Tarcza Antykryzysowa 4.0 – ulga na złe długi i tzw. minimalny podatek dochodowy

3 lipca 2020 Poland

W dniu 24 czerwca 2020 r. weszły w życie regulacje tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 wprowadzające do ustaw o podatkach dochodowych m.in. epizodyczne zwolnienie z podatku od przychodów z budynków oraz skrócenie okresu, po którym podatnik ma prawo do skorzystania z tzw. ulgi na złe długi.

Zwolnienie z podatku od przychodów z budynków

Nowe regulacje wprowadziły epizodyczne zwolnienie od podatku z przychodów z budynków ustalonych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy zobowiązani są do uiszczania podatku dochodowego od przychodów z budynków, które:

  • stanowią własność albo współwłasność podatnika,
  • zostały oddane w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze,
  • są położone na terytorium Polski,
  • są składnikami majątku związanymi z działalnością gospodarczą - w przypadku podatników PIT.

Powyższe rozwiązanie dotyczy wszystkich podatników tego podatku, gdyż przepisy nie wprowadzają żadnych ograniczeń (warunków). Co istotne, podatnicy mogą uzyskać zwrot wpłaconego już podatku.

Ulga na złe długi

Dla podatników ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 wprowadzono możliwość pomniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki na podatek o zaliczoną do przychodów należnych wartość wierzytelności o zapłatę świadczenia pieniężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, przy czym pomniejszenia dokonuje się począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.

Możliwość skorzystania z ulgi przewidziana jest również dla podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Zaliczka może zostać pomniejszona o:

  • 9% wartości wierzytelności - w przypadku małego podatnika albo
  • 19% wartości wierzytelności – w przypadku innego podatnika.

Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że polskie przepisy nie wyjaśniają bliżej pojęcia negatywnych konsekwencji ekonomicznych. Zdefiniowanie tego pojęcia wydaje się trudne, chociażby z uwagi na dywersyfikację stanów faktycznych oraz branż, w których działają podatnicy oraz mających zastosowanie czynników ekonomicznych. Za przykładowe przesłanki, które mogą być brane pod uwagę uznać można spadek lub brak przychodów, wzrost kosztów, nieotrzymywanie należnych płatności, oraz brak możliwości regulowania zobowiązań z powodu COVID-19.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z rozwiązań wprowadzonych przez Tarczę Antykryzysową, zapraszamy do kontaktu.

Przeanalizujemy dostępne dla Państwa opcje, wskażemy szczegółowe warunki, które muszą Państwo spełnić, aby skorzystać z rozwiązania oraz pomożemy w wypełnieniu i złożeniu odpowiednich wniosków.

Nasi eksperci pozostają do Państwa dyspozycji:

Łukasz Bączyk

Head of Tax
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Piotr Szeliga
Tax Manager - Tax Adviser
E: pszeliga@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Tax Manager - Attorney-at-law
E: pjozwik@asbgroup.eu