Novinky z ASB Group

Implementace Quick fixes v České republice

Novela zákona o DPH, která přináší významné změny pro DPH režim konsignačních skladů a pro oblast intra-komunitárního obchodování se zbožím obecně, nabyla účinnosti 1. září 2020. Jde o tzv. Quick fixes, které by měly přispět k větší harmonizaci pravidel pro dodávky zboží mezi členskými státy Evropské unie. Minulý měsíc zveřejnila finanční správa oficiální informaci k této novele, která indikuje přístup finanční správy k jednotlivým oblastem.