BREXIT – EORI po 1 stycznia 2021

7 sierpnia 2020 Poland

W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Wielkiej Brytanii posiadanie numeru EORI związane było z dokonywaniem transakcji z państwami trzecimi. Jednakże w związku z faktem, iż Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską niezbędne będzie posiadanie numeru EORI w celu dalszego funkcjonowania podmiotów. W związku z tym przedsiębiorcy prowadzący transakcje z państwami członkowskimi Unii Europejskiej powinni posiadać numer EORI. Brak tego identyfikatora skutkuje zatrzymaniem przepływu towarów.

Należy również zaznaczyć, iż firmy zarejestrowane do celów VAT w Wielkiej Brytanii otrzymują numer EORI automatycznie.

W przypadku firm niezarejestrowanych do VAT w Wielkiej Brytanii posiadanie EORI jest niezbędne tylko i wyłącznie w sytuacji wysyłania towary do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli okaże się jednak, iż numer EORI jest niezbędny, firma musi aplikować o nadanie takiego numeru w Unii Europejskiej, gdyż identyfikator ten nie zostanie jej nadany automatycznie.

Czas oczekiwania na nadanie EORI

Nadanie numeru EORI następuje maksymalnie w ciągu 30 dni w Polsce oraz w ciągu 1 tygodnia w Wielkiej Brytanii.

W razie pytań nasi eksperci są do Państwa dyspozycji:

Anna Szafraniec
CEE VAT Compliance Director
E: aszafraniec@asbgroup.eu

Łukasz Woźniak
VAT Compliance Manager
E: lwozniak@asbgroup.eu

Katarzyna Misiak
Junior VAT Consultant
E: kmisiak@asbgroup.eu