Ministerstwo Finansów opublikowało drugi projekt nowelizacji rozporządzenia JPK

26 maja 2021 Poland

Planowane wejście w życie - od 1 lipca 2021 r. Najważniejsze zmiany to:

 1. Likwidacja oznaczenia MPP – po stronie podatku należnego i naliczonego;
 2. Oznaczenia usług niematerialnych GTU_12, klasyfikowanych wyłącznie na podstawie kodów PKWiU;
 3. GTU_01 - doprecyzowano, że oznaczeniu podlegają tylko napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia;
 4. Brak obowiązku stosowania oznaczeń GTU dla RO (sprzedaż z kas fiskalnych) i WEW;
 5. Zastąpienie kodów SW i EE kodami WSTO_EE i IED (wynika z przyjęciu pakietu e-commerce - więcej na ten temat przeczytasz na stronie);
 6. Oznaczenie TP pozostaje bez zmian (początkowo zakładano wprowadzenie limitu transakcyjnego 15.000 PLN);
 7. Brak obowiązku stosowania kodów procedur dla RO;
 8. Możliwość ujmowania korekt in minus po stronie podatku naliczonego (art. 86 ust. 19a ustawy o VAT) na podstawie dokumentu wewnętrznego WEW.

Ponadto projekt powtarza szereg zmian zaproponowanych w pierwotnej wersji dokumentu, to jest:

 • Objęcie paragonów z NIP do 450 zł (faktury uproszczone) zbiorczym raportowaniem wraz z pozostałymi transakcjami zaewidencjonowanymi w kasach rejestrujących (rezygnacja z obowiązku wykazywania każdego paragonu w ewidencji odrębnie),
 • Doprecyzowanie zakresu transakcji objętych kodami GTU_02, 03, 06, 07 i 09,
 • Rozszerzenie zastosowania kodu GTU_10 nie tylko do dostaw budynków, budowli i gruntów, ale także do przeniesienia prawa do rozporządzania nimi oraz ich częściami i udziałami w prawie ich własności jak właściciel.

Eksperci ASB Jarosław Szajkowski i Łukasz Woźniak uczestniczyli w procesie opiniowania opublikowanego projektu. Z satysfakcją możemy poinformować, ze większość naszych uwag została przyjęta.
Zachęcamy do zapoznania się z nasza działalnością ekspercką na stronie.


Załącznik:
Raport z konsultacji str. 1, 38-47.