Obchodní podpora přizpůsobená vašim potřebám.

V ASB máme jasný cíl: poskytovat ideální řešení na míru vytvořené vašim obchodním potřebám. Záleží nám na vašem růstu a vidíme příležitosti pro vaše podnikání. Náš tým účetních, specializovaných odborníků na mzdy a daňových poradců je schopný vám poskytnout vysoce odborné rady a komplexní podporu.

Služby
 • Účetnictví a finanční reporting

  Máme rozsáhlé zkušenosti v poskytování komplexních účetních služeb pro mezinárodní i regionální společnosti. Pro vedení účetnictví využíváme naše moderní IT řešení, současně však pracujeme i v účetních softwarech našich klientů, tak aby bylo vše v souladu s daňovými a účetními předpisy našich zemí. Silným nástrojem pro sledování výkonnosti a finančního zdraví každé společnosti jsou finanční výstupy. Podílíme se na jejich definici, vypracování i pravidelném vyhotovování.

  S finančními týmy našich klientů z celého světa komunikujeme na denní bázi.

  • Účetní poradenství
  • Externí vedení účetnictví v souladu s místními předpisy
  • Účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS, US GAAP atd. a interních účetních standardů klienta
  • Management reporting
  • Konsolidované účetní závěrky
  • Vícestupňová kontrola účetnictví
  • Příprava roční účetní závěrky
 • Korporátní služby (Trust management)

  Pomohli jsme již stovkám mezinárodních klientů s etablováním jejich podnikání, a to napříč regionem CEE. Korporátní služby využívají klienti primárně díky naší rozsáhlé znalosti lokálních legislativ, což jim umožňuje soustředit se na hlavní činnosti jejich podnikání.

  Naše mechanismy zajišťují našim klientům ušetřit výdaje za zaměstnávání lokálních administrativních týmů a my se za ně postaráme o veškeré provozní věci a administrativní procesy.

  • Poskytnutí společnosti s ručením omezeným či akciové společnosti
  • Zakládání či likvidace společnosti
  • Zajištění a registrace veškerých korporátních změn společností při jejich prodeji
  • Převzetí odpovědnosti za dodržování všech platných zákonných povinností
  • Spolupráce s ostatními zainteresovanými partnery, dodavateli a orgány statní správy
  • Administrativní podpora (zajištění plateb, schvalování faktur, správa datové schránky atd.)
  • Podpora při zajištění financování investičních projektů
  • Soulad s regulačními požadavky (legal compliance)
  • Nominee služby
  • Poskytnutí sídla společnosti
 • Daňové poradenství

  V ASB Group maximálně chápeme propojenost daní a účetnictví, proto se snažíme chránit zájmy našich klientů a naše poradenství je v tomto ohledu komplexní.

  Pomáháme našim klientům ve všech oblastech daní a máme bohaté zkušenosti v poskytování poradenství jednotlivcům, lokálním společnostem i nadnárodním firmám. Úzce spolupracujeme také s externími daňovými partnery ve většině zemí světa.

  • Daňové plánování
  • Průběžné daňové poradenství v každodenních daňových otázkách
  • Daňové poradenství při transakcích
  • Zpracování daňových stanovisek a analýz
  • Příprava strategie pro daňová řízení
  • Zastupování klienta v jednání s finančním úřadem (např. při daňových kontrolách, při žádosti o vydání závazného stanoviska nebo žádosti o daňové úlevy)
  • Poradenství v mezinárodním daňovém prostředí (optimalizace daňového zatížení s využitím mezinárodních struktur)
  • Spolupráce s účetním oddělením při implementaci daňových řešení
  • Nejrůznější formy daňových revizí
 • Outsourcing mezd a HR agenda

  Mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd je službou, při které komplexní zpracování mzdové agendy zajišťuje ASB, která na sebe přebírá odpovědnost za to, že mzdy budou připraveny v souladu s lokální pracovně-právní legislativou.

  Práce pro klienty z celého světa nás naučila používat výstižnou komunikaci pro vysvětlení místních mzdových záležitostí. Tímto procesem jsme získali praktickou zkušenost v importování mzdových údajů z různých systémů pro řízení lidských zdrojů a exportování mzdových vstupů do mnoha dalších formátů.

  • Komplexní vedení mzdové agendy
  • Zajištění kontrol a zastupování u příslušných úřadů
  • Průběžná komunikace s úřady, zaměstnanci a pověřenými osobami
  • Příprava mzdových výkazů, daňových přiznání, ročních zúčtování, evidenčních listů a dalších požadovaných výstupních dokladů
  • Výplata mezd, daní a příspěvků na sociální zabezpečení či zasílání platebních příkazů
  • Příprava reportů ve formě požadované klientem
  • Hotline pro zaměstnance
  • Možnost vzdáleného připojení do mzdového softwaru
 • Transakční poradenství

  ASB Group asistovala při významných transakcích v regionu CEE, a to jak na straně prodávajících (sell side), tak na straně kupujících (buy side). Náš transakční tým poskytuje komplexní poradenství napříč sektory, pro strategické i finanční investory, sofistikované i méně zkušené, s lokální i mezinárodní působností.

  Pro většinu našich klientů jsme v rámci transakční poradenství zastřešili finanční a daňovou due diligence, zastupovali zájmy našich klientů při vyjednávání s protistranou, podíleli se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu kupní ceny.

  • Finanční due diligence
  • Daňová due diliegence
  • Poradenství ohledně mechanismu kupní ceny
  • Poradenství v oblasti transakční dokumentace
 • Transfer pricing (převodní ceny)

  Naši klienti, kterým pomáháme s převodními cenami, mají přístup ke srovnávacím studiím, které jsme vytvořili za pomoci nejnovějších technologií a několika specializovaných srovnávacích databází.

  Poskytovali jsme podporu při zpracovávání dokumentace k převodním cenám celosvětovým hotelovým řetězcům, mezinárodním aerolinkám, společnostem s rychloobrátkovým zbožím a mnoha dalším mezinárodním skupinám.

  • Příprava dokumentace k převodním cenám podle směrnic OECD
  • Srovnávací studie (benchmark) na podporu mechanismu převodních cen
  • Poradenství k mechanismu převodních cen
  • Úprava stávajících převodních cen na mechanismy, které jsou v souladu s legislativními změnami
  • Pokročilé poradenství a vyjednávání ve vztahu k převodním cenám
  • Pomoc při vedení sporu týkající ho se převodních cen

Naší hodnotou je rozmanitost.

Náš tým poskytoval během posledních 15 let podporu klientům, kteří jsou obchodně aktivní v různých odvětví ekonomik. Naše klíčové specializace rozdělujeme na následujících šest odvětví: real estate, retail, chemický průmysl, private equity a life science.

Sektory
 • Real estate

  Objemy investic na trhu nemovitostí ve střední a východní Evropě stál rostou a celý sektor vyžaduje velkou míru flexibility a pohled na tuto problematiku z různých perspektiv. Naše dlouholeté zkušenosti s nemovitostním trhem nám umožňují úspěšně pomáhat našim klientům od první fáze investic do nemovitostních projektů až po jejich ukončení. Jsme schopni poměrně rychle analyzovat klíčové oblasti a mechanismy pro zjednodušení investičních procesů. Mezi naše realitní klienty patří globální asset manažeři, institucionální investoři i investiční skupiny.

 • Retail

  Odvětví maloobchodu do velké míry ovlivnily dynamické pokroky v oblasti informačních technologií a vzrůstající popularita marketingových nástrojů a sociálních sítí. Silné konkurenční prostředí i rostoucí požadavky zákazníků jsou pro maloobchodníky velkou výzvou. Staráme se o naše klienty tak, aby se mohli plně soustředit hlavní oblasti svého podnikání.

 • Chemický průmysl

  Produkty chemického průmyslu jsou přítomné ve všech aspektech našeho života. Toto odvětví má přesah do další sektorů, jako např. rychloobrátkového zboží, automobilový průmysl a zemědělství. Naše zkušenosti v tomto odvětví umožní našim klientům čerpat výhody efektivního přístupu, časově i nákladově dynamických řešení a zkušeností.

 • Technologie (IT)

  V našem rychle se rozvíjejícím světě hrají technologie klíčovou roli a jsou nedílnou součástí našich životů. IT odvětví je jedno z nejrychleji rostoucích a současně generuje také zajímavé firmy, které expandují na globální trhy a čelí tak novým výzvám v podobě odlišných legislativních a daňových požadavků. Díky našim zkušenostem jsme schopni pokrýt celou škálu odborných dotazů a našim klientům tak maximálně pomoct v jejich podnikání.

 • Private Equity

  Private equity/Venture capital investice v regionu CEE stále viditelněji prokazují důležitost alternativních zdrojů financování pro inovativní projekty a podniky s růstovým potenciálem. Řadu let se specializujeme na spolupráci s investory, díky čemuž rozumíme mechanismům, které ovlivňují investiční procesy a úspěšně podporujeme naše klienty v dosaženích jejich investičních cílů.

 • Life sciences

  Technologické změny jsou extrémně rychlé a poptávka po produktech vyvinutých díky přírodním vědám neustále roste. Pomáháme našim klientům, kteří se pohybují v odvětví přírodních věd, se zpracováním daní, účetnictví a dodržováním mzdových předpisů. Tyto firmy rostou rychlým tempem, a proto je zastřešení těchto procesů velmi podstatné.

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

Novinky z ASB Group

Praktické informace k eNeschopenkám pro zaměstnavatele

Rádi bychom vás upozornili na změny, k nimž došlo v souvislosti se zavedením eNeschopenek (od letošního ledna). Upozorňujeme vás, že níže uvedené informace se týkají pouze pracovní neschopnosti a nikoliv otcovské, mateřské či ošetřování člena rodiny.

ASB Group asistovala ČS nemovitostnímu fondu při akvizici industriálního parku Dubnica II na Slovensku

ASB Group poskytla transakční služby ČS nemovitostnímu fondu, který obhospodařuje REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., při úspěšné akvizici průmyslového parku v okolí města Dubnica nad Váhom na Slovensku. Poradenské služby zahrnovaly mimo jiné komplexní finanční a daňové due diligence. Hodnota nové akvizice fondu činí přibližně 241 milionů korun (9,5 mil. eur).