Podatek cukrowy – coraz bliżej

14 lutego 2020 Poland

W ramach walki z nadwagą i otyłością Polska planuje wprowadzić podatek cukrowy od 1 lipca 2020 r.

Projekt ustawy, który został przyjęty przez Sejm w dniu 14 lutego 2020 r. zakłada nałożenie tzw.

  • opłaty cukrowej – opłata na napoje z dodatkiem (i) cukrów (monosacharydów lub disacharydów), (ii) środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancje słodzące, o których mowa w rozporządzeniu PE i Rady (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności - m.in. mannitol i ksylitol, (iii) kofeiny lub (iv) tauryny;
  • opłaty alkoholowej – opłata na napoje alkoholowe w opakowaniach o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

Kto zapłaci i ile?

Opłata cukrowa

Projekt zakłada, że niniejszą opłatą zostaną obciążone podmioty wprowadzające na rynek krajowy napoje (oraz syropy będące środkiem spożywczym) z dodatkiem ww. cukrów oraz substancji słodzących, a także kofeiny lub tauryny.

Zgodnie z projektem przez wprowadzenie na rynek krajowy napojów rozumie się sprzedaż przez:

  • sprzedających - podmioty sprzedające napoje do punktów sprzedaży detalicznej albo – w przypadku producentów – podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną napojów;
  • zamawiających – w przypadku, gdy skład napoju objętego opłatę stanowi element umowy zawartej przez producenta dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego

do pierwszego punktu, w którym prowadzona jest (i) sprzedaż detaliczna albo (ii) sprzedaż detaliczna prowadzona przez producenta albo (iii) do podmiotu prowadzącego jednocześnie sprzedaż detaliczną oraz hurtową.

Wysokość opłaty ma być uzależniona od poziomu zawartości cukrów w napoju, a w przypadku substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu 1333/2008, a także kofeiny i tauryny od samego faktu zawartości w napoju (bez względu na ilość). Maksymalna kwota opłaty nie będzie mogła jednak przekraczać 1,20 zł w przeliczeniu na 1 litr napoju.

Ww. podmioty obciążone opłatą cukrową obowiązane będą ponadto do składania elektronicznych informacji oraz obliczania i uiszczania opłaty w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Opłata alkoholowa

Zgodnie z projektem, opłata zostanie nałożona m.in. na przedsiębiorców prowadzących obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do oraz powyżej 18%, zaopatrujących przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Opłata ma wynosić 25 zł za każdy litr 100% alkoholu dostarczanego w opakowaniach jednostkowych o pojemności nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpkach”.

Ww. przedsiębiorcy hurtowi zobowiązani zostaną do składania elektronicznych informacji oraz obliczania i uiszczania opłaty do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku zainteresowania powyższymi informacjami i ich wpływem na Państwa działalność prosimy o kontakt z:

Łukasz Bączyk
Head of Tax
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu


Zdjęcie: Canva