Pomáhame klientom s rastom ich podnikania v regióne CEE

Sústreďte sa na váš biznis, my sa postaráme o zvyšok

ASB Group je profesionálnym externým poskytovateľom služieb vysokého štandardu v oblasti účtovníctva, daňového poradenstva, miezd, transakčného poradenstva a korporátnych služieb. S vyše 18-ročnými skúsenosťami a takmer 250 špecialistami v regióne CEE sme skvelo pripravení poskytnúť vám tie najvýhodnejšie riešenia pre vaše podnikanie.

 • Účtovníctvo a reporting

  Máme skúsenosti s poskytovaním externých účtovných služieb pre medzinárodných klientov ako aj lokálnych podnikateľov. Na vedenie účtovnej evidencie využívame naše moderné IT riešenia, no dokážeme pracovať aj s účtovným softvérom klienta. Vieme ho lokalizovať na domáci trh tak, aby bol v súlade s daňovými a účtovnými predpismi danej krajiny. Naši odborníci na finančnéý reporting pravidelne poskytujú finančné výstupy stovkám našich medzinárodných aj regionálnych klientov. Denne komunikujeme s finančnými tímami našich klientov z celého sveta .

  • Účtovné poradenstvo
  • Externé vedenie účtovnej evidencie v súlade s miestnymi predpismi
  • Účtovníctvo podľa štandardov IFRS, US GAAP a klientských interných štandardov pre výkazníctvo
  • Reporting pre management
  • Konsolidované účtovníctvo
  • Miestna daňová compliance
  • Lokalizácia účtovného systému klienta za účelom daňovej a účtovnej compliance
  • Zostavenie účtovnej závierky
 • Korporátne služby

  Pomohli sme už stovkám zahraničných spoločností priniesť ich podnikanie do krajín, v ktorých operujeme. Zakladanie spoločností je jedna z mnohých korporátnych služieb, ktoré naši klienti využívajú, aby si znížili náklady, zaistili súlad s miestnymi predpismi a mohli sa tak sústrediť na podstatu svojich podnikateľských činností.

  Keďže sa našim klientom staráme aj o back office a podnikové administratívne procesy, šetríme im náklady na zamestnávanie miestnych administratívnych pracovníkov.

  • Založenie spoločnosti
  • Ready-made spoločnosti
  • Podnikové administratívne služby
  • Správa bankových účtov a toku hotovosti
  • Služby trust managementu
  • Poskytnutie sídla spoločnosti a služby s tým súvisiace
  • Likvidácia spoločnosti
 • Daňové poradenstvo

  V ASB rozumieme, že daňové zákony a účtovníctvo pozostáva z mnohých medzi sebou prepojených predpisov. Aby sme ochránili záujmy našich klientov, poradenstvo, ktoré poskytujeme, zohľadňuje aj potencionálne dôsledky.

  Našim klientom preto pomáhame vo všetkých daňových oblastiach. Máme bohaté skúsenosti v poradenstve ako pre súkromné osoby, tak pre nadnárodné spoločnosti. V krajinách, kde nemáme naše vlastné kancelárie, spolupracujeme s partnerskými firmami.

  • Daňové plánovanie a poradenstvo v každodenných daňových otázkach
  • Pomoc pri získavaní záväzných interpretácií
  • Daňové audity
  • Daňové školenia pre klientov
  • Fiškálne zastupovanie a súlad s predpismi súvisiacimi s DPH
  • Medzinárodné daňové právo
  • Podpora v medzištátnych daňových záležitostiach a transakciách
 • Mzdy a HR administratíva

  Našim klientom spracovávame tisíce výplatných pások. Patria medzi nich malé obchodné kancelárie, no aj globálne nadnárodné spoločnosti.

  Spolupráca s klientmi z celého sveta nás pri vysvetľovaní miestnych mzdových záležitostí naučila používať jednoduchý jazyk. Vďaka tejto spolupráci sme získali aj praktické skúsenosti v importovaní mzdových údajov z rôznych HR systémov a exportovaní mzdových vstupov do mnohých prispôsobených formátov.

  • Komplexné výpočty miezd
  • Porovnania brutto a netto miezd zamestnancov
  • Elektronické doručovanie výplatných pások
  • Príspevky na sociálne zabezpečenie
  • Podpora pri daňových auditoch a auditoch správy sociálneho zabezpečenia
  • HR administratíva
  • Management zamestnaneckých výhod
  • Online zamestnanecké platformy
 • Transakčné poradenstvo

  V našom regióne sme stáli pri mnohých veľkých transakciách a to ako na strane predávajúceho, tak aj na strane kupujúceho. Naši odborní transakční poradcovia už poskytli nespočetné množstvo cenných odporúčaní ohľadom transakcií v oblasti realít, akvizícií lokálnych spoločností konkurentmi či cezhraničných investícií v regionálnom podnikaní.

  Boli sme zodpovední za finančné a daňové due diligence pre väčšinu našich klientov, využívajúcich služby nášho transakčného poradenstva. Naše skúsenosti však siahajú ďaleko za proces due diligence, keďže často poskytujeme podporu pri vyjednávaniach o transakciách a radíme klientom pri kalkuláciách kúpnych cien.

  • Finančná due diligence
  • Daňová due diligence
  • Poradenstvo pri mechanizme tvorby kúpnej ceny
  • Kontrola zmlúv o prevode obchodného podielu a pri kúpe akcií
 • Transferové oceňovanie

  Naši klienti v oblasti transferového oceňovania majú prístup k našim porovnávacím štúdiám, ktoré sme vytvorili za pomoci najnovšej technológie a niekoľkých špecializovaných porovnávacích databáz.

  Pri spracovávaní dokumentácie k transferovému oceňovaniu sme poskytovali podporu napríklad pre celosvetové hotelové reťazce, medzinárodné aerolínie, spoločnosti s rýchlo-obratovým tovarom a mnohé ďalšie medzinárodné skupiny.

  • Príprava dokumentácie transferového oceňovania podľa smerníc OECD
  • Porovnávacie štúdie na podporu politiky transferových cien
  • Poradenstvo ohľadom politiky transferových cien
  • Úprava existujúcich transferových cien v zmysle predpisov s ohľadom na legislatívne zmeny
  • Pokročilé poradenstvo pri rokovaniach a vyjednávaniach o transferových cenách
  • Pomoc pri sporoch týkajúcich sa transferového oceňovania

Ako Managing Director ASB Slovakia je Zuzana zodpovedná za chod slovenskej pobočky, komunikáciu s klientmi a úradmi, ale taktiež za obchodný rozvoj. Vedie tím účtovníkov, mzdových účtovníkov a trust asistentov, čo vyžaduje vysokú úroveň administratívnych a organizačných schopností, ktoré umožňujú riadiť viac projektov naraz.

Zuzana Kolárová Managing Director

Katarína ako skúsená trust managerka stojí na čele slovenského Trust Management Teamu. Našim popredným klientom poskytuje poradenstvo a starostlivosť práve v tejto oblasti.

Katarína Beňušová Head od Corporate Services

Viera manažuje slovenský Accounting Team. Dohliada na profesionálnych účtovníkov a komunikuje s klientmi a úradmi.

Viera Knotková Head of Accounting

Potreby našich klientov sú vždy na prvom mieste

Zmeny v zákone o DPH s platnosťou od januára 2021

26. augusta 2020 vláda SR schválila návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Navrhnutá novela implementuje legislatívu EÚ týkajúcu sa DPH pri predaji tovaru na diaľku a poskytovaní niektorých služieb do vnútroštátneho daňového práva.

Slovensko prijalo daňové opatrenia na zmiernenie následkov krízy

Minulý týždeň slovenská vláda prijala opatrenia na zmiernenie následkov krízy spôsobenej korona vírusom vo finančnej oblasti. Tieto opatrenia boli schválené slovenským parlamentom 2. apríla 2020 a nadobúdajú účinnosť 4. apríla 2020. Zmeny sa týkajú rôznych daňových predpisov a sú prijímané z dôvodu situácie týkajúcej sa COVID-19 v Slovenskej republike. Nové nariadenia nadobudnú účinnosť iba počas pandemického obdobia a vypršia jeden mesiac po jeho ukončení.