Rozliczenie w nowym urzędzie skarbowym już od 1 stycznia

25 listopada 2020 Poland

Od 1 stycznia 2021 r. szykują się znaczące zmiany w strukturze wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, powołanych dla obsługi podmiotów o strategicznym znaczeniu dla gospodarki.

Jeden urząd o zasięgu krajowym oraz 19 lokalnych

  • Utworzenie jednego wyspecjalizowanego urzędu o zasięgu krajowym do obsługi podatkowej kluczowych grup podatników m.in. podatników o przychodzie przekraczającym 50 mln euro, grup kapitałowych i spółek je tworzących oraz prowadzącego jednolitą politykę w zakresie spraw dotyczących kluczowych podmiotów z całego kraju - Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
  • Powstanie 19 wyspecjalizowanych urzędów skarbowych po jednym w każdym województwie w wyjątkiem województw: mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego, w których będą działały dwa wyspecjalizowane urzędy skarbowe. Wśród nich jeden wyspecjalizowany urząd skarbowy, który oprócz zasięgu województwa będzie również właściwy dla podatników posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelników urzędów skarbowych – Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie.
  • Obniżenie progu przychodów warunkującego obsługiwanie podmiotu przez wyspecjalizowany urząd skarbowy z EUR 5M do EUR 3M. Zaliczenie do kategorii płatników i podatników, którzy będą obsługiwani przez urzędy wyspecjalizowane, nastąpi na podstawie danych za 2019 rok lub danych za ostatni rok podatkowy, który zakończył się w 2019 r. w przypadku podatników, których rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Jeden urząd dla przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych

  • Wyznaczenie do obsługi podatkowej funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, przedstawicielstw i oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego.

Centralizacja rozliczeń z tytułu podatku u źródła (WHT) wszystkich podatników w jednym urzędzie

  • Obsługa rozliczeń w zakresie podatku u źródła przez Lubelski Urząd Skarbowy w Lublinie (dla wszystkich podatników).

Reorganizacja układu urzędów skarbowych będzie miała znaczący wpływ na obowiązki podatników. Dla wielu z nich reorganizacja struktury urzędów skarbowych będzie wiązała się z koniecznością zmiany dotychczasowego urzędu skarbowego czy objęciem przez wyspecjalizowany urząd skarbowy.

O postępach prac nad projektami będzie Państwa na bieżąco informować.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu