Komplexní outsourcing vašich podnikových procesů

V ASB Group máme jasný cíl: poskytovat ideální řešení na míru potřebám vaší firmy. Náš tým účetních a daňových expertů, odborníků na finance, mzdy a korporátní služby, je připravený vám poskytnout vysoce odborné rady a komplexní podporu pro další rozhodování.

Služby
 • Účetnictví a finanční reporting

  Máme rozsáhlé zkušenosti v poskytování komplexních účetních služeb pro mezinárodní i lokální společnosti. Pro vedení účetnictví využíváme naše moderní IT řešení, současně však pracujeme i v různých účetních softwarech našich klientů, tak aby bylo vše v souladu s daňovými a účetními předpisy. Silným nástrojem pro sledování výkonnosti a finančního zdraví každé společnosti jsou finanční reporty. Podílíme se na jejich definici, vypracování i pravidelném vyhotovování.
  S finančními týmy našich klientů z celého světa komunikujeme na denní bázi, proto je pro nás komunikace i reportování v angličtině naprostým standardem.

  Naše účetní a reportingové služby:

  • Účetní poradenství
  • Externí vedení účetnictví v souladu s místními předpisy
  • Účetnictví podle mezinárodních standardů IFRS, US GAAP atd. a interních účetních standardů klienta
  • Management reporting
  • Konsolidované účetní závěrky
  • Vícestupňová kontrola účetnictví
  • Příprava roční účetní závěrky
  • Finanční due diligence
 • Korporátní služby

  Pomohli jsme už stovkám mezinárodních klientů s etablováním jejich podnikání, a to napříč regionem CEE. Od založení společnosti, zajištění komplexních provozních služeb až po administraci společnosti. Korporátní služby využívají klienti primárně kvůli naší rozsáhlé znalosti lokálních legislativ, což jim umožňuje soustředit se na hlavní činnosti svého podnikání.
  Naše mechanismy zajišťují klientům snížení výdajů za zaměstnávání lokálních administrativních týmů a my se za ně postaráme o veškeré provozní věci a administrativní procesy.

  Naše korporátní služby:

  • Založení společností na míru
  • Prodej ready-made společností
  • Corporate Secretarial služby
  • Asistence při zřizování bankovních účtů, cash management a podpora při zajištění financování investičních projektů
  • Soulad s regulačními požadavky
  • Administrativní služby
  • Poskytnutí statutárního orgánu
  • Poskytnutí sídla společnosti a zpracování pošty
  • Korporátní změny a aktualizace rejstříků a registrů
  • Likvidace společností
 • Daňové poradenství

  V ASB Group maximálně chápeme propojenost daní a účetnictví, proto se snažíme chránit zájmy našich klientů a naše poradenství je v tomto ohledu komplexní. Tým daňových expertů detailně analyzuje veškeré legislativní změny, tak abychom zajistili klientům daňové poradenství vždy v souladu s platnou legislativou.
  Pomáháme našim klientům ve všech oblastech daní a máme bohaté zkušenosti v poskytování poradenství jednotlivcům, lokálním společnostem i nadnárodním korporacím. Úzce spolupracujeme také s externími daňovými partnery ve většině zemí světa.

  Naše daňové služby:

  • Daňové plánování
  • Průběžné daňové poradenství v každodenních daňových otázkách
  • Příprava daňových přiznání ke všem typům daní
  • Daňové poradenství při transakcích a daňová due diligence
  • Zpracování daňových stanovisek a analýz
  • Příprava strategie pro daňová řízení
  • Zastupování klienta v jednání s finančním úřadem (např. při daňových kontrolách, při žádosti o vydání závazného stanoviska nebo žádosti o daňové úlevy)
  • Poradenství v mezinárodním daňovém prostředí (optimalizace daňového zatížení s využitím mezinárodních struktur)
  • Spolupráce s účetním oddělením při implementaci daňových řešení
  • Nejrůznější formy daňových revizí
  • Daňové semináře a workshopy
 • Outsourcing mezd a HR agenda

  Mzdový outsourcing neboli externí zpracování mezd je služba, při níž kompletní zpracování mzdové agendy zajišťuje externí dodavatel. ASB Group na sebe přebírá odpovědnost za to, že mzdy budou připraveny v souladu s lokální pracovněprávní legislativou, kterou náš mzdový tým podrobně monitoruje.
  Práce pro klienty z celého světa nás naučila používat výstižnou komunikaci pro vysvětlení místních mzdových záležitostí. Díky tomu jsme získali také praktickou zkušenost v importování mzdových údajů z různých systémů pro řízení lidských zdrojů a exportování mzdových výstupů do mnoha dalších formátů.

  Naše mzdové služby:

  • Komplexní vedení mzdové agendy
  • Zajištění kontrol a zastupování u příslušných úřadů
  • Průběžná komunikace s úřady, zaměstnanci a pověřenými osobami
  • Příprava mzdových výkazů, daňových přiznání, ročních zúčtování, evidenčních listů a dalších požadovaných výstupních dokladů
  • Výplata mezd, daní a příspěvků na sociální zabezpečení či zasílání platebních příkazů
  • Příprava reportů ve formě požadované klientem
  • Hotline pro zaměstnance
  • Možnost vzdáleného připojení do mzdového softwaru
  • Semináře a workshopy z oblasti mezd a HR
 • Transakční poradenství

  ASB Group asistovala při významných transakcích v regionu CEE, a to jak na straně prodávajících (sell side), tak na straně kupujících (buy side). Náš transakční tým poskytuje komplexní poradenství napříč sektory pro strategické i finanční investory, sofistikované i méně zkušené, s lokální i mezinárodní působností.
  Pro většinu našich klientů jsme v rámci transakčního poradenství zastřešili finanční a daňovou due diligence, zastupovali jsme jejich zájmy při vyjednávání s protistranou, podíleli se na tvorbě transakční dokumentace a mechanismu výpočtu kupní ceny.
  ASB Group získala silný track-record v rámci nejvýznamnějších transakcí ze sektoru komerčních realit a developmentu v České republice i dalších zemí regionu CEE (Slovensko, Polsko, Maďarsko).

  Naše transakční služby:

  • Finanční due diligence
  • Daňová due diligence
  • Poradenství ohledně mechanismu kupní ceny
  • Poradenství v oblasti transakční dokumentace (SPA)
 • Transfer pricing (převodní ceny)

  Naši klienti, kterým pomáháme s převodními cenami, mají přístup ke srovnávacím studiím, jež jsme vytvořili za pomoci nejnovějších technologií a několika specializovaných srovnávacích databází.
  Poskytovali jsme podporu při zpracovávání dokumentace k převodním cenám celosvětovým hotelovým řetězcům, mezinárodním aerolinkám, společnostem s rychloobrátkovým zbožím a mnoha dalším nadnárodním korporacím.

  Naše transfer pricing služby:

  • Příprava dokumentace k převodním cenám podle směrnic OECD
  • Srovnávací studie (benchmark) na podporu mechanismu převodních cen
  • Poradenství k mechanismu převodních cen
  • Úprava stávajících převodních cen na mechanismy, které jsou v souladu s legislativními změnami
  • Pokročilé poradenství a vyjednávání ve vztahu k převodním cenám
  • Pomoc při vedení sporu týkajícího se převodních cen

Rozmanitost je naše silná stránka

Náš tým již řadu let poskytuje podporu široké škále klientů, kteří podnikají ve více než 25 sektorech ekonomiky. Aktuálně jsou naši klienti nejvíce zastoupeni v následujících odvětvích: real estate, retail, chemický průmysl, informační technologie (IT), private equity a life science. Díky rozmanitosti našich klientů jsme získali cenné zkušenosti, které můžeme uplatnit ve většině sektorů.

Sektory
 • Real estate

  Objemy investic na trhu nemovitostí ve střední a východní Evropě neustále rostou a celý sektor vyžaduje velkou míru flexibility a pohled z různých perspektiv. Naše dlouholeté zkušenosti s nemovitostním trhem nám umožňují úspěšně pomáhat našim klientům od první fáze investic do nemovitostních projektů až po jejich ukončení. Jsme schopni poměrně rychle analyzovat klíčové oblasti a mechanismy pro zjednodušení investičních procesů. Mezi naše realitní klienty patří globální asset manažeři, institucionální investoři i investiční skupiny.
  Navštivte naše webové stránky zaměřené na real estate sektor.

 • Retail

  Odvětví maloobchodu do velké míry ovlivnily dynamické pokroky v oblasti informačních technologií a vzrůstající popularita marketingových nástrojů a sociálních sítí. Silné konkurenční prostředí i rostoucí požadavky zákazníků jsou pro maloobchodníky velkou výzvou. Staráme se o naše klienty tak, aby se mohli plně soustředit na hlavní oblasti svého podnikání a nemuseli tolik řešit provozní chod společnosti.

 • Chemický průmysl

  Produkty chemického průmyslu jsou přítomné ve všech aspektech našeho života. Toto odvětví má přesah do další sektorů, například do rychloobrátkového zboží, automobilového průmyslu a zemědělství. Naše zkušenosti v tomto odvětví umožní našim klientům čerpat výhody efektivního přístupu, časově i nákladově dynamických řešení a zkušeností.

 • Technologie (IT)

  V našem rychle se rozvíjejícím světě hrají technologie klíčovou roli a jsou nedílnou součástí našich životů. IT odvětví je jedno z nejrychleji rostoucích a současně generuje také celou řadu dynamických firem, které expandují na globální trhy a čelí tak novým výzvám v podobě odlišných legislativních, mzdových a daňových požadavků. Díky našim zkušenostem jsme schopni pokrýt celou škálu odborných dotazů a našim klientům tak maximálně pomoci v jejich podnikání.

 • Private equity

  Private equity a venture capital investice v regionu CEE stále viditelněji prokazují důležitost alternativních zdrojů financování pro inovativní projekty a podniky s růstovým potenciálem. Řadu let se specializujeme na přímou spolupráci s investory, díky čemuž rozumíme mechanismům, které ovlivňují investiční procesy, a úspěšně podporujeme naše klienty v dosažení investičních cílů.

 • Life sciences

  Technologické změny jsou extrémně rychlé a poptávka po produktech vyvinutých díky přírodním vědám neustále roste. Pomáháme našim klientům, kteří se pohybují v odvětví přírodních věd, se zpracováním daní, účetnictvím a dodržováním mzdových předpisů. Tyto firmy rostou rychlým tempem, a proto je zastřešení těchto procesů velmi podstatné.

Potřeby našich klientů jsou vždy na prvním místě

Elektromobily

Pojďme si krátce shrnout specifikaci daňových a účetních souvislostí elektromobilů a automobilů s hybridním pohonem, jejichž popularita stále stoupá.

Paušální daň

Jak jsme vás již v minulosti informovali, s účinností od 1. ledna 2021 byl zákonem zaveden nový institut paušální daně.