Grupy VAT – nowe zasady rozliczeń VAT dla polskich przedsiębiorców

7 czerwca 2021 Poland

Ministerstwo Finansów rozpoczęło prekonsultacje ws. projektu zmian w Ustawie VAT zakładającego wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego nowego rozwiązania w postaci Grupy VAT. Z nowej konstrukcji będą mogły skorzystać Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK) w rozumieniu przepisów Ustawy o CIT oraz podmioty zagraniczne powiązane z takimi grupami, posiadające oddziały w Polsce.

Rozwiązanie jest oparte na przepisach Dyrektywy VAT, a po wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego Grup VAT, Polska będzie 18. Krajem UE, które przewiduje taką formę rozliczenia w VAT.

Nowe rozwiązanie będzie stanowić istotne uproszczenie dla specyficznych rodzajów podatników, którzy mogą zostać objęci Grupą VAT oraz przyniesie wiele korzyści finansowych dla takich podmiotów, m.in. w postaci braku rozliczania VAT pomiędzy członkami Grupy VAT.

Wymogi do spełnienia dla Grup VAT:

  • istnienie powiązań finansowych, ekonomicznych i organizacyjnych między podmiotami wchodzącymi w skład Grup VAT,
  • zawarcie w umowie o utworzeniu PGK postanowienia o tym, że PGK będzie również Grupą VAT,
  • wyznaczenie przedstawiciela reprezentującego Grupę VAT,
  • solidarna odpowiedzialność w VAT przez członków Grupy VAT,
  • obowiązek prowadzenia rejestru transakcji wewnątrzgrupowych w formie elektronicznej do celów kontrolnych.

Korzyści dla podatników wchodzących w skład Grupy VAT:

  • czynności wewnątrzgrupowe nie podlegają VAT,
  • składanie jednego wspólnego rozliczenia VAT przez spółkę dominującą, która płaci podatek,
  • przygotowywanie jednego zbiorczego JPK_VAT dla całej grupy,
  • brak obowiązku wystawiania faktur do transakcji wewnątrzgrupowych,
  • brak obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności do transakcji wewnątrzgrupowych.

Grupa VAT w proponowanym kształcie to, niestety, projekt przeznaczony dla wąskiej grupy podatników – ze względu na konieczność oparcia grup VAT o PGK (obecnie około 60 podmiotów w całej Polsce). Jednakże należy pamiętać, że nowe rozwiązanie w podatku VAT znajduje się na etapie prekonsultacji, co oznacza, że jego założenia mogą ulec jeszcze zmianie.

O dalszych etapach prac nad tym projektem będziemy Państwa na bieżąco informować.

Jarosław Szajkowski
Jarosław Szajkowski Tax Manager - Tax Adviser
ASB Poland
jszajkowski@asbgroup.eu
Paulina Malendowicz
Paulina Malendowicz Tax Consultant
ASB Poland
pmalendowicz@asbgroup.eu