Zrušení osvobození od DPH u dovozu zboží do 22 EUR

23. července 2021 Czech Republic

Změny se týkají mimo jiné dovozu drobných zásilek s vlastní hodnotou do 22 EUR ze třetích zemí, které doposud byly osvobozeny od DPH.

Od 1.7.2021 mělo dojít ke změně pravidel v oblasti elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Změny se týkají mimo jiné dovozu drobných zásilek s vlastní hodnotou do 22 EUR ze třetích zemí, které doposud byly osvobozeny od DPH. Jedná se o novelu, která by měla být implementována napříč EU a omezit tak diskriminační prostředí pro evropské e-shopy (na které se osvobození nevztahovalo).

Novela nicméně stále nebyla implementována do zákona o DPH a v současné době čeká na schválení Senátem. Na období, než dojde k implementování novely do sbírky zákonů České republiky reagovalo Generální finanční ředitelství vydáním oficiálních informace o tom, jak v této situaci postupovat.

Dle informace Generálního finančního ředitelství jsou nadále drobné zásilky do 22 EUR osvobozené od DPH. Prozatím není nutné postupovat podle pravidel nové evropské směrnice, ovšem z důvodu dlouhých dodacích lhůt může nastat situace, kdy odběratel pořídí zboží ze třetí země osvobozené od DPH (ještě před nabytím účinnosti novely), následně dojde k nabytí účinnosti novely zákona a původně osvobozené zboží od DPH bude při vstupu do EU (propuštění do volného oběhu) podléhat DPH. Odvod DPH bude v takovém případě po odběrateli požadovat celní úřad, který zásilku může zadržet.

Po implementaci evropské směrnice může být DPH ze zboží do hodnoty 150 EUR odvedeno několika způsoby:

  • DPH odvede přímo deklarant (z pravidla příjemce zboží) celnímu úřadu v rámci standardního celního řízení,
  • DPH odvede místo příjemce zboží osoba (z pravidla přepravní společnost), která je registrována k novému zvláštnímu režimu při dovozu zboží nízké hodnoty,
  • DPH odvede osoba registrovaná do nového zvláštního režimu jednoho správního místa v rámci dovozního režimu (Import One Stop Shop – IOSS), kterou je z pravidla dodavatel zboží nebo provozovatel elektronického rozhraní.

Zboží do 22 EUR stále nepodléhá odvodu cla, jelikož pro jeho odvod musí vlastní hodnota zboží překročit hranici 150 EUR. Pro usnadnění standardního celního řízení je nově možné podat celní prohlášení elektronickou formou prostřednictvím aplikace eCeP dostupné na webu www.celnicka.cz.

Štěpán Hrubý
Štěpán Hrubý Tax Manager
ASB Czech Republic
shruby@asbgroup.eu
Vít Legner
Vít Legner Junior Tax Consultant
ASB Czech Republic
vlegner@asbgroup.eu