ASB Czech Republic, s.r.o.

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1

Česká republika

+420 224 931 366

IČ: 27215849

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 105100.

Přímý kontakt (média a dotazy)

DAN LEDVINKA Group Business Development Director +420 724 377 998 dledvinka@asbgroup.eu

Novinky z ASB Group

Změny ve zdanění úplatného převodu cenných papírů

Dne 19. listopadu 2020 schválila Poslanecká sněmovna České republiky pozměňovací návrh týkající se zdanění úplatného převodu cenných papírů, který mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění („zákon o daních z příjmů“).

Implementace Quick fixes v České republice

Novela zákona o DPH, která přináší významné změny pro DPH režim konsignačních skladů a pro oblast intra-komunitárního obchodování se zbožím obecně, nabyla účinnosti 1. září 2020. Jde o tzv. Quick fixes, které by měly přispět k větší harmonizaci pravidel pro dodávky zboží mezi členskými státy Evropské unie. Minulý měsíc zveřejnila finanční správa oficiální informaci k této novele, která indikuje přístup finanční správy k jednotlivým oblastem.