ASB Poland Sp. z o.o.

Złote Tarasy - Skylight, ul. Złota 59

00-120 Warszawa, Polsko

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Okresní soud pro hlavní město Oddělení Varšavy XII KRS, základní kapitál 60000 PLN.

ASB Poland Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 71,

87-100 Toruń, Polsko

+48 22 222 33 55

NIP: 5252414442 KRS: 0000296560

Okresní soud pro hlavní město Oddělení Varšavy XII KRS, základní kapitál 60000 PLN.

Přímý kontakt (média a dotazy)

DAN LEDVINKA Group Business Development Director +420 724 377 998 dledvinka@asbgroup.eu

Novinky z ASB Group

Program Antivirus - režim C: nejčastější otázky a odpovědi

V rámci snahy o zamezení zásadního rozšíření koronaviru přijala Vláda České republiky řadu výjimečných opatření spojených s omezením ekonomické činnosti mnoha podniků. Jednalo se například o povinné uzavření vybraných provozoven, uzavření škol nebo uzavření hranic. Tato opatření spolu s koronavirovou pandemií samotnou však nutně vedla k zásadním omezením výkonu české ekonomiky. Za účelem minimalizace ekonomických dopadů pandemie koronaviru, rozhodla Vláda České republiky a parlament o přijetí několika nástrojů, které by měly pomoci postiženým společnostem.

Rozšíření dosavadního programu Antivirus o režim C

Poslanci schválili návrh zákona o prominutí pojistného na sociální zabezpečení. Zákon rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C, který spočívá v odpuštění plateb odvodů na sociální pojištění. Týkat se bude firem do 50 zaměstnanců. MPSV tak poskytuje další cílenou podporu pro zmírnění dopadů koronavirové krize za účelem zachování maximálního možného počtu pracovních míst.