Limit płatności gotówkowej B2B odroczony do 2023

4 stycznia 2022 Poland

Ustawodawca nie przestaje zaskakiwać i w ostatnim momencie wprowadził zmiany do tzw. „Polskiego Ładu”.

Ustawa wprowadzająca tzw. „Polski Ład” obniżyła m.in. kwotę w płatnościach gotówkowych w transakcjach B2B z 15.000 do 8 000 zł brutto (lub równowartość w walucie obcej) w odniesieniu do jednorazowej wartości transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Zmiana miała nastąpić od 1 stycznia 2022 r. o czym informowaliśmy w tym artykule. Jednakże pod koniec 2021 r., weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, gdzie ustawodawca przesunął dopiero co uchwaloną zmianę w tym zakresie, do początku 2023 r.

Oznacza to brak zmian w zasadach płatności gotówkowych pomiędzy przedsiębiorstwami w 2022 r. i dopiero od 1 stycznia 2023 r. przedsiębiorcy dokonujący zapłaty gotówką za nabyte od innego przedsiębiorcy towary lub usługi w kwocie powyżej 8 000 zł brutto, będą ponosili negatywne konsekwencje na gruncie podatków dochodowych.

Co istotne, zmiana nie wpływa na zakres i zasady stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z ekspertami:

Anna Szafraniec
Anna Szafraniec CEE VAT Compliance Director
ASB Poland
aszafraniec@asbgroup.eu
Łukasz Woźniak
Łukasz Woźniak VAT Compliance Manager
ASB Poland
lwozniak@asbgroup.eu