První výplatní páska u nového zaměstnavatele

1. června 2021 Czech Republic

Při nástupu do nového zaměstnání se většina z nás těší na první výplatu, ale také je zvědavá na výplatní pásku. Na co se zaměřit?

Výplatní páska se může jevit jako nepochopitelná tabulka, která může mít mnoho podob. Co jsou její povinné náležitosti? A proč si jí (ne)schovávat?

Výplatní páska musí obsahovat údaje o jednotlivých složkách mzdy, platu nebo provedených srážkách. Musím tam být vaše jméno a název zaměstnavatele. Bývá na ni uvedena vaše základní mzda, zdravotní pojišťovna a nárok na dovolenou.

Na pásce věnujte pozornost uvedené zdravotní pojišťovně. Tu když měníte, zkontrolujte, že změna proběhla od daného měsíce. Stává se, že zaměstnanci po roce zjistí, že zaměstnavatel eviduje úplně jinou zdravotní pojišťovnu, jelikož ji zaměstnanec zapomněl nahlásit.

Za povšimnutí stojí také zůstatek dovolené. Novela zákoníku práce, jejíž součástí byla i dovolená v roce 2021, dává zaměstnavateli povinnost nárok na dovolenou vést v hodinách. Pro zaměstnance to může být matoucí, ale tato novela učinila spravedlivější nárok dovolené pro zaměstnance v nerovnoměrné pracovní době. Na internetu je spoustu kalkulaček k jejímu přepočtu. Bude ale vždy potřebovat vědět, kolik týdnů jste v daném roce odpracovali, váš hodinový úvazek na týden a na kolik týdnů dovolené máte za rok nárok (dle vaší pracovní smlouvy). Po odpracování 4 týdnů máte nárok na 1/52 dne dovolené za každý odpracovaný týden.

Výpočet sociálního a zdravotního pojištění ověřovat nemusíte, ale koukněte se výši slevy na dani. Základní sleva na poplatníka činí 2 320,-Kč. Další slevy pak jsou na studium (335,-Kč), invaliditu (210,-Kč, 420,-Kč nebo 1.345,-Kč) a daňová zvýhodnění (1. dítě 1267,-Kč, 2. dítě 1617,-Kč a 3. a každé další dítě 2 017,-Kč). Výši slev si ověřte i v měsíci, když se Vám narodí nový potomek. Pokud nestihnete dát mzdové účetní podklady včas, o slevu nepřijdete. Vrátí se Vám v rámci ročního zúčtování či daňového přiznání.

Nejčastější dotaz od zaměstnanců pak bývá, když si čerpají dovolenou a diví se nad výši základní mzdy. To je způsobeno různým počtem pracovních dní v měsíci. Níže vidíte tabulku s jednoduchým příkladem.

Zaměstnanec má základní mzdu ve výši 20.000, -Kč. V únoru si čerpal 5 dní dovolenou a březnu také. Za 5 dní dovolené měl nárok na 6.000, -Kč.

páska.PNG


Zaměstnanec tak v měsíci, který má vyšší počet pracovní dní dostane na základní mzdě více než v měsíci, který má méně pracovních dní. V našem příkladu tak zaměstnanec obdržel dokonce v březnu o 1.652, - více.

A jak je to s archivací výplatnic? Můžou se Vám hodit poslední tři výplatní pásky pro banku. Ale vždy si můžete říct zaměstnavateli o potvrzení o výši Vašeho platu. 5 let stará výplatní páska Vám k ničemu nebude. To, co si od svého zaměstnavatele archivujte je evidenční list důchodového pojištění, který obdržíte většinou na jaře za předchozí rok a když odcházíte od zaměstnavatele. Je dobré, když měníte zaměstnavatele se kouknout doma do šuplíku, zda máte všechny. Když ztratíte následně kontakt se zaměstnavatelem, můžete pak za 10 let zjistit, že už neexistuje. To může být problém až v případě, kdy žádáte o důchod a Česká správa sociálního zabezpečení bude požadovat evidenční list důchodového pojištění za posledních 30 let.

Dominika Jaklová
Dominika Jaklová Payroll Consultant
ASB Czech Republic
djaklova@asbgroup.eu