SLIM VAT: Ministerstwo Finansów zapowiedziało uproszczenia dla podatników

31 lipca 2020 Poland

Informujemy, że Ministerstwo Finansów zapowiedziało pakiet ułatwień w zakresie obliczania i rozliczania podatku VAT. Celem proponowanych zmian ma być prostszy, bardziej nowoczesny podatek, który jest dostosowany do lokalnej specyfiki, czyli częstego występowania w Polsce małych i średnich firm, które samodzielnie rozliczają się z podatku.

Wśród proponowanych zmian znajdują się m.in. zmiany w zakresie fakturowania, przeliczania kursów walut na potrzeby VAT, ułatwienia dla eksporterów oraz zmiany w zakresie odliczania VAT. Szczegóły proponowanych zmian przedstawiamy poniżej:

FAKTURY KORYGUJĄCE

  • Faktury korygujące in-minus: rezygnacja z warunku uzyskania przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez nabywcę. Podatnik będzie uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego w okresie wystawienia faktury, jeśli ze zgromadzonej przez niego dokumentacji wynika, że warunki transakcji zostały ustalone z kontrahentem. Jednocześnie w tym samym okresie nabywca towaru / usługi będzie obowiązany do odpowiedniej korekty VAT naliczonego.
  • Faktury korygujące in-plus: wprowadzenie do przepisów reguł dotyczących rozliczania faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania (in-plus). Proponuje się, aby rozliczenie było dokonywane na bieżąco w okresie wystawienia faktury korygującej (w związku z przyczynami zaistniałymi po dokonaniu sprzedaży).

UPROSZCZENIA DLA EKSPORTERÓW

  • Wydłużenie terminu wywozu towarów z 2 do 6 miesięcy, podczas którego można zastosować stawkę 0% od zaliczki.

WSPÓLNE KURSY WALUT

  • Podatnik będzie uprawniony do wybrania zasady przeliczania kursu walut na potrzeby VAT, którą stosuje na potrzeby przeliczania kursów walut w podatku dochodowym.

ODLICZANIE VAT

  • Wydłużony zostanie termin do odliczenia VAT na bieżąco do 4 miesięcy przy odliczeniach miesięcznych.
  • Wprowadzona zostanie możliwość odliczenia VAT z faktury za nabycie usług noclegowych na rzecz swojego klienta biznesowego (zlikwidowany zostanie zakaz odliczania VAT dla podatników nabywających usługi celem ich odsprzedaży).

PREZENTY O MAŁEJ WARTOŚCI

  • Proponuje się podniesienie nieewidencjonowanego limitu kwoty dla jednorazowych prezentów o małej wartości z 10 zł do 20 zł.

Ministerstwo Finansów zapowiada realizację zmian już w przyszłym roku. O kolejnych etapach prac nad pakietem SLIM VAT będziemy Państwa na bieżąco informować.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących podatku VAT zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Director
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu