Jesteśmy po lekturze ustawy zmieniającej PIT i CIT

17 września 2020 Poland

Poniżej podsumowujemy dla Państwa kluczowe zmiany i przedstawiamy nasz krótki komentarz:

 • rozszerzenie ograniczonego obowiązku podatkowego dla nierezydentów w odniesieniu do opodatkowania dochodu ze zbycia udziałów w spółkach nieruchomościowych -> konieczność analizowania struktury majątkowej spółek w okresie 12 miesięcy przed transakcją;
 • objęcie opodatkowaniem CIT spółek komandytowych, jak również – w określonych przypadkach – spółek jawnych -> koniec umożliwiających konsolidację wyników na poziomie właściciela struktur opartych o transparentne podatkowo spółki osobowe; na osłodę dla osób fizycznych ustawodawca zaproponował zwolnienie 50% przychodów komandytariusza, do limitu 60 000 PLN w odniesieniu do udziału z każdej spółki komandytowej; zwolnienie nie ma zastosowania do właścicieli będących jednocześnie członkami zarządu w komplementariuszu spółki komandytowej lub posiadających przynajmniej 5% udziałów w komplementariuszu spółki komandytowej;
 • wprowadzenie zakazu podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych dla środków trwałych wykorzystywanych w działalności zwolnionej z opodatkowania;
 • doprecyzowanie definicji używanych środków trwałych -> muszą być używane wcześniej przez innego podatnika, niż ten, który zamierza zastosować indywidualne stawki;
 • określenie na poziomie 100 000 PLN progu dokumentacyjnego w cenach transferowych dla transakcji kontrolowanych z podmiotem z siedzibą lub zarządem w raju podatkowym lub takich transakcji, w których rzeczywisty właściciel ma siedzibę lub zarząd w raju podatkowym; obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej dla transakcji z takim podmiotem o wartości powyżej 100 000 PLN;
 • istotne ograniczenie wysokości ulgi abolicyjnej dla osób fizycznych – do wysokości kwoty zmniejszającej podatek; w praktyce oznaczać to będzie obowiązek dopłaty podatku w Polsce w sytuacji, gdy podatek zagraniczny jest niższy od polskiego; szczególnie boleśnie odczują to osoby oddelegowane do pracy do innych państw;
 • przeniesienie obowiązku rozliczenia dochodu ze zbycia udziałów w spółce nieruchomościowej z osoby fizycznej na spółkę nieruchomościową, jeżeli co najmniej jedną ze stron transakcji jest polski rezydent podatkowy; obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego przez spółkę nieruchomościową nieposiadającą siedziby lub zarządu w Polsce, pod groźbą kary do 1 000 000 PLN; obowiązek składania informacji o właścicielach spółki nieruchomościowej;
 • zwolnienie do końca roku 2020 (potencjalnie nawet dłużej, do odwołania stanu epidemii) przychodów z budynków (podatek minimalny);
 • dodanie majątku likwidacyjnego do przychodów podlegających opodatkowaniu w ramach wykonania świadczenia niepieniężnego;
 • ujednolicenie progu przychodów (2 000 000 EUR) dla małych podatników i podatników rozpoczynających działalność, uprawniającego do obniżonej 9% stawki CIT;
 • wprowadzenie obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy, wyłącznie dla największych podatników.

Zmiany miałyby wejść w życie już od 2021 roku.

Gdyby chcieli Państwo porozmawiać o szczegółach nowych regulacji, serdecznie zapraszamy do kontaktu z:

Łukasz Bączyk
Head of Tax, Board Member
E: lbaczyk@asbgroup.eu

Marta Skrodzka
Tax Manager - Tax Adviser
E: mskrodzka@asbgroup.eu

Paweł Jóźwik
Tax Manager - Attorney-at-law
E: pjozwik@asbgroup.eu