Prosta Spółka Akcyjna – nowa forma prowadzenia działalności

13 lipca 2021 Poland

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. do polskiego porządku prawnego wprowadzono nowy rodzaj spółki kapitałowej - prostą spółkę akcyjną (PSA).

Dlaczego warto się nią zainteresować?

  • Posiada osobowość prawną;
  • Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania PSA;
  • Jej akcje nie posiadają wartości nominalnej, nie stanowią części kapitału akcyjnego i są niepodzielne;
  • Minimalny kapitał akcyjny to 1 PLN, co jest istotne dla start-up’ów; jego wysokość nie jest określana w umowie spółki, a jego zmiana nie jest rozumiana jako zmiana umowy spółki na gruncie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych;
  • Umowa PSA może być zawarta w formie aktu notarialnego bądź tzw. wzorca umowy - poprzez wypełnienie formularza S24 w systemie IT;
  • Zamiast zarządu posiada radę dyrektorów bądź dyrektora;
  • Oferuje uproszczone procedury w zakresie: zmiany wysokości kapitału zakładowego (wpis zmiany liczby akcji do rejestru), obrotu akcjami PSA, czy też likwidacji takiej spółki.

Warto pamiętać, że PSA nie może być zawiązana przez jednoosobową spółkę z o.o.

Od strony podatkowej:

  • PSA może korzystać z obniżonej 9% stawki CIT (dla małych podatników) oraz 5% stawki CIT (w ramach IP-Box);
  • PSA będzie korzystała ze zwolnień przyznanym innym spółkom kapitałowym, np. zwolnień wynikających z dyrektyw unijnych jak zwolnienie z opodatkowania dywidend, odsetek i należności licencyjnych, zwolnienie z opodatkowania wymiany udziałów itp.
  • Prosta Spółka Akcyjna nie będzie mogła stanowić alternatywnej spółki inwestycyjnej (ASI).
Łukasz Bączyk
Łukasz Bączyk Head of Tax, Board Member
ASB Poland
lbaczyk@asbgroup.eu