaże spadek sprzedaży towarów i usług w związku z epidemią (na jakimkolwiek poziomie) oraz odnotuje wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.
 • Udział kosztów wynagrodzenia w przychodach firmy musi wzrosnąć co najmniej o 5% (w porównaniu z miesiącem bazowym, w którym firma nie była jeszcze dotknięta skutkami pandemii) oraz stanowić co najmniej 30% tych przychodów.

Praca zdalna

 • Odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP – pracy zdalnej oraz wypadków przy tej pracy – została ograniczona tylko do zakresu związanego z zapewnionymi przez pracodawcę środkami lub materiałami do pracy.
 • Praca zdalna może być polecona, jeśli pracownik posiada odpowiednie umiejętności, możliwości techniczne oraz lokalowe, a sam rodzaj obowiązków pozwala na ich wykonywanie w sposób zdalny.
 • Pracownik przy wykonywaniu pracy zdalnej może używać środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę, jeżeli nastąpi to z poszanowaniem i ochroną informacji.

Zakaz konkurencji

 • W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii pracodawcy, zleceniodawcy i zamawiający zyskają uprawnienie do jednostronnego wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji, obowiązującym po ustaniu danego stosunku prawnego.

Nowe warunki wykorzystania zaległego urlopu

 • Możliwość udzielenia pracownikowi zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni w terminie wskazanym przez pracodawcę.

Ograniczenie kwoty odpraw i odszkodowań

 • Ograniczono wysokość odpraw, odszkodowań oraz świadczeń o podobnym charakterze przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy do kwoty nieprzekraczającej 10-krotności minimalnego wynagrodzenia (26 000 zł).
 • Omawiane ograniczenie będą mogli stosować pracodawcy, którzy odnotują albo spadek obrotów gospodarczych albo istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń (jeśli udział płac do przychodów wzrośnie o co najmniej 5%).

Rezygnacja z postanowień układów zbiorowych

 • W okresie epidemii pracodawca będzie mógł zawiesić funkcjonowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i odprowadzanie na fundusz odpisów podstawowych oraz nie wypłacać świadczeń urlopowych.
 • Będzie to możliwe w przypadku wystąpienia u niego spadku obrotów gospodarczych lub istotnego wzrostu obciążenia funduszu wynagrodzeń.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skorzystaniem z rozwiązań, prosimy o kontakt.

Przeanalizujemy możliwe dla Państwa warianty, wskażemy szczegółowe warunki konieczne do spełnienia w celu skorzystania z danej pomocy oraz pomożemy przy wypełnianiu i składaniu wniosków.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Członek Zarządu
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Doradca Podatkowy
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Tax Manager - Radca Prawny
E: pjozwik@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Doradca Podatkowy
E: jszajkowski@asbgroup.eu