Vláda prodloužila platnost programu Antivirus

29. dubna 2020 Czech Republic

Česká vláda v pondělí 27. dubna rozhodla o prodloužení tzv. programu Antivirus o jeden měsíc.

Zaměstnavatelé, kteří byli nuceni přerušit či omezit činnost svých firem v souvislosti s epidemií koronaviru, budou moci získat od státu refundaci náhrad mezd za období od 12. března až do konce května.

Program Antivirus dává možnost uznat náklady vynaložené zaměstnavateli na náhrady mezd zaměstnanců včetně povinných odvodů za období, ve kterém trvala překážka v práci na straně zaměstnavatele z důvodu uzavření či omezení provozů v důsledku epidemie koronaviru, a to ať už přímým rozhodnutím vlády v rámci vyhlášených preventivních opatření, či v důsledku následných jevů s epidemií souvisejících.

Vláda tento nástroj podpory zaměstnanosti schválila 31. března s platností od 12. března do 30. dubna. Vzhledem k tomu, že důvody pro jeho přiznání budou pro řadu firem trvat i v květnu, rozhodla v pondělí vláda o jeho prodloužení až do 31. května. Zaměstnavatelé tak budou moci o kompenzaci náhrad mezd požádat i za měsíc květen.

Klára Cowan
Head of Payroll Team
ASB Czech Republic
E: kcowan@asbgroup.eu