Objaśnienia Ministra Finansów w zakresie paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone

29 października 2020 Poland

Możliwość wystawiania faktur uproszczonych (tzw. paragon z NIP) została wprowadzona w 2013 r. i od początku budziła liczne wątpliwości podatników Niedawne zmiany przepisów oraz narastające wątpliwości co do ich zastosowania skłoniły Ministra Finansów (MF) do wydania w dniu 20 października 2020 objaśnień podatkowych w tym zakresie.

Faktura uproszczona może być wystawiona, o ile dokumentowana przez nią wartość sprzedaży nie przekracza kwoty 450 PLN lub 100 EUR brutto. Jej uproszczona forma polega na mniejszej liczbie obowiązkowych elementów, które muszą się na niej znaleźć. Z uwagi na to, fakturą uproszczoną może być paragon fiskalny zawierający NIP nabywcy.

W wydanych objaśnieniach odpowiedziano na kilka problemów, które przedstawiamy poniżej:

1.Wystawienie faktury do paragonu fiskalnego

Wątpliwości podatników dotyczyły m.in. kwestii czy wystawiona faktura uproszczona może być podstawą do wystawienia standardowej faktury. MF wskazał, że w przypadku gdy wartość sprzedaży nie przekracza 450 PLN lub 100 EUR brutto, a na paragonie znajdzie się NIP nabywcy, dokument stanowi fakturę uproszczoną i nie jest możliwe wystawienie na tej podstawie kolejnej faktury (w istocie jedna sprzedaż byłaby wtedy udokumentowana dwoma fakturami). Nabywca chcący otrzymać w takich okolicznościach standardową fakturę powinien poinformować o tym sprzedawcę przed zarejestrowaniem sprzedaży w kasie fiskalnej.

2. Faktury zbiorcze

Paragony fiskalne opatrzone NIP nabywcy stanowią same z siebie faktury uproszczone, nie jest więc możliwe wystawienie w oparciu o nie faktury zbiorczej. Do faktur zbiorczych stosuje się przepisy ogólne dotyczące standardowych faktur, zatem próba wystawienia faktury zbiorczej dla sprzedaży udokumentowanych fakturami uproszczonymi prowadziłaby do podwójnego zafakturowania jednego zdarzenia gospodarczego.

Jednocześnie, jak wskazał MF, jeżeli wartość sprzedaży przekracza 450 PLN lub 100 EUR brutto i została udokumentowana paragonami zawierającymi NIP nabywcy, to takie dokumenty, jako niebędące fakturami uproszczonymi, mogą być podstawą do wystawienia faktury zbiorczej.

3. Numer faktury na fakturze uproszczonej będącej paragonem

MF wskazał, że dla faktur uproszczonych będącymi paragonami wymaganym przez ustawę VAT elementem „kolejnym numerem nadanym w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę” jest numer paragonu fiskalnego wraz z numerem unikatowym kasy rejestrującej, na której został wydany.

4. Możliwe korekty NIP na paragonie

MF dopuścił dokonywanie korekty NIP nabywcy na fakturze uproszczonej będącej paragonem fiskalnym poprzez wystawienie do niej noty korygującej, ale możliwe jest to tylko w przypadku niezamierzonego błędu w numerze NIP nabywcy oznaczającego oczywistą pomyłkę. Taką oczywistą pomyłką może być brak jednej cyfry, przestawienie cyfr lub pomyłka w jednej cyfrze. Jest to katalog otwarty pomyłek.

Wprost wykluczona została możliwość zamiany w drodze korekty wpisanego na paragonie NIP na NIP innego podatnika lub uzupełnienie brakującego NIP w puste miejsce. MF argumentuje, że paragon bez wpisanego NIP nie może być uznany za fakturę uproszczoną, a co za tym idzie nie może być przedmiotem korekty.

5. Faktura uproszczona a JPK_VAT

Do końca roku 2020 funkcjonować będzie jeszcze uproszczenie, polegające na tym, że faktury uproszczone nie będą wykazywane odrębnie w JPK_VAT, jeżeli zostaną poprawnie zewidencjonowane w zbiorczych informacjach z ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy fiskalnej.

To korzystne dla podatników rozwiązanie skończy się i od 1 stycznia 2021 r. wymagane będzie wykazywanie paragonów fiskalnych uznanych za faktury uproszczone odrębnie w JPK_VAT.

Źródło: Objaśnienia podatkowe Ministra Finansów z dnia 16 października 2020 r. - Paragony fiskalne uznane za faktury uproszczone

Jarosław Szajkowski
Tax Manager - Tax Adviser
E: jszajkowski@asbgroup.eu