EORI - co warto wiedzieć

6 sierpnia 2020 Poland

Skrót EORI (Economic Operators’ Registration and Identification) jest to innymi słowy unijny system weryfikujący przepływy towarów, służący zarejestrowaniu i zidentyfikowaniu podmiotów gospodarczych dla potrzeb celnych. System ten funkcjonuje w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Dodatkowo z początkiem 2021 r. nadchodzą pewne zmiany, dlatego przeczytaj nasz artykuł, aby wiedzieć więcej.

Co to właściwie jest EORI?

System EORI został wprowadzony 1 lipca 2009 r. dla uproszczenia procedur celnych na terenie Unii Europejskiej i od tego czasu obowiązuje w każdym państwie członkowskim. Dzięki wprowadzeniu tego systemu przepływ towarów pomiędzy krajami UE i krajami trzecimi jest o wiele prostszy w realizacji.

Oprócz podstawowej funkcji jaką jest weryfikacja ruchu towarów, system EORI ma za zadanie ułatwiać:

  • otrzymanie niezbędnej dokumentacji dla celów importu oraz eksportu towarów,
  • sprawną i szybszą realizację odprawy celnej,
  • przepływ towarów pomiędzy krajami UE a krajami trzecimi.

Dodatkowo numer EORI stanowi numer identyfikacyjny, niezbędny w sytuacji, gdy podmiot gospodarczy zamierza dokonywać eksportu bądź importu towarów do lub z krajów spoza UE.

Kto musi posiadać numer EORI?

Numer EORI jest obowiązkowy dla każdego podmiotu, który:

  • posiada siedzibę działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej oraz
  • zamierza wykonywać import lub eksport towarów.

Należy zaznaczyć, iż numer EORI należy uzyskać jeszcze przed dokonaniem pierwszego zakupu lub sprzedaży do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. Nieposiadanie EORI pozbawia dokonywania transakcji z krajami trzecimi.

Numer EORI – cechy

Numer EORI jest niezbędny w przypadku zakupu lub sprzedaży towarów poza obszar celny Unii Europejskiej. Dodatkowo taki identyfikator muszą posiadać także podmioty spoza UE, które zamierzają dokonywać sprzedaży lub importu towarów z państw UE. Numer EORI nadawany jest dla danego podmiotu tylko raz.

W zależności od tego, gdzie dany podmiot posiada siedzibę numer EORI może inaczej wyglądać tj.:

  • dla podmiotów krajowych numer EORI składa się z liter "PL", numeru NIP oraz pięciu zer. Cały ciąg liczb powinien wynosić do 17 znaków;
  • dla podmiotów z krajów trzecich składa się z liter "PL" oraz unikalnych 14 cyfr ze znakiem "Z" na samym końcu.

Dodatkowo nadany numer EORI będzie jednocześnie numerem ID SISC.

ID SISC to skrót oznaczający System Informacyjny Służby Celnej. System ten służy elektronicznej komunikacji między podmiotem, a Izbą Celno-Skarbową.

ID SISC to unikalny, 17-znakowy numer identyfikacyjny nadawany podmiotom i osobom podczas procesu rejestracji na platformie PUESC. Dla podmiotów posiadających NIP jest to numer NIP, do którego zostało dodanych 5 ostatnich cyfr numeru REGON (łącznie musi to być 17 znaków). Dla podmiotów, które mają nadany numer EORI jest to numer EORI. Natomiast dla osób posiadających numer PESEL – jest to numer PESEL uzupełniany cyframi „0” do rozmiaru 17 znaków.

Co należy zrobić, aby uzyskać numer EORI?

Starając o wydanie numeru EORI mamy kilka możliwości przedłożenia odpowiednich dokumentów, tj.:

  • Można złożyć niezbędne dokumenty z pomocą poczty bądź kurierem na adres Centralnej Rejestracji Celnej.
  • Osoba posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania danego podmiotu może udać się także osobiście do izby administracji celnej, urzędu celno-skarbowego czy wojewódzkiego urzędu celno-skarbowego.
  • Można złożyć elektroniczny formularz za pomocą platformy PUESC.

Bez względu na to która opcja ubiegania się o wydanie numeru EORI zostanie wybrana, osoba posiadająca pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotu będzie musiała odwiedzić przynajmniej raz dowolny organ celno-skarbowy, aby potwierdzić swoją tożsamość jako osoby ubiegającej się o nadanie numeru EORI.

! Ważne

W przypadku stwierdzenia przez urząd, iż podmiot podał nieprawdziwe dane bądź przedstawia fałszywe dokumenty, podmiot automatycznie traci numer EORI.

Sprawdź czy nie posiadasz ważnego numeru EORI

W tym celu wejdź na stronę Komisji Europejskiej i wpisz swój tax number.

Przykładowo w przypadku Polski wystarczy wpisać numer NIP poprzedzony znakami ‘PL’ wraz z pięcioma zerami na końcu, np. dla NIP 1234567891 numer EORI to PL123456789100000. Po wpisaniu numeru EORI klikamy ‘Zatwierdź’ tym samym uzyskując informacje na temat wskazanego numeru.

W przypadku braku bądź nieważnego numeru EORI pojawi się komunikat ‘This EORI number is not valid’. Natomiast jeśli nasz numer EORI jest ważny pojawi się komunikat ‘This EORI number is valid’.

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Director
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
VAT Compliance Manager
E: lwozniak@asbgroup.eu

Katarzyna Misiak
Junior VAT Consultant
E: kmisiak@asbgroup.eu